Το βιοαέριο και syngas βιώσιμα μέσα αποθήκευσης ενέργειας

Απάντηση στο μείζον ζήτημα της αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ αλλά και της σταθεροποίησης του δικτύου, ιδιαίτερα κατά τις ώρες μη αιχμής μπορούν να δώσουν το αέριο και το syngas.

Οι εν λόγω μονάδες, όχι μόνο συμβάλλουν στην αποθήκευση της ενέργειας και στην κυκλική οικονομία, αλλά ταυτόχρονα  είναι μονάδες βάσης παραγωγής ενέργειας 24ώρου, απαντώντας σε μια από τις μεγαλύτερης προκλήσεις του κλάδου των ΑΠΕ, αυτή της αδιάλειπτης παραγωγής ενέργειας. 

Δηλαδή παράγουν ηλεκτρική θερμική ενέργεια, βιομεθάνιο, καθώς και πράσινο υδρογόνο χωρίς διακοπή και ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, αξιοποιώντας τις σχετικές μονάδες, μπορούμε να κρατήσουμε το βιοαέριο, είτε αποθηκευμένο στις μεμβράνες της εγκατάστασης (σε όσες έχουν) ή ακόμη και να το συμπιέσουμε.

Επιπλέον, το βιοαέριο και το syngas μπορούν να αξιοποιηθούν ως καύσιμο μετακίνησης τύπου CNG, LNG, τα οποία αποθηκεύονται επίσης υπό πίεση.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω δυνατότητες δεν είναι θεωρητικές, αλλά αντίθετα αξιοποιούνται σε χώρες της δυτικής Ευρώπης, αποδεικνύοντας ότι το βιοαέριο μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά οικονομική, βιώσιμη και «πράσινη» μορφή αποθήκευσης ενέργειας.

Για παράδειγμα, στη Γερμάνια υπάρχει ήδη εδώ και περίπου 10 χρόνια η δυνατότητα παραγωγής βιοαερίου τη νύχτα. Εν συνεχεία, η πώλησή του γίνεται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας τις ώρες αιχμής από τις 6 μέχρι τις 8 το πρωί και το βράδυ από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10. Η διαδικασία μπορεί να αντιστραφεί στα κορεσμένα δίκτυα, όπως είναι το ελληνικό, οι μονάδες αυτές θα μπορούσαν να μπαίνουν στο σύστημα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί, όταν και δεν υπάρχει παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά.

Μολαταύτα, οι δυνατότητες και η δυναμική τους δεν αξιοποιούνται πλήρως, καθώς αυτή τη στιγμή η χρήση τους είναι μονοδιάσταση. Η συμπαραγωγή και η διάχυση ηλεκτρικής ενέργειας όντως μεταφέρονται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Εντούτοις, οι μονάδες είναι επίσης πολύ μακριά από αποδέκτες θερμότητάς και συνεπώς η παραγωγή θερμικής ενέργειας από  αυτές δεν αξιοποιείται παρά μόνο για ιδιοκατανάλωση.

Παράλληλα, ενώ ο κλάδος του βιαερίου και του syngas έχει σημαντικές προοπτικές, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, τόσο σε επίπεδο επενδύσεων όσο και σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα, ακόμα απέχουμε πολύ από χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία αλλά και η Γαλλία.

Και αυτό ενώ οι μονάδες βιοαερίου και syngas βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της κυκλικής οικονομίας, αξιοποιώντας υλικά που υπό άλλες συνθήκες θα μετατρέπονταν σε ρυπογόνα απορρίμματα ώστε να παράγουν βιώσιμη, πράσινη ενέργεια. Απαντώντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, που δεν είναι άλλη από τη μετάβαση στις ΑΠΕ με έναν τρόπο που συνδυάζει την αμεσότητα με τη βιωσιμότητα σε μακροχρόνιο ορίζοντα, παραμένοντας πιστός στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

 

 

 

 

 

cover photo:kiefer.gr

 

 

 

σ