Με μικρότερη ταρίφα από σήμερα τα 500άρια φωτοβολταϊκά και τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων - Αρχή της εβδομάδας στη Βουλή τα νέα μέτρα.

Το αίτημα που είχαν υποβάλλει φορείς του κλάδου των φωτοβολταϊκών (όπως η ΠΟΣΠΗΕΦ) για παράταση ισχύος των υφιστάμενων τιμών αναφοράς φωτοβολταϊκών σταθμών ιδιωτών ισχύος έως 500 KW, και ενεργειακών κοινοτήτων ισχύος έως 1 ΜW, δεν εισακούστηκε (τουλάχιστον προς ώρας) από το ΥΠΕΝ κι έτσι από σήμερα οι "ταρίφες" μειώνονται.

Το ενδεχόμενο παράτασης δεν έχει αποκλειστεί, ωστόσο θεωρείται πλέον λιγότερο πιθανό. Εάν δεν αλλάξει κάτι κατά τη συζήτηση στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, όπου θα μπούν ως τροπολογία τα νέα μέτρα για τις ΑΠΕ, οι νέες τιμές έχουν πλέον ως εξής:

Για ηλέκτριση (ή δήλωση ετοιμότητας) από τις 27 Νοεμβρίου 2020 και μετά:

·         Ιδιώτες μέχρι 500 Κιλοβάτ: Από 70,3 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, πέφτει στα 65,73 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

·         Ενεργειακές  Κοινότητες μέχρι 1 Μεγαβάτ : Από 73,64 ευρώ ανά Μεγαβατώρα πέφτει στα 68,86 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

Για ηλέκτριση (ή δήλωση ετοιμότητας) από 1 Μαϊου 2021 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021:

·         Ιδιώτες μέχρι 500 Κιλοβάτ: 63 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

Για ηλέκτριση (ή δήλωση ετοιμότητας) από 1 Μαϊου 2021 έως και 30 Ιουνίου 2021:

·         Ενεργειακές  Κοινότητες μέχρι 1 Μεγαβάτ: 65 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

Οι τιμές αυτές αφορούν έργα που έχουν οριστικούς όρους σύνδεσης και βρίσκονται στη φάση κατασκευής, ή έργα που θα καταφέρουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 να καταστήσουν πλήρεις τις αιτήσεις τους προς τον ΔΕΔΔΗΕ ή ΑΔΜΗΕ για όρους σύνδεσης.

Για όλα τα υπόλοιπα έργα δεν υφίστανται διαδικασίες σταθερής ταρίφας και οι επενδυτές είναι υποχρεωμένοι, για να κλειδώσουν τιμή, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, (Δευτέρα ή Τρίτη) θα κατατεθούν στη Βουλή οι τροπολογίες επί του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ για το χωροταξικό, με τις οποίες θα νομοθετηθούν τα περιοριστικά μέτρα που ανακοίνωσε στις 13 Νοεμβρίου ο κ. Χατζηδάκης.

Τα μέτρα θα περιληφθούν στις τροπολογίες όπως εξαγγέλθηκαν, ωστόσο εκτιμάται ότι κατά τη συζήτησή τους στη Βουλή είναι πιθανό να επέλθουν βελτιώσεις, κυρίως σε ότι αφορά ημερομηνίες και προθεσμίες.

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, από 1η Ιανουαρίου 2021, όλες οι νέες αιτήσεις για «μικρά» φωτοβολταϊκά ισχύος κάτω των 500 kW (συμπεριλαμβανομένων των παλιών αιτήσεων που δεν θα καταφέρουν να έχουν πληρότητα ως την 1η Ιανουαρίου του 2021) θα υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστική διαδικασία για να «κλειδώσουν» τιμή.

Οι διαγωνισμοί αυτοί για τα "μικρά" φωτοβολταϊκά, ισχύος κάτω από 500 Κιλοβάτ, τα οποία μέχρι σήμερα (για δύο έργα ανά φυσικό πρόσωπο) μπορούσαν να εξασφαλίσουν σταθερή ταρίφα χωρίς συμμετοχή σε διαγωνισμούς, θα είναι διαφορετικοί από εκείνους που θα αφορούν τα μεγαλύτερα έργα, θα έχουν προκαθορισμένη διαθέσιμη ισχύ και θα αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη κατηγορία έργων.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, χωρίς να δοθούν περεταίρω λεπτομέρειες, οι διαγωνισμοί για τα μικρά φωτοβολταϊκά θα γίνονται σε μια ειδική, απλοποιημένη και φιλική στο χρήστη πλατφόρμα.

Σε ότι αφορά τις ενεργειακές κοινότητες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, από την 1η Ιανουαρίου του 2021 το όριο ισχύος των 18 MW για τη λήψη λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικής διαδικασίας, θα αφορά αποκλειστικά τα έργα των Ενεργειακών Κοινοτήτων στις οποίες συμμετέχουν Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄ βαθμού ή περισσότερα από 60 μέλη (εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 να είναι φυσικά πρόσωπα).

 Για τις υπόλοιπες Ενεργειακές Κοινότητες που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες και υποβάλλουν αιτήσεις για φωτοβολταϊκά κάτω του 1 MW, από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έπειτα, θα υποχρεώνονται να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστική διαδικασία για να «κλειδώσουν» τιμή και να συνάψουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης με το ΔΑΠΕΕΠ.

Τέλος, σε ότι φορά τις εκκρεμείς αιτήσεις από ιδιώτες για φωτοβολταϊκά ισχύος κάτω των 500 kW που έχουν καταστεί πλήρεις ως το τέλος του έτους και περιμένουν όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, λαμβάνουν προθεσμία υπογραφής σύμβασης με το ΔΑΠΕΕΠ έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 για να «κλειδώσουν» τιμή εκτός διαγωνισμών.

Για τις αντίστοιχες αιτήσεις από Ενεργειακές Κοινότητες που δεν έχουν συμμετοχή Ο.Τ.Α. ή δεν έχουν πάνω από 60 μέλη, η προθεσμία υπογραφής σύμβασης με τον ΔΑΠΕΕΠ ορίζεται έως την 30η Ιουνίου 2021. 

Μετά την 1η Ιανουαρίου 2022, τα έργα που δεν θα έχουν υπογράψει σύμβαση με το ΔΑΠΕΕΠ θα λαμβάνουν τιμή μέσω διαγωνισμού.
 

 

27 Nοεμβρίου 2020

energypress