Απαντήσεις στα “θολά σημεία” του πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση δίνει το ΥΠΕΝ.

26 11 2020 | 09:14

Σειρά διευκρινίσεων για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» παρέχει το ΥΠΕΝ, με τις οποίες αποσαφηνίζονται αρκετά ζητήματα που είχαν αποτελέσει αντικείμενο παρερμηνείας ή προκαλούσαν ερωτήματα κατά τις απόπειρες εφαρμογής του θεσμοθετημένου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

Η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΝ εκδόθηκε με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του ν. 4122/2013 (Α' 42), μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις του ν. 4685/2020 (Α' 92) και της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4602/2019 (Α' 45), ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), την ενημέρωση μισθωτών – αγοραστών, τις υποχρεώσεις μεσιτών, διαφημιστών, Τύπου, ιδιοκτητών καθώς και της ΑΑΔΕ. 

Δείτε τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ εδώ.

 

 

26 Νοεμβρίου 2020

energypress