Σε Κοζάνη και Μονεμβασιά οι νέες αδειοδοτήσεις της ΡΑΕ - 7 ηλιακά για την Juwi και 2 αιολικά για την Eunice συνολικής ισχύος 149 MW.

25 05 2020 | 07:24

Στην χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 7 φωτοβολταϊκά πάρκα και 2 αιολικά, συνολικής ισχύος 149,8 MW, προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με τις σχετικές αποφάσεις να αναρτώνται στην πλατφόρμα της Διαύγεια. 

Το σύνολο των φωτοβολταϊκών έργων βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης και αναπτύσσονται από την εταιρεία "Γιούβι Ελλάς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας", 100% θυγατρικής της γερμανικής εταιρείας Juwi, η οποία πρόσφατα απασχόλησε την ενεργειακή επικαιρότητα της χώρας με την πώληση στα ΕΛΠΕ, φωτοβλταϊκού πάρκου στην Κοζάνη, ισχύος 204MW. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και ένα από τα 5 μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά στην Ευρώπη. Μετά την πώληση του πάρκου στα ΕΛΠΕ, η γερμανική εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου και το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2021. 

Σε ότι αφορά τις δύο άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 79,8 MW βρίσκονται στη Δήμο Μονεμβασιάς στην Πελοπόννησο και αφορούν την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΡΥΣΑΚΙΑ Α.Ε.», με μετόχους κατά 98% την EUNICE WIND PARK HOLDINGS (HELLAS) Ltd και με ποσοστό 2% την ZUMEX DEVELOPMENTS Ltd. 

Αναλυτικά τα έργα που έλαβαν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα εξής: 

φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 10 MW στη θέση «Ίσωμα – ΡΟΔΙΑΝΗ Ι», της Δημοτικής Ενότητας Αιάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ». 

φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 10 MW στη θέση «Ίσωμα – ΡΟΔΙΑΝΗ ΙI», της Δημοτικής Ενότητας Αιάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».

φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 10 MW στη θέση «ΣΥΚΙΕΣ - ΛΕΥΚΑΡΑ Ι», της Δημοτικής Ενότητας Σερβιών, του Δήμου Σερβιών - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».

φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 10 MW στη θέση «Παλαιοί Αμπελώνες - Ανατολικό», της Δημοτικής Ενότητας Βερμίου, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».

φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 10 MW στη θέση «Συκιές – Λεύκαρα ΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Σερβιών, του Δήμου Σερβιών - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»

φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 10 MW στη θέση «Συκιές – Λεύκαρα ΙΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Σερβιών, του Δήμου Σερβιών - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ». 

φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 10 MW στη θέση «Συκιές – Λεύκαρα ΙΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Σερβιών, του Δήμου Σερβιών - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».

αιολικός σταθμός ισχύος 33,6 MW, στη θέση «ΛΥΚΟΓΚΡΕΜΟΣ», του Δήμου Μονεμβασιάς της Δημοτικής Ενότητας Βοιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΡΥΣΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΡΥΣΑΚΙΑ Α.Ε.».

αιολικός σταθμός ισχύος 46,2 MW, στη θέση «ΒΡΥΣΑΚΙΑ - ΚΡΑΝΙ», του Δήμου Μονεμβασιάς της Δημοτικής Ενότητας Βοιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΡΥΣΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΡΥΣΑΚΙΑ Α.Ε.». 

 

 

21 Μαϊου 2020

energypress