Έκθεση Κατάσταση Περιβάλλοντος 2019.

02 04 2020 | 08:12

Κηφισιά, 18-03-2020 Αρ. Πρωτ. ΕΚΠΑΑ:  353 
 
 Προς: Πίνακα αποδεκτών 

 

Θέμα: Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2019 (επικαιροποίηση της ΕΚΠ 2018) 
 
Έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι το ΕΚΠΑΑ, σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 325/2000 (Α’ 266), έχει συντάξει την Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2019 (ΕΚΠ2019). Η εν λόγω Έκθεση αποτελεί επικαιροποίηση της Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος του έτους 2018 με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και υλοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του ΕΚΠΑΑ. Συγκεκριμένα, η ΕΚΠ 2019 περιλαμβάνει επικαιροποίηση για τα ακόλουθα θέματα:

 Διαχείριση Αποβλήτων

 Οριζόντια Περιβαλλοντικά Θέματα (περιβαλλοντική αδειοδότηση, περιβαλλοντικοί έλεγχοι, ΕΜΑS και Εcolabel)  Κλιματική Αλλαγή

 Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

 Διαχείριση Υδατικών Πόρων (μόνο ως προς τις πλημμύρες και τα ύδατα κολύμβησης)

 Φύση – Βιοποικιλότητα 
 
H ΕΚΠ 2019 εστιάζει στα περιβαλλοντικά θέματα που πραγματεύεται η ΕΚΠ 2018 για τα οποία υπήρχαν νεώτερα επίσημα στοιχεία. Επιπλέον, με στόχο να συμβάλει στο δημόσιο διάλογο, η επικαιροποιημένη έκθεση περιλαμβάνει στο τέλος κάθε ενότητας συμπεράσματα και εκτιμήσεις για τους στόχους, τις κατευθύνσεις και τα μέτρα περιβαλλοντικής πολιτικής.  

Η ΕΚΠ 2019 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑΑ, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ekpaa.ypeka.gr/ektheseis/soer-2019/

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι εντός του Απριλίου 2020 θα εκδοθεί και μια ειδική έκδοση με θέμα «Περιβάλλον και Υγεία», η οποία και αποτελεί μέρος των ειδικών εκδόσεων της ΕΚΠ του ΕΚΠΑΑ. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής1 και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης2 στην υγεία. Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

Πίνακας αποδεκτών 
ΜΚΟ 
 
 

ssd

 


 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας 

s

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΑ 
 
ΖΩΗ ΒΡΟΝΤΙΣΗ 

 

 

Πίνακας αποδεκτών 
 
1 Έργο του ΕΚΠΑΑ που εκπονήθηκε από ομάδα επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών -  https://ekpaa.ypeka.gr/klimatiki-allagi/syntaksh-enothtas-klimatiki-allagh-k/ 2 Έργο του ΕΚΠΑΑ που εκπονήθηκε από ομάδα επιστημόνων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών - https://ekpaa.ypeka.gr/atmosfairiko-perivallon/syntaksh-ekthesis-epidraseis-sthn-yge/