Πρώτη Ευρωπαϊκή δοκιμή για καινοτόμο έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα

23 05 2018 | 10:42

Ένα παλιό εργοστάσιο άνθρακα στη βόρεια Αγγλία θα αποτελέσει το χώρο δοκιμών για  ένα νέο τρόπο για την αποδέσμευση της παραγωγης ηλεκτρικής ενέγρειας από το διοξείδιο του άνθρακα.

 

Η εταιρεία παραγωγής ενέργειας Drax, του ομώνυμου θερμικού σταθμού άνθρακα στο Yorkshire,  δημοσίευσε λεπτομέρειες σχετικά με μια νέα προσπάθεια για την ανάπτυξη  της τεχνολογίας  « βιοενέργεια δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα » (Bio Energy Carbon Capture & Storage - BECCS), που διαφημίζεται ως η πρώτη δοκιμή του είδους στην Ευρώπη.

 

Το πιλοτικό πρόγραμμα, που συνδυάζει τη βιοενέργεια για τη δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα,  θα κοστίσει περί τις 400.000 λίρες, και μπαίνει σε εφαρμογή αυτό το μήνα. Εάν είναι επιτυχές, θα υπάρξει και δεύτερη φάση το Φθινόπωρο.

Οι υποστηρικτές των μεθόδων Carbon Capture & Storage υποστηρίζουν ότι θα ανοίξει το δρόμο για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. της Γης.

Αυτή η διαδικασία των «αρνητικών εκπομπών», όπως αποκαλείται, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου του ΟΗΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 

Όπως δήλωσε και ο Will Gardiner, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Drax: "Αν ο κόσμος θέλει να επιτύχει τους στόχους που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι και να επιδιώξει ένα καθαρότερο μέλλον, πρέπει να στοχεύσουμε σε αρνητικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα - και η BECCS είναι η κορυφαία τεχνολογία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

 

21 Μαΐου 2018

Πηγή: Climate Action

Περισσότερα

·  Australian firm to build concrete out of carbon emissions

·  Energy firms to approach UK government to support carbon capture project

·  China's first CCS project stores 40,000 tonnes of CO2