Στοχευμένες αναβαθμίσεις δικτύου και υποσταθμών σχεδιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ για να ξεπεραστεί ο κορεσμός και να «χωρέσουν» περισσότερες ΑΠΕ.

Την εφαρμογή και σε άλλες περιοχές του μοντέλου που εφαρμόστηκε επιτυχώς σε Ήπειρο και Πελοπόννησο και είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος και να μπορέσουν να συνδεθούν περισσότεροι σταθμοί ΑΠΕ, σχεδιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με τη ΡΑΕ.

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, εγκαθίστανται νέοι υποσταθμοί και αναβαθμίζονται οι μετασχηματιστές, γίνονται δηλαδή έργα επαύξησης ισχύος, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασης νέων έργων ΑΠΕ. Η χρηματοδότηση των έργων αναβάθμισης γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, μέσω των τελών δικτύου που εισπράττει, και στη συνέχεια το κόστος το ανακτά ο Διαχειριστής από τους παραγωγούς ΑΠΕ που θέλουν να συνδεθούν στο δίκτυο στο συγκεκριμένο κάθε φορά υποσταθμό.

Το θέμα συζητήθηκε μεταξύ φορέων της Πολιτείας και φορέων της Αγοράς των ΑΠΕ στο συνέδριο Renewable & Storage Forum που οργάνωσε στις 24 Οκτωβρίου το energypress.

«Είναι ο μόνος τρόπος τα μικρά έργα να μπορέσουν να βρουν χώρο και να συνδεθούν και να άρεις έτσι τον κορεσμό» των δικτύων», όπως επισημάνθηκε σχετικά στη συζήτηση.  

Να σημειώσουμε ότι το μοντέλο έχει τρέξει πιλοτικά από τον Μάιο του 2018 σε Ήπειρο (περιοχές Ιωαννίνων και Αράχθου) και Πελοπόννησο με τα αποτελέσματά του να εκτιμώνται θετικά, ως μία λύση που θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε όλη την επικράτεια της χώρας, όπως υπογράμμισαν φορείς της αγοράς των ΑΠΕ.

Ωστόσο, χρειάζεται να σημειώσουμε ότι από την πλευρά του ο ΔΕΔΔΗΕ εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς την καθολική και εκτενή εφαρμογή του μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Νικόλαος Δρόσος υπογράμμισε πως «πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το εφαρμόσουμε παντού ή που επιβάλλεται να το εφαρμόσουμε παντού. Δεν μπορούμε να επέμβουμε σε όλα τα σημεία».

Εξηγώντας τους λόγους για την απόρριψη μιας τέτοιας επιλογής ανέφερε χαρακτηριστικά πως μια τέτοια επέμβαση θα ήταν υπερδαπανηρή, ενώ ταυτοχρόνως δεν γίνεται να «ντουμπλάρουμε» την ενεργειακή υποδομή της χώρας σε διάστημα δύο, τριών ή πέντε χρόνων όταν χρειάστηκαν πενήντα χρόνια για να δημιουργηθεί.  

Ως εκ τούτου οι παρεμβάσεις κρίνεται σκόπιμο να είναι εστιασμένες εκεί που πραγματικά απαιτούνται και υπάρχει ανάγκη και εκεί που «πραγματικά μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα της ανεπάρκειας του δικτύου γίνεται ακόμα σοβαρότερο από τη στιγμή που δίνεται, με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας σε ποσοστό μέχρι 1% ανά νομό, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει άμεσα τις αιτήσεις στο ΔΕΔΔΗΕ για όρους σύνδεσης με το δίκτυο.

 

 

 

4 Νοεμβρίου 2019

energypress