Μπουλαξής: Απαιτείται συνδυαστική ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας - 5 στόχοι δράσης για την επόμενη δεκαετία.

24 10 2019 | 13:59

Κεντρικό ρόλο στην ενεργειακή ατζέντα της Ευρώπης έχει ο στόχος της απανθρακοποίησης με ορίζοντα το 2050 και υπό το πρίσμα αυτό καθορίζονται οι επιλογές της επόμενης μέρας στο ενεργειακό γίγνεσθαι, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μιλώντας στο συνέδριο του energypress.

Βασική στόχευση της ενεργειακής στρατηγικής της Ελλάδας θα πρέπει να είναι η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και κατ’ επέκταση του ενεργειακού κόστους. Σε αυτό, καίριο ρόλο μπορεί να διαδραματίσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μπουλαξής. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επισημάνει την «αντίφαση» της ελληνικής ενεργειακής μετάβασης όπου η μείωση στην κατανάλωση του εγχώριου λιγνίτη δεν αντισταθμίζεται με ένα άλλο εγχώριο ενεργειακό προϊόν που είναι οι ΑΠΕ.

Αναφερόμενος στους στόχους για το 2030 υπογράμμισε πως είναι ανάγκη να βασιστούμε σε ώριμες υφιστάμενες τεχνολογίες, καθώς ο διαθέσιμος χρόνος δεν επιτρέπει τον «πειραματισμό» με νέες τεχνολογίες ακόμη κι φαντάζει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι το 2030. Στην περίπτωση των ενεργειακών υποδομών, ένα τέτοιο διάστημα δεν είναι μεγάλο, όπως επισήμανε και επομένως η προσοχή πρέπει να δοθεί στη διάκριση επιλογών βιώσιμων για το 2030 εν συγκρίσει με άλλες που αφορούν τον ενεργειακό σχεδιασμό με ορίζοντα το 2050.  

Κατά την ομιλία του ξεχώρισε 5 επιμέρους στόχους δράσης ή επιλογές που θα καταστήσουν δυνατή την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, ενισχύοντας περαιτέρω τον τομέα των ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας.

5 επιμέρους στόχοι δράσης ή επιλογές

  1. Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος στα επίπεδα των 17 GW ή ακόμη και των 20 GW. Ένα τέτοιο μέγεθος ισούται με υπερτριπλάσια εγκατεστημένης ισχύς των σημερινών επιπέδων σε ΑΠΕ ή διαφορετικά γίνεται λόγος για ισχύ διπλάσια της αιχμιακής ζήτησης.  Βασικό "στήριγμα του εν λόγω εγχειρήματος θα είναι τα φωτοβολταϊκά και τα οποία θα πρέπει να φτάσουν να καλύπτουν το 50% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Έταιρο ζήτημα που αφορά τον συγκεκριμένο στόχο είναι, επίσης, η προώθηση πιλοτικών έργων σε offsore αιολικά. Ενδεικτικό των τάσεων που διαμορφώνονται καθώς και των διαθέσεων από πλευράς αγοράς είναι πως οι νέες αιτήσεις χορήγησης άδειας για το διάστημα ΔΕΚ 2018-Σεπτ 2019 ανέρχονται σε περίπου 10 GW. 
  2. Προώθηση των διασυνδέσεων των νησιών όπου με ορίζοντα το 2030 να έχουν υλοποιηθεί τα σχετικά σχέδια στο σύνολο σχεδόν των νησιών. Η ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών και ηλιακών έργων συμβαδίζει με την διασύνδεση των νησιών. Ολοκλήρωση και άρση του κορεσμού των δικτύων. Αρση του τοπικού κορεσμού των δικτύων της μέσης τάσης.
  3. Ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας με την ικανότητα εισαγωγών και εξαγωγών. Πρέπει να παραμένει ο στόχος αύξησης των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Ποσοστό της τάξης του 15% επί της συνολικής ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος της χώρας θα πρέπει να καλύπτεται από τις διασυνδέσεις μέχρι 2030.
  4. Ενίσχυση της ευελιξίας του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής. Οι συνθήκες ενεργειακής μετάβασης και η βιωσιμότητα των μονάδων θα είναι ένα ζήτημα και θα τεθεί σύντομα.
  5. Τελευταίο αλλά κυρίαρχο ζήτημα είναι η ανάπτυξη αποθηκευτικών μονάδων κατάλληλου μεγέθους. Ανάμεσα στις υφιστάμενες τεχνολογίες, η αντλισιοταμίευση συνιστά την κυρίαρχη τεχνολογία στη χώρα μας. Ανέφερε χαρακτηρστικά πως η απανθρακοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος αποτελεί μία από τις βασικές στοχεύσεις που εξυπηρετούνται από την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Σε ότι αφορά την ΡΑΕ, ο κύριος Μπουλαξής ανέφερε πως τα κύρια ζητήματα που απασχολούν την Αρχή είναι η αναγκαιότητα των συστημάτων αυτών, το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά τους, η συμμετοχή τους στην αγορά και το κόστος που αναμένεται να επιφέρουν στον τελικό καταναλωτή. Τόνισε πως με βάση τους στόχους που τίθενται τόσο για το 2030 όσο και για το 2050, σταδιακά θα απαιτείται ολοένα και μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Κοινός τόπος των παραπάνω στοχεύσεων αποτελεί η διαπίστωση πως η περαιτέρω ανάπτυξη και διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα των χωρών αλλά και στην Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει συνδυαστικά με την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς διαφορετικά η επίτευξη των στόχων για το 2030 τίθεται εν αμφοβόλω, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν πρόκειται για εκ των προτέρων ένα δύσκολο στόχο. Όπως ανέφερε, το σημερινό κόστος κάποιων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας επιτρέπουν την αξιοποίησή τους σε μεγάλη κλίμακα, όπως για παράδειγμα το κόστος των ώριμων μπαταριών ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά κιλοβατώρα, νούμερο που επιτρέπει την εκτεταμένη χρήση και λειτουργία. 

Τέλος, αναφορά έκανε στην ανάπτυξη αποθηκευτικών μονάδων στην τελική κατανάλωση και στα αποθηκευτικά συστήματα των νησιών, λέγοντας πως τόσο η πρώτη κατηγορία όσο και η δεύτερη θα πρέπει να αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες της ενεργειακής στρατηγικής. Μάλιστα, σε ότι αφορά τις αποθηκευτικές μονάδες στην τελική κατανάλωση, υπογράμμισε πως πρόκειται για μια τάση που αναμένεται να λάβει ραγδαία ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία, ενώ σημαντικό ρόλο σε αυτό θα διαδραματίσει ο ΔΕΔΔΗΕ που μένει να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν. 

 

 

 

24 Οκτωβρίου 2019

energypress