Από το λιγνίτη στο υδρογόνο: Το σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία που θα παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες στις 9 Οκτωβρίου.

Ένα ιδιαιτέρως φιλόδοξο σχέδιο με επίκεντρο το υδρογόνο έχει ήδη παρουσιάσει η ελληνική πλευρά στην Κομισιόν, ως μια από τις βασικές πρωτοβουλίες για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.

Το σχέδιο αφορά τεχνολογίες ανάπτυξης, παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου σε υποδομές που θα αναπτυχθούν στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. 

Η παραγωγή θα εξυπηρετήσει κυρίως τη βιομηχανία, αλλά και τις μεταφορές, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η εμπορική δραστηριότητα με αντικείμενο το ίδιο το υδρογόνο, αφού οι προβλέψεις των ειδικών συντείνουν στο ότι η διεθνής ζήτηση για υδρογόνο ως ενεργειακό καύσιμο θα αυξηθεί κατακόρυφα τα επόμενα χρόνια.

Η ελληνική πρόταση θα κατατεθεί επίσημα στις Βρυξέλλες στις 9 Οκτωβρίου και στόχος είναι εντός του επόμενου έτους να έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και πιλοτικά προγράμματα.

Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και για την κατάρτιση εργατικού δυναμικού σε αυτές τις τεχνολογίες.

Η παρουσίαση της πρότασης στις Βρυξέλλες αποτελεί την αφετηρία μιας προσπάθειας συγκέντρωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά και διερεύνησης της δυνατότητας απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων για την υλοποίηση του έργου.

Από τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, πέραν του βασικού πλαισίου του σχεδίου, σε αυτό περιλαμβάνονται και ιδιαίτερες προβλέψεις για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός προβλέπει την αξιοποίηση του υδρογόνου ως ενεργειακού καυσίμου για τις  τηλεθερμάνσεις της περιοχής, αλλά και στην αγροτική παραγωγή - τόσο για τις ενεργειακές ανάγκης της παραγωγής καθεαυτής, όσο και για τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. 

Επίσης, προβλέπεται αξιοποίηση του υδρογόνου και σε διάφορες άλλες χρήσεις.

 

 

 

20 Σεπτεμβρίου 2019

energypress