Οι αυξήσεις στο ρεύμα ευνοούν τις επενδύσεις στο net-metering.

11 09 2019 | 11:36Μάχη Τράτσα

Μια παράπλευρη ωφέλεια έφεραν οι αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος. Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ ευνοούν την αυτοπαραγωγή ενέργειας με συμψηφισμό (net–metering). Απλοί καταναλωτές που έχουν μετατραπεί σε prosumers (producer και consumer), δηλαδή είναι ταυτοχρόνως καταναλωτές και παραγωγοί ενέργειας, ευνοούνται από την νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως μπορούν να ωφεληθούν και όσοι σκοπεύουν να οργανωθούν σε ενεργειακές κοινότητες (αγρότες μιας περιοχής, ξενοδοχεία, βιοτεχνίες, δήμοι κλπ) για να παράγουν, να αποθηκεύουν και να  καταναλώνουν ενέργεια και αν τους περισσεύει να την πωλούν.

Από την 1η Σεπτεμβρίου έχουν μπει σε ισχύ τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ, που ως γνωστόν φέρνουν αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατώρας και μειώσεις στο ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων). Αλλαγή που εξυπηρετεί τους αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίοι υπάγονται στο πρόγραμμα net–metering. Κι αυτό γιατί το όφελος από την αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, παραγόμενης από φωτοβολταϊκά, προέρχεται κυρίως από το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου και λιγότερο από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Δεδομένου ότι το ανταγωνιστικό σκέλος αυξήθηκε κατά 15%-20%, οι αυτοπαραγωγοί θα δουν αντίστοιχα ποσοστά αύξησης στη λεγόμενη “τιμή συμψηφισμού”, στην εξοικονόμηση δηλαδή που επιτυγχάνουν με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού.

“Το όφελος δεν είναι αμελητέο. Μεταφράζεται κατά μέσο όρο σε αύξηση της “τιμής συμψηφισμού” κατά 2 λεπτά την κιλοβατώρα, μειώνοντας αντίστοιχα το χρόνο αποπληρωμής του φωτοβολταϊκού κατά περίπου 2 χρόνια και καθιστώντας την επένδυση στο net–metering αρκούντως ελκυστική, τόσο για οικιακούς όσο και για εμπορικούς αυτοπαραγωγούς”, αναφέρει στο «Βήμα» ο  σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών κ. Στέλιος Ψωμάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (IRR) π.χ. για ένα νοικοκυριό που εγκαθιστά ένα μικρό φωτοβολταϊκό 3 κιλοβάτ ή για μια μικρή επιχείρηση που εγκαθιστά ένα φωτοβολταϊκό 30 κιλοβάτ είναι 13,5% και 28% αντίστοιχα. Όπως επισημαίνει «επενδύοντας σε σύστημα αυτοπαραγωγής, ο καταναλωτής έχει σημαντικές αποδόσεις πολύ υψηλότερες από άλλες συνήθεις τοποθετήσεις των χρημάτων του, όταν το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 0,57%, ή τα κέρδη από τα ακίνητα τοποθετούνται στο 4,8%».

Παραδείγματα:

8

*με το προηγούμενο τιμολογιακό σύστημα της ΔΕΗ, η τιμή θα ήταν περίπου 20% μειωμένη.

 

 

 

 

10 Σεπτεμβρίου 2019

energypress