Το Ε.Κ. εγκρίνει νέα μέτρα για τη δημιουργία κυκλικής οικονομίας. Μόλις το 10% των αστικών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ. Ποιες είναι οι θέσεις του ΥΠΕΝ

25 04 2018 | 08:45

Η ΕΕ έκανε ένα σημαντικό βήμα για την ουσιαστική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία της, αλλάζοντας τη βάση αξιών και αρχών της ώστε να καταστήσει πλέον τα απορρίμματα περιουσιακό στοιχείο.
Σχέδιο νόμου που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Κοινοβούλιο της ΕΕ στο Στρασβούργο θεσμοθετούν αυστηρά νέα πρότυπα για τους τομείς της ανακύκλωσης, της συσκευασίας και των αποβλήτων τροφίμων.

Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν από τους ευρωβουλευτές περιλαμβάνουν στόχους ανακύκλωσης τουλάχιστον 55% όλων των απορριμμάτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2025, και 65% μέχρι το 2035, ενώ έως το 2030, το 70% όλων των υλικών συσκευασίας θα πρέπει να ανακυκλώνεται μετά τη χρήση του.
Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης την εντολή να μειώσουν τα απόβλητα τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2030.

Η ιταλίδα ευρωβουλευτής Simona Bonafè, η οποία εισηγήθηκε τη νέα νομοθεσία, δήλωσε ότι τα μέτρα θα βοηθήσουν στην ενσωμάτωση της βιώσιμης σκέψης στην Γηραιά ήπειρο:

«Η κυκλική οικονομία δεν είναι μόνο μια πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά είναι ένας τρόπος για να ανακτήσουμε πρώτες ύλες και να μην σπαταλάμε τους ήδη λιγοστούς πόρους του πλανήτη μας, εισάγοντας μια βαθιά καινοτομική τομή στο παραγωγικό μας σύστημα».

«Με το πακέτο αυτό, η Ευρώπη είναι σταθερά προσηλωμένη στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η οποία θα ενσωματώσει επιτέλους στις βιομηχανικές πολιτικές και την προστασία του περιβάλλοντος», πρόσθεσε.

Η ΕΕ ετοίμαζε εργάζεται για την νέα δέσμη κανόνων κυκλικής οικονομίας από το 2015 και μάλιστα έκανε αρχή νωρίτερα φέτος θέτοντας νέους στόχους για τα πλαστικά. Η νέα στρατηγική στοχεύει να καταστήσει όλες τις πλαστικές συσκευασίες επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες έως το 2030.

«Η νέα δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επίσης σημαντικά μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά ταυτόχρονα προχωρεί περαιτέρω, καθορίζοντας κανόνες που λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος και στοχεύει στην αλλαγή της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Για πρώτη φορά, τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν ένα ενιαίο, κοινό νομοθετικό πλαίσιο», κατέληξε η Bonafè.

Η ίδια δέσμη κανόνων, η οποία αναμένει επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, περιλαμβάνει μέτρα και για τα αστικά απόβλητα, ορίζοντας πως μόλις το 10% των αστικών αποβλήτων θα μπορούν να αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής.

ΧΥΤΑ

Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο για ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Ελλάδα και η Κροατία, τα οποία στέλνουν πάνω από το 75% των αστικών αποβλήτων στην υγειονομική ταφή.
 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αθήνα, 24/04/2018

Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: "Η κυκλική οικονομία αποτελεί ουσιαστική και προοδευτική μεταρρύθμιση"

ΦΑΜΕΛΟΣ

Στο διήμερο συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)  με θέμα "Σχεδιάζουμε το Μέλλον - Κερδίζουμε στον Διεθνή Ανταγωνισμό με Πρακτικές Λύσεις", που ολοκληρώθηκε σήμερα, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, επεσήμανε την ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών στην οικονομία και στην κοινωνία οι οποίες θα περιλαμβάνουν ως παράμετρο το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και ισχυρές μεταρρυθμίσεις  στην κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας. Ανακοίνωσε δε, ότι έχει εγκριθεί από το ΚΥΣΟΙΠ και θα ανακοινωθεί άμεσα εκ μέρους της κυβέρνησης το πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής για την κυκλική οικονομία.

"Η κυκλική οικονομία αποτελεί ειδικό κεφάλαιο στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης και μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μας που βρίσκεται στην έξοδο από την οικονομική κρίση, ενώ ενισχύει την εργασία και προσθέτει υπεραξία στο παραγόμενο προϊόν", είπε  προσθέτοντας ότι τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο η κυκλική οικονομία είναι αναγκαία συνθήκη για τη  διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Επίσης, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των αλλαγών για την κυκλική οικονομία θα αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο που θα ορίζει τους κανόνες και τις προδιαγραφές για την επαναχρησιμοποίηση υλικών, θα δοθεί προτεραιότητα και ειδική οικονομική ενίσχυση για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, προβολή καλών πρακτικών και καινοτόμων τεχνολογιών, αλλά και σύσταση Ειδικής Γραμματείας που θα εδρεύει στο ΥΠΕΝ και θα διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να συντονίσει την εφαρμογή του σχεδίου της κυκλικής οικονομίας.

"Δεν υπάρχει κανένα δίπολο, καμιά αντίθεση ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα όσον αφορά στο περιβάλλον. Το σύνολο της δημόσιας πολιτικής για την κυκλική οικονομία αφορά την επιχειρηματικότητα", τόνισε ο Αν. ΥΠΕΝ και ανέφερε ως παράδειγμα την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων υλικών κατεδαφίσεων στα δημόσια έργα. "Η επιχείρηση που θα επεξεργάζεται τα ΑΕΚΚ, ο κατασκευαστικός κλάδος που θα τα χρησιμοποιεί και ο κλάδος πιστοποίησης που θα ελέγχει τους κανόνες εφαρμογής, ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Είναι προφανές λοιπόν ότι η πολιτεία πρέπει να είναι ισχυρή, ώστε να υπάρχει ισχυρός ιδιωτικός τομέας. Εάν δεν ασκήσουμε ισχυρό έλεγχο θα κυριαρχήσει μια "μαύρη" αγορά αποβλήτων, ένα παραεμπόριο αποβλήτων, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, χωρίς κανόνες, εις βάρος της υγείας, του περιβάλλοντος, της εργασίας και της επιχειρηματικότητας", ενώ υπογράμμισε ότι προέχει η τροφοδότηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Συνεπώς, "δεν μας ενδιαφέρει η ανακύκλωση εκτός Ελλάδας. Μας ενδιαφέρει πρώτα απ’ όλα η ανακύκλωση που γίνεται εδώ, διότι εμπεριέχει εργασία και εθνικό προϊόν, άρα θέλουμε στην Ελλάδα επιχειρήσεις Περιβάλλοντος".

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δράσεις που σχετίζονται με την κυκλικότητα, το μεγάλο πρόγραμμα για τα στερεά απόβλητα, ύψους 1,2 δισ. ευρώ με επενδύσεις κυρίως στον τομέα των αστικών απορριμμάτων. Επίσης υπάρχουν και μονάδες με ΣΔΙΤ και μονάδες με δημόσιο χαρακτήρα, όπου ο επιχειρηματικός τομέας παίζει τον ρόλο και του κατασκευαστή και του λειτουργούντα, ενώ είναι σημαντικό ότι ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί για τα έργα, με πρώτο αυτό της Αλεξανδρούπολης. Εκτός από το 1.2 δισ. ευρώ που θα δοθεί μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχουν κι άλλα 80 εκατ. ευρώ  από το ΕΠΑΝΕΚ. Και βέβαια, "πρέπει να ενισχύσουμε, χωρίς να μπαίνει κανένας φορομπηχτικός μηχανισμός στη μέση, οποιονδήποτε κάνει επαναχρησιμοποίηση. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι είμαστε περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη κοινωνία και να δεχόμαστε η χώρα να θάβει το 83% των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων από την οικονομία".

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Αν. ΥΠΕΝ σημείωσε ότι η ανακοίνωση της δημόσιας πολιτικής για την κυκλική οικονομία δεν είναι μια de facto στρατηγική, αλλά δίνεται στην κοινωνία και στην οικονομία για να εμπλουτιστεί και να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών. "Εμείς καταθέτουμε ένα συμπαγές σχέδιο, αλλά η επιχειρηματικότητα μπορεί να έχει να προσθέσει κάτι ακόμα" και τόνισε το γεγονός ότι η κυκλική οικονομία αποτελεί στροφή για τη χώρα και αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Και κατέληξε: "Πιο σημαντικά όμως είναι αυτά που έρχονται. Το γεγονός ότι ο αναπτυξιακός νόμος θα έχει κριτήρια κυκλικότητας είναι κάτι καινούργιο, όπως και το ότι θα υπάρχουν κριτήρια στις χρηματοδοτήσεις, με βάση και το αποτύπωμα της επαναχρησιμοποίησης που θα έχει η κάθε επιχείρηση. Δεν βλέπουμε την κυκλική οικονομία μόνο ως μια διαδικασία επιδοτήσεων ή φόρων. Αποτελεί διαδικασία μέσω της οποίας η κοινωνία και η οικονομία αλλάζουν. Η κυκλικότητα θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο ουσιαστικές και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις".

ΧΥΤΑ ΠΑΡΚΟ

 

ΠΗΓΗ: Climate Action

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Οδηγός Κυκλικής Οικονομίας για αρχάριους από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.

A Beginner’s Guide to the Circular Economy