Μέχρι το Πάσχα σε λειτουργία ο «Δυτικός Διάδρομος» του ΑΔΜΗΕ - Αλλαγή δεδομένων για τον ηλεκτρικό «χώρο» στην Πελοπόννησο – Οι προσδοκίες για όρους σύνδεσης νέων ΑΠΕ

Τίτλοι τέλους πρόκειται να μπουν οριστικά το επόμενο χρονικό διάστημα στην… περιπέτεια του «Δυτικού Διαδρόμου», καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, μέχρι το τέλος Μαρτίου ο ανάδοχος θα παραδώσει το τμήμα της εναέριας γραμμής που παρακάμπτει τη Μονή Αγίων Θεοδώρων στα Καλάβρυτα. Επομένως, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε το έργο να τεθεί σε λειτουργία, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το Πάσχα. 

Υπενθυμίζεται ότι με τη νέα γραμμή μεταφοράς 400 KV διπλού κυκλώματος, το κέντρο υψηλής τάσης Μεγαλόπολης θα συνδεθεί με τα κυκλώματα 400 KV στην πλευρά του Αντιρρίου, δίνοντας τέλος στην υφιστάμενη σύνδεση της Πελοποννήσου αποκλειστικά με γραμμές μεταφοράς 150 KV με την Αττική και τη Δυτική Ελλάδα. Σε ποσοστό 98%, τα εναέρια, υπόγεια και υποβρύχια τμήματα της γραμμής μεταφοράς είναι έτοιμα από το 2019, με εξαίρεση το τμήμα που σύμφωνα με τη χάραξη θα διερχόταν σε απόσταση 500 μέτρων από τη Μονή, με τις μοναχές να μπλοκάρουν δικαστικά την εγκατάσταση των δύο απαραίτητων πυλώνων. 

Αφότου η κατασκευή του εν λόγω τμήματος μπήκε για μήνες «στον πάγο», τελικά προκρίθηκε η αλλαγή όδευσης στην περιοχή. Η κατασκευή του τμήματος που παρακάμπτει τη Μονή, με βάση τη νέα πλέον όδευση, πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του μήνα. 

Η έναρξη λειτουργίας του έργου θα έχει πολλαπλά οφέλη για το σύστημα, καθώς θα αυξήσει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Πελοπόννησο, ενώ θα επιτρέψει την αξιοποίηση του ενεργειακού παραγωγικού δυναμικού της περιοχής και θα ενισχύσει την ευστάθεια τάσεων του Νότιου Συστήματος. 

Ωστόσο, η έναρξη λειτουργίας του «Δυτικού Διαδρόμου» δεν πρόκειται να οδηγήσει στη διάθεση επιπλέον ηλεκτρικού «χώρου» για την εγκατάσταση νέων μονάδων ΑΠΕ, καθώς από τη ΡΑΕ είχε προεξοφληθεί η επιπλέον αυξημένη δυναμικότητα που θα απελευθέρωνε, κατά την αναθεώρηση των ορίων ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ανανεώσιμων πηγών στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου. Η αναθεώρηση είχε γίνει στα τέλη του 2019, αυξάνοντας τα όρια στα 2.310 MW, από 1900 MW που ήταν προηγουμένως. 

Η δυνατότητα «υποδοχής» νέων μονάδων ΑΠΕ θα προκύψει από την ολοκλήρωση του «Ανατολικού Διαδρόμου», δηλαδή της γραμμής μεταφοράς 400 kV Μεγαλόπολη-Κόρινθος-Αττική. Στο πλαίσιο του «Ανατολικού Διαδρόμου», έχει ήδη ολοκληρωθεί το ΚΥΤ Κορίνθου, καθώς η γραμμή μεταφοράς 400 KV που συνδέει το Κέντρο με το ΚΥΤ Μεγαλόπολης. Αυτή την περίοδο, σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την ανακατασκευή του ΚΥΤ Κομουνδούρου και για τη 400 KV που θα το συνδέει με το ΚΥΤ Κορίνθου, δύο έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με την ολοκλήρωση και του «Ανατολικού Διαδρόμου», θα αρθεί πλήρως η κατάσταση κορεσμού του δικτύου της Πελοποννήσου. Όμως, για τη δυναμικότητα που θα απελευθερωθεί με την  υλοποίηση και του δεύτερου σκέλους, υπεισέρχεται ως παράμετρος και η διασύνδεση των Δωδεκανήσων, αφού το νησιωτικό σύμπλεγμα θα ενταχθεί στο ηπειρωτικό σύστημα μέσω υποβρύχιου καλωδίου που θα διασυνδέει την Κω με το ΚΥΤ Κορίνθου. 

Επομένως, κρίσιμο ερώτημα είναι το κατά πόσο η διασύνδεση θα λειτουργεί μονόδρομα, εξάγοντας δηλαδή ρεύμα από το ηπειρωτικό σύστημα προς τα νησιά, ή θα αξιοποιείται και για την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα Δωδεκάνησα (το οποίο θα προέρχεται προφανώς από  πλεόνασμα της παραγωγής τοπικών ΑΠΕ). 

Όπως είναι φυσικό, η επιλογή θα επηρεάσει και τη δυνατότητα σύνδεσης καινούριων «πράσινων» μονάδων στην Πελοπόννησο – αφού, για παράδειγμα, στη δεύτερη περίπτωση, θα είναι μικρότερη η δυνατότητα «υποδοχής» νέων ανανεώσιμων σταθμών. Τα σενάρια αυτά θα πρέπει να μελετηθούν από τη ΡΑΕ, ώστε να καταλήξει στις πιο δοκιμές λύσεις και να επαναπροσδιορίσει τα όρια ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ στην Πελοπόννησο, μετά την ολοκλήρωση και του «Ανατολικού Διαδρόμου». 

F