Οδηγός αδειοδότησης αιολικών πάρκων στην Ελλάδα από την ΕΛΕΤΑΕΝ - "Μπούσουλας" για τους υποψήφιους επενδυτές.

10 12 2018 | 20:11

Έναν οδηγό αδειοδότησης αιολικών πάρκων στην Ελλάδα δημιούργησε η ΕΛΕΤΑΕΝ με στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση των υποψήφιων επενδυτών.

Στον οδηγό αναλύονται τα επιμέρους βήματα της αδειοδοτικής διαδικασίας με βάση την εθνική νομοθεσία με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα μας.

Το σχετικό κείμενο προετοιμάστηκε από τα μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ, Π. Παπασταματίου, Αν. Βλαμάκη, Στ. Αρμένη και Σ. Βαγενά.

Τον οδηγό μπορείτε να τον βρείτε εδώ στα αγγλικά.

 

8 Δεκεμβρίου 2018

Πηγή: energypress