S3E – Southern European Entrepreneurship Engine

09 09 2022 | 12:26

Ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Ινστιτούτου για Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, και των HiSeedTech, International Development Ireland και AUSTRALO

Η κοινοπραξία S3E Southern European Entrepreneurship Engine με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την έναρξη ενός φιλόδοξου προγράμματος που επιλέχθηκε και επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέρος του Horizon Europe. Κατά τη διάρκεια της 30μηνης διάρκειάς του, 4 εταίροι από την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Ισπανία θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να κάνουν το Πρόγραμμα S3E πραγματικότητα. Η ομάδα περιλαμβάνει ειδικούς από το οικοσύστημα έρευνας, καινοτομίας, βιωσιμότητας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης, μαζί με ειδικούς σε θέματα κοινωνικά και χάραξης πολιτικής.

Ο απώτερος στόχος του Προγράμματος S3E είναι να αναπτύξει μια μηχανή ανάπτυξης που θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των οικοσυστημάτων επιχειρηματικότητας στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Η εστίαση είναι στην επιχειρηματική επιτάχυνση των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ που εργάζονται σε λύσεις Deep Tech που μπορούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μέσω της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε αυτές τις χώρες.

Και τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο Deep Tech; Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, ο όρος «Deep Tech» αναφέρεται σε ένα σύνολο τεχνολογιών που βασίζονται είτε στην επιστημονική ανακάλυψη είτε στην ουσιαστική καινοτομία. Γι’ αυτό, το Πρόγραμμα S3E υποστηρίζει την ανάπτυξη ανατρεπτικών λύσεων που βασίζονται σε μοναδικές, προστατευμένες καινοτομίες και ενσωματώνει προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες ικανές να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς. α νούμερα είναι ελπιδοφόρα καθώς η Ευρώπη επενδύει πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε Deep Tech, που πλέον αντιπροσωπεύει το 25% των επιχειρηματικών κεφαλαίων.  Ωστόσο, παρόλο που η συνολική αξία των εταιρειών Deep Tech της ΕΕ εκτιμάται σε 700 δισεκατομμύρια ευρώ, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης εξακολουθούν να κατατάσσονται ως μέτριες και αναδυόμενες στον τελευταίο Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας.

Το πρόγραμμα S3E φιλοδοξεί για να διαλύσει αυτό το χάσμα και να αλλάξει την κατάσταση: θα ξεκλειδώσει το αναξιοποίητο δυναμικό καινοτομίας της Νότιας Ευρώπης σε Deep Tech, στοχεύοντας στην επιστημονική και τεχνική αριστεία στους τομείς της γεωργίας, των ιατρικών και των φυσικών επιστημών, της μηχανικής και της τεχνολογίας με βάση τη βιωσιμότητα.

Πώς όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά αυτό το όραμα; Η φιλοδοξία του Προγράμματος S3E εξαρτάται από τα εξής:

Ανακάλυψη ερευνητικών ομάδων με δυνατότητες για πρωτοπορία στις επιστήμες και υποστήριξή τους σε όλη τη διαδρομή τους, από την ανάπτυξη έως την εμπορευματοποίηση της έρευνάς τους.

Καλλιέργεια συνεργειών μεταξύ των μελών των νεοφυών επιχειρήσεων σε Deep Tech (ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξής τους) και του ευρύτερου ευρωπαϊκού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Τόνωση της ευρωπαϊκής δέσμευσης σε τομείς που αντιμετωπίζουν βασικά ζητήματα βιωσιμότητας και ενισχύουν τον όγκο των διασυνοριακών επενδύσεων.

Ενδυνάμωση των επιχειρηματικών επιταχυντών στη Νότια Ευρώπη για να κλείσουν το τρέχον χάσμα καινοτομίας μέσω έρευνας υψηλού αντίκτυπου, και κοινωνικής συνάφειας.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε 3 πυλώνες εξατομικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στα διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας των νεοφυών επιχειρήσεων (δηλαδή στάδια πρώιμης ανάπτυξης και κλιμάκωσης).

 

Πυλώνας 1 – Start

Πυλώνας 2 – Charge

Πυλώνας 3 - Reverse

Για ερευνητικές ομάδες και γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, το S3E προσφέρει ένα πρακτικό πρόγραμμα κατάρτισης για βελτίωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και έγκαιρη χρηματοδότηση για ανάπτυξη

Για αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις, το S3E παρέχει καθοδήγηση και δικτύωση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις

Για πιο ώριμες νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, τοη S3E θα δημιουργήσει ένα οικοσύστημα Ανοιχτής Καινοτομίας για να διαμεσολαβεί, και να συνδέει εταιρείες με νεοφυείς επιχειρήσεις

 

       

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα επιλεγούν μέσω Ανοιχτών Προσκλήσεων: Το Πρόγραμμα S3E θα υποστηρίξει 150+ Ομάδες Deep Tech καθ' όλη τη διάρκειά του, οπότε μείνετε συντονισμένοι για την πρώτη Ανοιχτή Πρόσκληση!

Μείνετε συντονισμένοι!

1