Η Ισπανία πιάνει τον ταύρο από τα κέρατα και γίνεται κατά 100% ανανεώσιμη μέχρι το 2050.

20 11 2018 | 08:09

Σε μια νέα κίνηση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη συμμόρφωση της με τη νέα έκθεση της IPCC, η Ισπανία θα εφαρμόσει πολιτικές για να εξασφαλίσει ότι θα λειτουργήσει με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050.

Η χώρα θα εγκαταστήσει τουλάχιστον 3.000 μεγαβάτ αιολικής και ηλιακής ισχύος κάθε χρόνο για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 90% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 μέχρι τα μέσα του αιώνα.

Η Ισπανία θα υπερβεί το σημερινό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 32% ανανεώσιμη ενέργεια μέχρι το 2030, με στόχο να φθάσει το 35%, με τουλάχιστον 70% συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Christiana Figueres, πρώην επικεφαλής του κλίματος του ΟΗΕ, δήλωσε: «Αυτή η κίνηση έρχεται σε μια σημαντική στιγμή, λίγο πριν από το COP24, όπου οι χώρες καλούνται να παρουσιάσουν πώς πληρούν τους στόχους της Συμφωνίας (του Παρισιού)».

Η ανακοίνωση περιελάμβανε επίσης σχέδια για την παύση λειτουργίας των υφιστάμενων ανθρακωρυχείων. Ωστόσο, η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι «σε αυτή τη μετάβαση δεν θα μείνει κανένας πίσω», εννοώντας την αντικατάσταση των θέσεων εργασίας από τα ανθρακωρυχεία.

Ο νεοδιορισθείς Ισπανός πρωθυπουργός, Pedro Sanchez, ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την απαγόρευση των πωλήσεων βενζίνης και ντίζελ από το 2040.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ισπανία θα συμπαραταχθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, οι οποίες έχουν επίσης δεσμευτεί να σταματήσουν τις πωλήσεις μέχρι το 2040.

16 Νοεμβρίου 2018

ΠΗΓΗ CLIMATE ACTION