Τρομάζουν τους επενδυτές ΑΠΕ οι περικοπές στην απορρόφηση «πράσινης» παραγωγής που προβλέπει το νομοσχέδιο – Ποιες ασφαλιστικές δικλείδες ζητάνε

Κινδύνους στη βιωσιμότητα των έργων ΑΠΕ από τους λειτουργικούς περιορισμούς στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, αν το μέτρο αυτό δεν εφαρμοσθεί με τρόπο που θα εγγυάται ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί το οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας των έργων, διαβλέπουν οι επενδυτές. 

Είναι ενδεικτικό ότι κοινό παρονομαστή των σχολίων όλων των φορέων, στη διαβούλευση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ για την απλοποίηση της αδειοδότησης νέων μονάδων ΑΠΕ που θα θεσπίσει για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη δυνατότητα, αποτελεί η εισαγωγή μίας σειράς ασφαλιστικών δικλείδων, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι το καθεστώς των λειτουργικών περιορισμών δεν πρόκειται να αλλάξει στην πορεία τους όρους εμπορικής εκμετάλλευσης σταθμών που έχουν «ωριμάσει» αδειοδοτικά σε σημαντικό βαθμό, ή ακόμη βρίσκονται σε λειτουργία. 

Έτσι, για παράδειγμα η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για λόγους επενδυτικής ασφάλειας, τέτοιοι περιορισμοί να έχουν ήδη καθορισθεί με την οριστική προσφορά σύνδεσης που θα έχει αποδεχθεί ο παραγωγός και σε αντίθετη περίπτωση, να μην μπορούν να επιβληθούν μονομερώς στην σύμβαση σύνδεσης η οποία υπογράφεται σε πολύ ώριμο στάδιο, όταν επί της ουσίας ο παραγωγός έχει οριστικοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο και την χρηματοδότησή του.

Όροι σύνδεσης με περιορισμούς μόνο μετά την απόφαση της ΡΑΕ 

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Π.Η.Ε.) υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο ότι οι εν λόγω λειτουργικοί περιορισμοί έγχυσης δεν μπορούν να εισαχθούν σε ήδη εκδοθείσες, πριν την εφαρμογή του σχετικού άρθρου, οριστικές προσφορές σύνδεσης και συμβάσεις σύνδεσης.

Την ίδια στιγμή, η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει πως θα πρέπει να απαλειφθεί το μεταβατικό στάδιο που προβλέπει το σχέδιο νόμου, για την εισαγωγή λειτουργικών περιορισμών σε οριστικές προσφορές σύνδεσης που θα εκδοθούν πριν από την απόφαση της ΡΑΕ η οποία θα εγκρίνει την εξειδίκευση του μέτρου, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή. Όπως επισημαίνει, αν και είναι κατανοητή η πρόβλεψη ενός μεταβατικού σταδίου, ώστε να μην σταματήσουν οι χορηγήσεις οριστικών όρων σύνδεσης μέχρι την απόφαση της Αρχής, ωστόσο η ύπαρξη λειτουργικών περιορισμών αποτελεί σημαντικό ζήτημα, για να ρυθμίζεται χωρίς την έγκριση της ΡΑΕ. 

Παράλληλα, είναι ορατός ο κίνδυνος να διαμορφωθεί μια μακρά «ημι-μόνιμη» κατάσταση, όσο δεν υπάρχει η απόφαση της ΡΑΕ, και όταν αυτή εκδοθεί να δημιουργήσει μεγάλες ανατροπές και αναστάτωση.

Μόνο στους νέους όρους σύνδεσης τυχόν καινούριο πλαφόν

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι περικοπές που συνοδεύουν τις οριστικές προσφορές σύνδεσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι απορρίψεις ενέργειας δεν θα ξεπερνούν το 5% της ετήσιας δυνατότητας παραγωγής ενέργειας του σταθμού. Την ίδια στιγμή, αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο το ποσοστό αυτό να αναθεωρηθεί προς τα πάνω στην πορεία, με απόφαση της ΡΑΕ, έπειτα από εισήγηση του Διαχειριστή. 

Σύμφωνα ωστόσο τόσο με την ΕΛΕΤΑΕΝ όσο τον ΣΠΕΦ, το νέο αυτό ποσοστό θα πρέπει να καλύπτει αποκλειστικά τις νέες οριστικές προσφορές σύνδεσης, που θα χορηγηθούν μετά τη σχετική απόφαση της Αρχής. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο ΣΠΕΦ, σε αντίθετη περίπτωση, για τα έργα που θα φέρουν μεν μια τέτοια ρήτρα στις συμβάσεις σύνδεσης τους, αλλά θα υποστούν αύξηση στους περιορισμούς έγχυσης πάνω από το αρχικό επίπεδο λ.χ. του 5% για το οποίο έλαβαν την επενδυτική απόφαση, θα υπάρξει ανατροπή του οικονομικού πλαισίου λειτουργίας τους και μάλιστα χωρίς να προβλέπεται κανένα «φίλτρο» στο νομοσχέδιο.

Επίσης, η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει να υπάρξει και μία ασφαλιστική δικλείδα αποζημίωσης ενός επενδυτή, στην περίπτωση που οι απορρίψεις ενέργειας ξεπεράσουν το ποσοστό το οποίο αναφέρεται στη σύμβαση σύνδεσης του έργου του. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες εισηγούμενες από φορείς προσθήκες στο μέτρο, ο ΣΠΕΦ προτείνει να υπάρξει ειδικό χαμηλότερο όριο (λ.χ. 2%) απορρίψεων για τα εξαιρούμενα έργα, σε σχέση με τα αδειοδοτούμενα (λ.χ. 5%). Από την πλευρά της, η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι προϋπόθεση για την επιβολή θα πρέπει να είναι η αύξηση της συνολικής ενέργειας από ΑΠΕ σε μία περιοχή, καθώς διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να επιτυγχάνεται ίδια παραγωγή με περισσότερες εγκαταστάσεις που θα υφίστανται περιορισμούς έγχυσης. Δεύτερη προϋπόθεση, σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, θα πρέπει να είναι η συμμόρφωση με το μίγμα των τεχνολογιών ΑΠΕ που προβλέπεται στο ΕΣΕΚ.  

Κώστας Δεληγιάννης | energypress

αδειοδότηση