Σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις του ΕΣΜΥΕ επί του Σχεδίου Νόμου για τη Β’ φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ

12 05 2022 | 12:13

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμη Κυρία Γενική,

Με την παρούσα επιστολή σας καταθέτουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου νόμου του θέματος.

Αν και το σχέδιο νόμου κινείται στη σωστή κατεύθυνση με γνώμονα την επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για το 2030 και περιέχει θετικές διατάξεις για τις διαδικασίες έκδοσης και τροποποίησης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας,  σύνδεσης στο δίκτυο και επέμβασης κατά τη δασική νομοθεσία, εντούτοις είμαστε υποχρεωμένοι να παρατηρήσουμε ότι στην πλειοψηφία του ρυθμίζει θέματα συγκεκριμένων τεχνολογιών (αιολικών και φωτοβολταϊκών), αγνοώντας ή και αφήνοντας ασάφειες και κενά - για άλλη μια φορά - στη ρύθμιση θεμάτων άλλων τεχνολογιών, όπως τα ΜΥΗΕ.

Είμαστε υποχρεωμένοι δε να παρατηρήσουμε και να αναδείξουμε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αγνοεί για πολλοστή φορά ότι το υφιστάμενο αδειοδοτικό πλαίσιο των ΜΥΗΕ είναι σε απόλυτη δυσαρμονία:

 • με την δηλωμένη κατεύθυνση του υπουργείου και της πολιτείας, όπως αυτή έχει εκφραστεί μέσω του πορίσματος της από 26.05.2016 έκθεσης της αρμόδιας Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, με το οποίο η επιτροπή δηλώνει ότι θεωρεί απολύτως αναγκαία την προώθηση των Μικρών Υδροηλεκτρικών και προτείνει την ενίσχυση της ανάπτυξης τους, προτείνει τη βελτίωση των οικονομικών και άλλων κινήτρων και την άρση των αντιαναπτυξιακών και αντιεπιστημονικών διοικητικών και νομοθετικών εμποδίων που σήμερα εμποδίζουν την ανάπτυξη των ΜΥΗΕ, με αλλαγή του νομικού πλαισίου αδειοδότησης και προτείνει τον καθορισμό συνθηκών απόλυτης προτεραιότητας πρόσβασης στο δίκτυο για τα ΜΥΗΕ.
 • με το ΕΣΕΚ στο οποίο αναφέρεται ότι, «η εγκατεστημένη ισχύς των ΜΥΗΕ εκτιμάται ότι θα υπερδιπλασιαστεί κατά την επόμενη δεκαετία και έως το έτος 2030) και επομένως δεν υφίστανται σήμερα ανασταλτικοί παράγοντες και δικαιολογίες για χαμηλούς στόχους διείσδυσης των ΜΥΗΕ. Παράλληλα όμως στο ΕΣΕΚ αναφέρεται και ότι «Ειδικά για αυτά τα έργα που εκτίθενται σε πολυετείς αδειοδοτικές διαδικασίες η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου πλαισίου με συνέχεια είναι απαραίτητη, ώστε να επιτευχθούν αυτά τα μεγέθη συμμετοχής από αυτήν την κατηγορία έργων».
 • Με τις επαναλαμβανόμενες παροτρύνσεις της ΡΑΕ, μέσω πολλαπλών επιστολών προς το Υπουργείο σας, σχετικά με την ανάγκη της θέσπισης της άμεσης προτεραιότητας των ΜΥΗΕ σε όλα τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας και ιδιαίτερα στην χορήγηση όρων σύνδεσης στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα, στο σχετικό σχέδιο νόμου, όχι μόνο δεν γίνεται καμία διαφοροποίηση για τα ΜΥΗΕ (την οποία θεωρούμε επιβεβλημένη), αλλά επιπροσθέτως εισέρχονται διατάξεις που  δημιουργούν την ανάγκη διασαφηνίσεων και επεξηγήσεων.

Το νομοσχέδιο προσανατολίζεται μονοπωλιακά στην ρύθμιση θεμάτων συγκεκριμένων τεχνολογιών και ενθαρρύνει την υπερβολική διείσδυση και την σχεδόν μονοκαλλιέργεια των ΦΒ, με ότι αυτό συνεπάγεται στην διαμόρφωση των συνθηκών αγοράς και δικτύου.

Και ενώ το νομοσχέδιο επιδιώκει στην απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης έτσι ώστε να χρειάζονται μόνο δύο χρόνια για την αδειοδότηση Φ/Β και Α/Γ, δεν υπάρχει καμία σχεδόν ρύθμιση που να συμβάλει στην επίσπευση της αδειόδοτησης των ΜΥΗΕ.

Κι αυτό τη στιγμή, που όπως όλοι γνωρίζουμε και έχουμε πολλές φορές αναδείξει, η υπάρχουσα κατάσταση από αδειοδοτικής πλευράς κυρίως, είναι συντριπτικά εις βάρος των ΜΥΗΕ τη στιγμή που έχουν να αντιμετωπίσουν μία ασυγκρίτως δυσκολότερη διαδικασία αδειοδότησης σε σχέση με τις άλλες τεχνολογίες. Ιδιαίτερα για τους όρους σύνδεσης, εάν ένα ΜΥΗΕ αρχίζει συγχρόνως με άλλο έργο διαφορετικής τεχνολογίας την αδειοδοτική διαδικασία, καταλήγουν να ζητούν όρους οριστικής σύνδεσης με διαφορά ετών εις βάρος προφανώς των ΜΥΗΕ.

Και αντί να υπάρχουν στο νομοσχέδιο έστω και κάποιες αναφορές στη θετική αντιμετώπιση της διείσδυσης των ΜΥΗΕ στο δίκτυο, εισέρχονται και άλλοι περιορισμοί και θεσπίζονται νέες κατηγορίες έργων σε προτεραιότητα, γεγονός ακατανόητο και συντριπτικά άδικο κατά τη γνώμη μας.

Αποτέλεσμα της ως άνω δυσμενούς διάκρισης εις βάρος των ΜΥΗΕ είναι ότι η επίτευξη του στόχου για την διείσδυση των ΜΥΗΕ στο τελικό ενεργειακό μείγμα του 2030 είναι μετά βεβαιότητας αδύνατη εάν δεν συμπεριληφθούν άμεσες ρυθμίσεις στην διαδικασία αδειοδότησης. Σε εθνικό επίπεδο το ποσοστό αξιοποίησης του μικρού υδροηλεκτρικού δυναμικού είναι σήμερα περί το 13%, στην Ευρώπη των 27, το αντίστοιχο επίπεδο είναι 73%. Η προφανής εξήγηση είναι ότι λόγω της μακροχρόνιας αδειοδοτικής διαδικασίας των ΜΥΗΕ όταν “φθάνουν” να ζητήσουν οριστικούς όρους συνδέσεως, ο ηλεκτρικός χώρος έχει ήδη καλυφθεί από έργα άλλων τεχνολογιών που απολαμβάνουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις αδειοδότησης. Και όλα αυτά, εις βάρος των ΜΥΗΕ, ενώ είναι τα μόνα Έργα των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό  του προϋπολογισμού των αφορά αμιγώς ελληνική προστιθέμενη αξία.

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας σας, ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου αποτελούν κυριολεκτικά και ουσιαστικά την ταφόπλακα ενός ολόκληρου κλάδου, μιας ολόκληρης τεχνολογίας, της παλιότερης, αποδοτικότερης και αποδεδειγμένα χρησιμότερης για την εγχώρια οικονομία, της τεχνολογίας των ΜΥΗΕ.

Αν δεν θέλουμε μια τεχνολογία έργων ΑΠΕ, που έχει αναμφισβήτητα πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα για την χώρα, την περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και την ενεργειακή αγορά, κυριολεκτικά να σβήσει, προτείνεται η κατανομή μιας συγκεκριμένης ποσόστωσης της σήμερα διαθέσιμης ισχύος των δικτύων να διατεθεί για την εγκατάσταση ώριμων, ενεργειακά αποδοτικών ΜΥΗΕ.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας υποβάλουμε τις προτάσεις και τα σχόλια μας επί του κειμένου του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου και ευελπιστούμε για την αποδοχή τους, με στόχο το μη μηδενισμό της περαιτέρω ανάπτυξης των ΜΥΗΕ, την δυνατότητα αξιοποίησης του διαθέσιμου υδροηλεκτρικού δυναμικού (όπως συνέβη σε όλη την Ευρώπη) και την αποκόμιση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που θα έχει η περαιτέρω διείσδυση των ΜΥΗΕ στη χώρα, όπως έχουμε αναδείξει πολλαπλώς μέχρι σήμερα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 1. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε τροποποίηση που απλουστεύει τις υπάρχουσες διαδικασίες ή/και αμβλύνει τις ασάφειες  που επιτρέπουν αυθαιρεσίες  είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
 2. Θεωρούμε ότι οποιοδήποτε μέτρο επιτρέπει τον εξ αρχής διαχωρισμό των οντοτήτων που πραγματικά επιδιώκουν να επενδύσουν από όλους τους άλλους, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, έστω και αν συνεπάγεται πρώιμη δέσμευση του Επενδυτή με Εγγυητική Επιστολή ή/και άλλο τρόπο.
 3. Επίσης, θεωρούμε ότι όπου στο παρόντα νόμο αναφέρεται προθεσμία για την έκδοση μιας άδειας ή έγκρισης, αυτή νοείται ως αποκλειστική. Μετά την άπρακτη εκ μέρους της Διοίκησης παρέλευση της προθεσμίας, νοείται ότι το σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου έχει γίνει αποδεκτό και η άδεια ή έγκριση έχει χορηγηθεί, ο ενδιαφερόμενος δικαιούνται να ενεργήσει για την έκδοση των υπολοίπων αδειών ή εγκρίσεων που απαιτούνται, οι δε αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να παραλάβουν και να εξετάσουν τα αιτήματά του θεωρώντας ότι οι άδειες ή εγκρίσεις του πρώτου εδαφίου έχουν εκδοθεί υπέρ αυτού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Μετά τον καθορισμό των φορέων της αδειοδοτικής διαδικασίας (ΡΑΕ, Αποκεντρωμένη κ.λπ.), επακριβής καθορισμός των κατά περίπτωση απαιτούμενων από τον Επενδυτή διαδικασιών, ενεργειών, μελετών, εγγράφων, πληροφοριακών στοιχείων κ.λπ., τα οποία θα είναι συγκεκριμένα εξ υπαρχής γνωστά και δεν θα μπορούν να ζητηθούν επιπρόσθετα αυθαιρέτως και αναιτίως επιπλέον των προβλεπόμενων.
 2. Σαφής αναφορά ότι οι αδειοδοτούσες αρχές είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της τήρησης των όρων των αδειών. Η ανάμιξη των γνωμοδοτούντων φορέων ολοκληρώνεται μετά την γνωμοδότησή τους. Τα στοιχεία ζητούνται από τις αδειοδοτούσες αρχές μία φορά, τυποποιημένα ανάλογα με το είδος του έργου. Οποιαδήποτε ειδική επιπλέον απαίτηση πρέπει να αιτιολογείται πλήρως από αυτόν που την ζητά.
 3. Τα ΜΥΗΕ είναι σαφώς πιο πολύπλοκα έργα από άλλες ΑΠΕ. Η άμεση σχέση τους με το νερό, τον υδροφόρο και τους ποταμούς - χειμάρρους οδηγεί σε επιπλέον κατασκευαστικές δυσκολίες. Υπάρχει τεράστια διαφορά στη δυνατότητα υλοποίησης του έργου μεταξύ χειμερινών και θερινών μηνών. Τους χειμερινούς μήνες οι συνθήκες μπορεί να μην επιτρέπουν την υλοποίηση των εργασιών με ασφάλεια. Συνεπώς, απαιτείται πρόβλεψη για μεγαλύτερο χρόνο ισχύος των αδειών εγκατάστασης υπό κάποιες προϋποθέσεις.
 4. Καθορισμός ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ευρύτερης κοίτης ποταμών και χειμάρρων σε ότι αφορά την κατασκευή ΑΠΕ εντός αυτής.
 5. Πρόβλεψη :

α. Αποζημίωσης του Επενδυτή με παράταση του χρόνου ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης σε περίπτωση αποδεδειγμένης αναίτιας καθυστέρησης εκ μέρους των φορέων της Διοίκησης, είτε κατά το αδειοδοτικό είτε και το κατασκευαστικό στάδιο.

β. Ελέγχου των αδειοδοτικών οργάνων για τυχόν παραλείψεις των προβλεπόμενων από τους Νόμους Ενεργειών των (ΠΝΟΕ).  

 1. Οι Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου οφείλουν να εξετάζουν τα σχετικά αιτήματα και να χορηγούν τις σχετικές Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας του κάθε σταθμού, έτσι ώστε οι χορηγούμενες και οι εν ισχύ Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης ανά τεχνολογία να συνάδουν με το μίγμα τεχνολογιών που προβλέπει για το 2030 το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Επιπρόσθετα, κατά την χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα αλλά και τα πλεονεκτήματα των ΜΥΗΕ, καθώς και το γεγονός την ιδιαίτερα χρονοβόρας διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ.

Συγκεκριμένα σχόλια και προτάσεις επί των άρθρων του νομοσχεδίου

Άρθρο 3. Ορισμοί

18. Βεβαίωση τεκμηρίωσης νόμιμης χρήσης: Η βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από δικηγόρο της επιλογής του ενδιαφερομένου έπειτα από έλεγχο της νόμιμης χρήσης του γηπέδου ή του  χώρου εγκατάστασης του σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον πρόκειται για ιδιωτική έκταση.

Προτεινόμενη προσθήκη:

Η Βεβαίωση αυτή θα πρέπει να μπορεί να υποβάλλεται και για άλλες εκτάσεις π.χ. δημοτικές ή του Δημοσίου που δεν τις διαχειρίζονται οι δασικές υπηρεσίες.

40. Σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας: Το σύνολο των εγκαταστάσεων που συνδέονται με το Σύστημα Μεταφοράς ή το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών αντλησιοταμίευσης, Αποθήκευσης με ΑΠΕ με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο και των υβριδικών σταθμών, και επιτελούν αποκλειστικά λειτουργία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχόλιο:

Οι σχετικοί ορισμοί των «Σταθμών Αποθήκευσης» που υπάρχουν στο σχέδιο νόμου απαιτείται να τροποποιηθούν ώστε να συμπεριλάβουν τις περιπτώσεις σταθμών «Αποθήκευσης με ΑΠΕ με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο».

Άρθρο 4. Στάδια αδειοδότησης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

 1. Η διαδικασία παροχής των γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) δύναται να προηγηθεί της έκδοσης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στις    αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αρμόδιες για την παροχή γνωμοδότησης υπηρεσίες εξετάζουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και γνωμοδοτούν προς την αρμόδια αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Σχόλιο:

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να δημιουργήσει καταιγισμό στις υπηρεσίες και να κάνει χειρότερη την κατάσταση ειδικά σε υπηρεσίες όπως το ΓΕΕΘΑ όπου λειτουργεί μια άτυπη φέρουσα ικανότητα στις γνωμοδοτήσεις. Πλέον, εφόσον η Βεβαίωση Παραγωγού είναι τόσο γρήγορη, δεν υπάρχει λόγος να προηγηθούν γνωμοδοτήσεις.  Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα πρέπει να παρέχεται μόνο στην περίπτωση που τεκμηριώνεται έννομο συμφέρον.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

1. Η διαδικασία παροχής γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ΑΠΕ δύναται να προηγηθεί της αίτησης για ΜΠΕ, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στις αρμόδιες υπηρεσίες και εφόσον κατέχει Βεβαίωση παραγωγού ή Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αρμόδιες για την παροχή γνωμοδότησης υπηρεσίες εξετάζουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και γνωμοδοτούν προς τον ίδιο.

 1. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι σταθμοί αποθήκευσης, καθώς και τα συνοδά τους έργα, επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν:

α) Σε γήπεδο ή σε χώρο, επί των οποίων είναι καταρχήν επιτρεπτή η εγκατάσταση σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και εφόσον ο αιτών έχει το δικαίωμα νόμιμης χρήσης, εάν αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

β) Σε δάση, δασικές ή άλλες εκτάσεις, εφόσον επιτρέπεται επί αυτών η εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του ν. 998/1979.

γ) Σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα ή σε πυθμένα της, ποταμό (πλεύσιμο ή μη) ή χείμαρρο και στην ευρύτερη κοίτη αυτών, εφόσον έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης τους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).

δ) Υπογείως στο επιβαλλόμενο βάθος ώστε, με ενημέρωση των ιδιοκτητών και χωρίς αποζημίωση των υπερκειμένων, υπό τον όρο ότι δεν να μην παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση των υπερκειμένων ακινήτων, χωρίς αποζημίωση  των υπερκειμένων.

Σχόλιο:

Η προσθήκη στην παρ. 4.α επιδιώκει να καλύψει το εξής ενδεχόμενο: Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά και τα συνοδά έργα, ήτοι και τις εναέριες γραμμές μέσης τάσης. Όμως για την εγκατάσταση αυτών δεν απαιτείται κάποιο δικαίωμα. Από την διατύπωση όμως της διάταξης μπορεί να δημιουργηθεί  η σύγχυση ότι ειδικά για τις εναέριες γραμμές μέσης τάσης για τη σύνδεση των έργων Α.Π.Ε. (και μόνο για αυτές, όχι π.χ. για το ΔΕΔΔΗΕ) απαιτείται κάποιο ενοχικό ή εμπράγματο δικαίωμα από τον κύριο της έκτασης.

Η προσθήκη στην παρ. 4.γ. έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην περίπτωση των ΜΥΗΕ.

Τροποποίηση στην παρ. 4.δ.: Σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες, ή μέρος αυτών, είναι άγνωστοι και επομένως είναι πρακτικά αδύνατο να ανευρεθούν. Για αυτό προτείνεται η διαγραφή της σχετικής υποχρέωσης. Εναλλακτικά, θα μπορούσε ίσως να παραμείνει η διατύπωση «με ενημέρωση των συνιδιοκτητών που κατέχουν πλειοψηφία μερίδων 50%+1 του υπερκείμενου ακινήτου, εφόσον είναι δυνατό να ανευρεθούν». Περαιτέρω, η διατύπωση «υπό τον όρο να μην παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση» είναι ασαφής, μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο και επομένως πρέπει να τροποποιηθεί όπως προτείνεται εδώ. Κατά την νέα προτεινόμενη διατύπωση, η μελέτη που υποβάλλεται για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, η οποία ελέγχεται από την αδειοδοτούσα αρχή, θα πρέπει να τεκμηριώνει ότι το βάθος είναι τέτοιο ώστε να μην παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση.

5. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών, οδοποιίας καθώς και μονάδων αποθήκευσης και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας, και ως έργα πρωταρχικού δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετούν, εκτός των άλλων, τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, και έχουν θετικές επιδράσεις πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησής τους. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η εις βάρος αυτών σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τον ν. 2882/2001 (Α’ 17)………. Ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής προβαίνει σε αναγκαστική απαλλοτρίωση του γηπέδου εγκατάστασης, εφόσον έχει εξαντλήσει κάθε άλλο μέσο απόκτησης της νόμιμης χρήσης.

Σχόλιο:

Οι παραπάνω προσθήκες κρίνονται απαραίτητες για την ενίσχυση της βαρύτητας της διάταξης.

Σχετικά με τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο, θα πρέπει να γίνει περαιτέρω εξειδίκευση και καθορισμός των ενεργειών στις οποίες οφείλει  να προβεί ο φορέας και να οριστεί μέγιστος χρόνος ενεργειών πριν την αναγκαστική απαλλοτρίωση (π.χ. 2 μήνες από την έναρξη των ενεργειών να έχει προβεί εγγράφως στις απαραίτητες ενέργειες) ή άλλως να διαγραφεί η σχετική διάταξη προς αποφυγή  εισαγωγής ασαφών ερμηνειών.

Άρθρο 5. Οριστική Προσφορά Σύνδεσης

Γενική παρατήρηση 1:

Τα ΜΥΗΕ αν και γενικότερα είναι έργα με μικρή ισχύ, είναι η μόνη τεχνολογία που δεν απολαμβάνει την ευνοϊκή ρύθμιση απαλλαγής από άδεια ή βεβαίωση παραγωγού. Αυτό σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα της τεχνολογίας, έχει ως αποτέλεσμα να απαιτούν πολύ μεγαλύτερο χρόνο μελέτης και αδειοδότησης (άρα και ωρίμανσης αιτήματος για ηλεκτρική διασύνδεση) και να μην αντιμετωπίζονται επί ισοις όροις  σε σχέση με άλλες τεχνολογίες στο δικαίωμα κατοχύρωσης χώρου στο δίκτυο.

Για το λόγο αυτό προτείνεται να δίνεται, αν όχι απόλυτη προτεραιότητα στα ΜΥΗΕ κατά την κατανομή του διαθέσιμου χώρου του εκάστοτε δικτύου, τουλάχιστον μια εξασφαλισμένη ποσόστωση αυτού.

Γενική παρατήρηση 2:

Αν ισχύσει η αναστολή χορήγησης Προσφορών Σύνδεσης που προβλέπεται στο αρ. 96 όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 και 6 για έργα έως 8 MW αναφέρονται στο μέλλον, διότι θα είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα χορηγεί καμία προσφορά σύνδεσης, άρα δεν υπάρχει λόγος υποβολής αίτησης (και κατάθεσης εγγυητικής επιστολής).

Η ενδεχόμενη άμεση ενεργοποίηση των ρυθμίσεων του αρ. 96 θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και να ανακοινωθεί άμεσα.

2. …………….. Ειδικά για περιπτώσεις σταθμών ισχύος από ένα (1) MW έως και οχτώ (8) MW με Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων, που πρόκειται να συνδεθούν σε ιδιωτικό Υποσταθμό, έχοντας την έγγραφη συγκατάθεση του κύριου του Υποσταθμού, στον οποίον επιθυμούν να συνδεθούν, ο ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέξει τον Διαχειριστή ενώπιον του οποίου θα υποβάλει την αίτησή του.

Σχόλιο:

Η απαίτηση της έγγραφης συγκατάθεσης του κύριου του Υποσταθμού, είναι μάλλον αντιφατική με το άρ. 11, παρ. 2.γ σύμφωνα με το οποίο «Ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνδεση νέου παραγωγού στον Υ/Σ,…».

Επίσης, θα πρέπει να καθοριστεί επακριβώς ο τρόπος κατανομής της δαπάνης συμμετοχής στον ιδιωτικό υποσταθμό, ο οποίος θα πρέπει να είναι ανάλογος με την εκάστοτε ισχύ που προστίθεται και την εγκατεστημένη ισχύ του Υ/Σ.

7. Εφόσον η αίτηση είναι κατά τα ανωτέρω, και σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό, πλήρης, ο αρμόδιος Διαχειριστής εκδίδει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον αιτούντα σχετική βεβαίωση πληρότητας αίτησης επί της οποίας αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία η αίτησή του κατέστη πλήρης. Ο αρμόδιος Διαχειριστής δύναται να ζητήσει συμπληρωτικά έγγραφα και στοιχεία, καθώς και διευκρινίσεις επί των ήδη υποβληθέντων εγγράφων, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, άλλως η αίτηση τεκμαίρεται πλήρης. Για το σκοπό του προηγούμενου εδαφίου ο Διαχειριστής οφείλει να θέσει νέα, εύλογη προθεσμία στον αιτούντα η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες. Η μη προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων από τον αιτούντα, εντός της τεθείσας προθεσμίας, καθιστά την αίτηση απαράδεκτη.

Σχόλιο:

Η παραπάνω προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση ολοκλήρωσης του αιτήματος εντός τακτής προθεσμίας.

10. Τροποποίηση της αρχικής εκκρεμούς αίτησης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης συνιστά νέα αίτηση και κατατάσσεται εκ νέου προς εξέταση, σύμφωνα με την παρ. 9, σε περίπτωση που αφορά:

β) επαύξηση της ισχύος του σταθμού, άνω του 10% της αρχικής αίτησης σύμφωνα με την Βεβαίωση παραγωγού.

Σχόλιο:

Προτεινόμενη προσθήκη κατ’ αναλογία άλλων διατάξεων του παρόντος.

11. Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου, ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, την αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο και την κοινοποιεί στον Φορέα Αδειοδότησης. Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης συνοδεύεται από σκαρίφημα του προτεινόμενου τρόπου σύνδεσης. Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση, κατόπιν αιτήματός του, της μελέτης για τη χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή των λόγων αδυναμίας σύνδεσης.

Σχόλιο:

Πως εξασφαλίζεται η τήρηση της συγκεκριμένης προθεσμίας από τον διαχειριστή; Προτείνεται να προβλέπεται κάποια επαρκώς προσδιορισμένη ποινή για τον διαχειριστή στην περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στη τιθέμενη προθεσμία των 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου για την έκδοση της Προσφοράς Σύνδεσης.

Το παραπάνω ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο παραγωγός έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή, η διατήρηση της οποίας έχει κόστος για οποιαδήποτε καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

13. Εντός δέκα (10) ημερών από τη χορήγηση στον αιτούντα της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσής του, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή αιτιολογημένο αίτημα επανεξέτασης του αιτήματός του, προτείνοντας εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης ή επαναξιολόγηση της σύνδεσης του σταθμού, λαμβάνοντας υπόψη άλλες τεχνικές λύσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον χορηγηθεί στον αιτούντα Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, η προθεσμία αποδοχής αυτής εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσής της από τον Διαχειριστή σε συνέχεια του αιτήματος επανεξέτασης.

Σχόλιο:

Θα πρέπει και εδώ να τεθεί το χρονικό όριο των 2 μηνών για απάντηση από τον Διαχειριστή.

18. α) Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης τροποποιείται, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση που υπάρχει:

β) Επιπρόσθετα, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης τροποποιείται στην περίπτωση αλλαγής εξοπλισμού, η οποία δύναται να επηρεάσει τα τεχνικά ή λειτουργικά χαρακτηριστικά του σταθμού ή τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2016 «για τη θέσπιση κώδικα δικτύου, όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο» (L 112). Οι Διαχειριστές δύνανται να εξειδικεύουν και να αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται τροποποίηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Σχόλιο:

Η παραπάνω αναφορά θα πρέπει να καθοριστεί επακριβώς. Ειδικά για τα ΜΥΗΕ θα πρέπει να δίνεται ακριβής περιγραφή των εν λόγο χαρακτηριστικών και ακριβής τρόπος υπολογισμού των απαραίτητων μεγεθών.

δ) Οι αιτήσεις τροποποίησης που αφορούν σταθμούς που έχουν επιλεγεί για λειτουργική ενίσχυση μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και ΜΥΗΕ ισχύος έως και 3 MW, εξετάζονται κατά προτεραιότητα, εφόσον:

δα) δεν αλλάζει το σημείο σύνδεσης του σταθμού,

δβ) η μέγιστη ισχύς της παραγωγής του σταθμού αυξάνεται μέχρι δέκα τοις εκατό (10%).

δγ) πρόκειται για σταθμούς ΜΥΗΕ που ευρίσκονται ΗΔΗ σε λειτουργία και έχουν ήδη λάβει τουλάχιστον Άδεια ή Βεβαίωση Παραγωγού για μεγαλύτερη ισχύ η οποία (μεγαλύτερη) ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 MW.  

Σχόλιο:

Όπως προαναφέρθηκε, η διάρκεια υλοποίησης ενός ΜΥΗΕ (μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή), είναι συγκριτικά σημαντικά μεγαλύτερη των άλλων ΑΠΕ. Σε μερικές περιπτώσεις έργων διαπιστώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης μεγαλύτερου υδρολογικού δυναμικού και η αντίστοιχη δυνατότητα μεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου και ο επενδυτής αποφασίζει τελικά και προσαρμόσει εξ υπαρχής το έργο του με βάση το μεγαλύτερο αυτό υδρολογικό δυναμικό, με την προσδοκία ότι μελλοντικά θα δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του συγκεκριμένου υπερβάλλοντος δυναμικού. Υπάρχουν δε, ήδη, κατασκευασμένα ΜΥΗΕ που μπορούν να λειτουργήσουν και να παράγουν άμεσα μεγαλύτερη ισχύ αυτής που έχουν αδειοδοτηθεί αρχικά και λειτουργούν.

Δεδομένων των συνθηκών στην αγορά ενέργειας, είναι κρίμα να υπάρχουν σταθμοί με εγκαταστημένη ισχύ την οποία δεν μπορούν να αποδώσουν στο δίκτυο λόγω κορεσμού από έργα που δεν έχουν ξεκινήσει να κατασκευάζονται και πιθανότατα να μην υλοποιηθούν. 

Για το λόγο αυτό και κατ’ αναλογία με τα έργα που προέρχονται από διαγωνιστική διαδικασία, προτείνονται οι παραπάνω προσθήκες, με σκοπό να δοθεί προτεραιότητα σε ΜΥΗΕ που ήδη λειτουργούν και τα οποία μπορούν να αποδώσουν άμεσα την πλεονάζουσα εγκατεστημένη ισχύ τους.

19. Με την επιφύλαξη της παρ. 18, πέρα από την υποχρέωση απλής γνωστοποίησης στον αρμόδιο διαχειριστή, δεν απαιτείται τροποποίηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, στην περίπτωση που υφίσταται:

γ) Αλλαγή εξοπλισμού του σταθμού (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, γεννήτριες), χωρίς αλλαγή στη μέγιστη παραγόμενη ισχύ.

Σχόλιο:

Η αναφορά στο ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, στην   περίπτωση που υφίσταται αλλαγή των γεννητριών, είναι σε αντίθεση με την παρ. 18.β. Στην περίπτωση των ΜΥΗΕ θα πρέπει να διευκρινιστεί επαρκώς ποιες γεννήτριες αφορά και με ποια χαρακτηριστικά.

20. Οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. δύνανται να περιλαμβάνουν ειδικό όρο, ο οποίος προβλέπει τον περιορισμό στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας (περικοπές ενέργειας), εφόσον με αυτόν τον τρόπο:

β) είτε καθίσταται δυνατή η χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σε περισσότερους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε περιοχή του δικτύου, η οποία, ή είναι κορεσμένη, ή παρουσιάζει περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης.

Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται να έχει προηγηθεί απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Διαχειριστή, σχετικά με τη μεθοδολογία υλοποίησης περικοπών ισχύος και ενέργειας σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ενώ ο αρμόδιος Διαχειριστής δεν υπόκειται σε υποχρέωση αποζημίωσης του Παραγωγού για την περικοπή της ενέργειας του σταθμού. Οι δε συμβάσεις σύνδεσης δύναται να περιλαμβάνουν ειδικούς όρους ως προς την εφαρμογή των περικοπών της ενέργειας.

Σχόλιο:

Είναι γνωστό ότι το δίκτυο φτάνει στα όρια του και δημιουργείται ανάγκη για περικοπές τις ώρες υψηλής διείσδυσης των ΦΒ (2-3 ώρες το μεσημέρι). Η απόφαση της ΡΑΕ επομένως πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εκκρεμείς αιτήσεις της συγκεκριμένης περιοχής του δικτύου ανα τεχνολογία. Στην περίπτωση που η ανάγκη για υλοποίηση περικοπών εμφανίζεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα της ημέρας και οφείλεται σε συγκεκριμένη τεχνολογία, η ΡΑΕ οφείλει να δώσει προτεραιότητα σε άλλες τεχνολογίες που δεν δημιουργούν επιπλέον επιβάρυνση του δικτύου στα ίδια χρονικά διαστήματα, όπως στα ΜΥΗΕ που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σταθερότητα όλη την ημέρα.

Η απόφαση της ΡΑΕ, πέρα από την μεθοδολογία και το ποσοστό περικοπής της ενέργειας (το οποίο πρέπει να αναφέρεται στην οριστική προσφορά και στην σύμβαση), θα πρέπει να ρυθμίζει και το θέμα των αποκλίσεων και των ποινών εξισορρόπησης που θα υφίσταται το έργο, λόγο των συγκεκριμένων περικοπών.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται χρέωση αποκλίσεων ή ποινών εξισορρόπησης στην παραπάνω περίπτωση, τη στιγμή που το συγκεκριμένο γεγονός δεν εξαρτάται από τον παραγωγό.

Άρθρο 6. Εγγυητική επιστολή

1. Για την υποβολή της αίτησης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ο κάτοχος του σταθμού υποχρεούται να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή, εγγυητική επιστολή, με διάρκεια ισχύος κατ` ελάχιστον δυο (2) έτη,

Σχόλιο:

Τα ΜΥΗΕ με ισχύ > 0,5  MW έχουν ήδη καταθέσει μία εγγυητική επιστολή για την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού, η οποία επιστρέφεται μετά από Βεβαίωση Πληρότητας της αίτησης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Πληρότητας όμως θα πρέπει να κατατεθεί και η δεύτερη Εγγυητική του παρόντος άρθρου χωρίς να έχει ακόμη επιστραφεί η Εγγυητική για την Βεβαίωση Παραγωγού. Αυτό σημαίνει ότι για μια χρονική περίοδο ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να καλύπτει και να πληρώνει το κόστος δύο εγγυητικών για το ίδιο έργο.

Με δεδομένο ότι για έργα 0,5< 1,5 MW, το ύψος της 1ης εγγυητικής (35.000 €/MW), είναι περίπου ίσο με το ύψος της 2ης εγγυητικής (42.000 € για το 1ο MW, 21.000 € για τα επόμενα 9 MW), ενώ για έργα μεγαλύτερα από 1,5 MW, το ύψος της 1ης Εγγυητικής υπερκαλύπτει το ύψος της 2ης εγγυητικής, προτείνεται να χρησιμοποιείται η 1η εγγυητική και για την αίτηση προσφοράς σύνδεσης με την υποχρέωση της αντικατάστασής της εντός  συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος μετά την χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

6. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν υποβολής αιτήματος, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

β) Αν παρέλθει η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, χωρίς να έχει εκδοθεί μέχρι τότε δικαστική απόφαση επί αιτήσεως ακυρώσεώς, η οποία έχει στραφεί κατά οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης, απαραίτητης για την εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού, αρκεί η ημερομηνία της ως άνω κατάθεσης να προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της εγγυητικής επιστολής στον αρμόδιο Διαχειριστή από τον ενδιαφερόμενο.

γ) Αν ο σταθμός δεν υλοποιηθεί λόγω απόρριψης από την αρμόδια αρχή του αιτήματος του ενδιαφερομένου για χορήγηση άδειας χρήσης νερού για τη λειτουργία του σταθμού, όπου προβλέπεται, και επιπλέον έχει γίνει ανάκληση της Άδειας Παραγωγής ή της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για τους Εξαιρούμενους Σταθμούς, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

Σχόλιο:

Στην παράγραφο β, δεν είναι κατανοητός ο χρονικός περιορισμός της κατάθεσης της αίτησης και ιδιαίτερα δεν είναι κατανοητό γιατί αποκλείεται η περίπτωση της κατάθεσης της προσφυγής μετά την υποβολή της εγγυητικής, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να είναι σε γνώση του επενδυτή. Προτείνεται να καταργηθεί.

Ομοίως, δεν είναι κατανοητή η αναφορά της παραγράφου γ’ σχετικά με την άδεια χρήσης νερού. Ως γνωστόν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί χορήγησης αδειών χρήσης νερού, η άδεια χρήσης νερού χορηγείται μετά την εκτέλεση του έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (η οποία εκτέλεση έχει ενσωματωθεί στην ΑΕΠΟ του έργου), δηλαδή μετα την υλοποίηση σημαντικού τμήματος του έργου. Οι δε όροι χορήγησης της άδειας χρήσης νερού έχουν διατυπωθεί και καθοριστεί σε προγενέστερα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

8. Αν επέλθει μείωση της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής, μετά την αρχική χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που ανέρχεται σε ποσοστό:

β) μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%), ο κάτοχος του σταθμού δύναται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή και να υποβάλει νέα εγγυητική επιστολή, η οποία αντιστοιχεί σε μείωση ίση με το είκοσι τοις εκατό (20%) της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής.

Σχόλιο:

Στην παράγραφο β, δεν είναι κατανοητό, γιατί η μείωση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι ανάλογη της μείωσης της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής. Προτείνουμε να γίνεται αναλογική μείωση της εγγυητικής επιστολής.

Άρθρο 9. Ειδικά θέματα Συμβάσεων Σύνδεσης

5. Κατά τον σχεδιασμό του Συστήματος ή του Δικτύου και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο με σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος ή του Δικτύου, ο αρμόδιος Διαχειριστής δύναται να απαιτήσει από τους χρήστες να τροποποιήσουν τις εγκαταστάσεις τους ή να εγκαταστήσουν νέο εξοπλισμό και γενικότερα να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, την ασφάλεια λειτουργίας του Συστήματος ή του Δικτύου και την προσαρμογή των εγκαταστάσεων του χρήστη στις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Συστήματος ή του Δικτύου. Για τον λόγο αυτό, ο αρμόδιος Διαχειριστής δύναται να προτείνει την τροποποίηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης του σταθμού, για την οποία ο χρήστης, σε περίπτωση διαφωνίας με τον Διαχειριστή, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Σχόλιο:

Όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη, η δυνατότητα των Διαχειριστών για εκ των υστέρων αλλαγές στην Οριστική Προσφορά Σύνδεσης είναι απεριόριστη, γεγονός που δεν είναι εύλογο. Πατώντας στην εν λόγω διάταξη καθίσταται θολό αν απαγορεύεται ο διαχειριστής να επιβάλει λ.χ. λειτουργικούς περιορισμούς χωρίς αποζημίωση σε υφιστάμενα έργα που δεν φέρουν τέτοιους.

Επίσης, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο, δεν είναι εύλογο να ζητείται από τον χρήστη να αναλάβει το σύνολο του κόστους. Εξάλλου παρακάτω στο αρ.97 παρ 3. που (αφορά όμως το Δίκτυο) αντίστοιχης λογικής κόστη επιμερίζονται έστω και κάπως αυθαίρετα 50/50 μεταξύ χρηστών και ΔΕΔΔΗΕ.

Θα πρέπει να ανατυπωθεί η διάταξη και να μπεί συγκεκριμένος όρος που θα ορίζει ότι αν προκύπτει η εν λόγω ανάγκη μετά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το κόστος αναλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου από το διαχειριστή ή τουλάχιστον επιμερίζεται.

Άρθρο 10. Λειτουργικοί περιορισμοί στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου

1. Οι προσφορές και οι συμβάσεις σύνδεσης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου δύνανται να περιλαμβάνουν ειδικό όρο, ο οποίος επιτρέπει την επιβολή λειτουργικών περιορισμών στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος («περιορισμοί έγχυσης»), ………

Εφόσον τέτοιος ειδικός όρος δεν περιλαμβάνεται στην Οριστική Προσφορά Σύνδεσης που έχει αποδεχθεί ο φορέας του σταθμού, δεν μπορεί να περιληφθεί στην σύμβαση σύνδεσης ή σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, άδεια ή έγκριση εκτός εάν έχει προηγουμένως συναινέσει εγγράφως ο φορέας του σταθμού.

H τεκμηρίωση της αύξησης της συνολικής ενέργειας από ΑΠΕ και η συμμόρφωση με το ΕΣΕΚ είναι απαραίτητες, διότι διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να επιτυγχάνεται ίδια παραγωγή με περισσότερες εγκαταστάσεις που θα υφίστανται περιορισμούς έγχυσης.

Σχόλιο:

Η παραπάνω προσθήκη είναι απαραίτητη για λόγους επενδυτικής ασφάλειας και προβλεψιμότητας της επένδυσης.

2. Κατά τον προσδιορισμό περιθωρίων ισχύος σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε περιοχή του Συστήματος και τη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης, ο αρμόδιος Διαχειριστής δύναται να λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα επιβολής περιορισμών έγχυσης για λόγους που σχετίζονται με την επάρκεια και ασφάλεια λειτουργίας του τοπικού συστήματος και δικτύου, σε επίπεδο που εκτιμάται ότι δεν οδηγεί σε απορρίψεις ενέργειας υψηλότερες από το πέντε τοις εκατό (5%) της ετήσιας δυνατότητας παραγωγής ενέργειας των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της περιοχής. Κατά την εκτίμηση αυτή, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι απορρίψεις ενέργειας που οφείλονται στους περιορισμούς έγχυσης του πρώτου εδαφίου και συνεκτιμώνται οι δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας των σταθμών και εν γένει της εκάστοτε περιοχής του δικτύου. Το ανωτέρω ποσοστό δύναται να αυξηθεί με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή, η οποία βασίζεται σε μελέτη κόστους - οφέλους και λαμβάνει υπόψη το επίπεδο διείσδυσης ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιτυγχάνεται.

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, το νέο ποσοστό δύναται να καταλαμβάνει αποκλειστικά νέες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που θα χορηγηθούν μετά την απόφαση της Ρ.Α.Ε..

Σχόλιο:

Η παραπάνω προσθήκη προτείνεται με στόχο την εξάλειψη του διαμορφούμενου κινδύνου / αβεβαιότητας η ρύθμιση να εφαρμοστεί και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που δεν περιέχουν αντίστοιχο όρο στις συμβάσεις τους.

Επίσης, η απόφαση της ΡΑΕ για τις περικοπές έγχυσης οφείλει να καταδεικνύει τις τεχνολογίες που ευθύνονται και δημιουργούν την εν λόγο ανάγκη και να επιβάλει την μη προώθηση χορήγησης νέων Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης (ως συνέπεια των περικοπών) στις ίδιες τεχνολογίες. Αντιθέτως, επιβάλλεται να δίνεται προτεραιότητα σε τεχνολογίες που δεν δημιουργούν ανάγκη  για περαιτέρω περικοπές. Ειδικά για τα ΜΥΗΕ, θεωρούμε ότι επιβάλλεται η χορήγηση συγκεκριμένης ποσόστωσης επί των νέων προσφορών σύνδεσης που θα χορηγηθούν λόγο του συγκεκριμένου μέτρου.

4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της Ρ.Α.Ε. της παρ. 3, ο αρμόδιος Διαχειριστής δύναται να αξιοποιεί τη δυνατότητα επιβολής περιορισμών έγχυσης για την κατάρτιση αυξημένων περιθωρίων ισχύος, …………………… με την επισήμανση ότι η πρόσβαση των σταθμών στο δίκτυο τελεί υπό την αίρεση έγκρισης από τη Ρ.Α.Ε. του πλαισίου περιορισμών έγχυσης και καθορισμού περιθωρίων ισχύος. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης της Ρ.Α.Ε. με διαφορετικό περιεχόμενο ……………….., επαναξιολογούνται αναλόγως από τον Διαχειριστή το σύνολο των ανωτέρω προσφορών σύνδεσης ……………... Αν από την αξιολόγηση προκύψει η ανάγκη επιβολής πρόσθετων περιορισμών, τροποποιούνται οι προσφορές σύνδεσης που έχουν εκδοθεί και επιβάλλονται πρόσθετοι περιορισμοί. Στην περίπτωση αυτή ο Παραγωγός, εφόσον δεν αποδέχεται τους πρόσθετους περιορισμούς, αιτείται την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής.

Σχόλια:

Προτείνεται η παράγραφος 4  να διαγραφεί. Κατανοούμε ότι επιδιώκει να ρυθμίσει το ενδιάμεσο διάστημα έως την οριστική απόφαση της ΡΑΕ για τη μεθοδολογία των περιορισμών, ώστε να μη σταματήσει η χορήγηση προσφορών. Όμως τα σχετικά ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να ρυθμίζονται χωρίς την αναλυτική μελέτη που θα προηγηθεί της απόφασης της ΡΑΕ. Είναι δε ορατός ο κίνδυνος να διαμορφωθεί μια μακρά «ημι-μόνιμη» κατάσταση χωρίς την απόφαση της ΡΑΕ και όταν αυτή εκδοθεί να δημιουργήσει μεγάλες ανατροπές και αναστάτωση.

6. Ο αρμόδιος Διαχειριστής δεν υπόκειται σε υποχρέωση αποζημίωσης του Παραγωγού για περικοπές ενέργειας ή λοιπά διαφυγόντα έσοδα που προκαλούνται από περιορισμούς έγχυσης, οι οποίοι επιβάλλονται σε εφαρμογή των ανωτέρω.

Σε περίπτωση που αποδεικνύεται απολογιστικά, ότι σε ετήσια βάση ο περιορισμός είναι μεγαλύτερος του ποσοστού που αναγράφεται στην σύμβαση σύνδεσης, τότε θα καταβάλλεται αποζημίωση του παραγωγού βάσει του άρθρου 13, παρ.7 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (EU) 2019/943.

Σχόλιο:

Η προσθήκη προτείνεται για λόγους διαφάνειας και προστασίας της επένδυσης.

Υπογραμμίζεται ότι η υπερβολική διείσδυση και η σχεδόν μονοκαλλιέργεια ΦΒ είναι αυτή που θα προκαλεί αυξημένες περικοπές σε όλες τις τεχνολογίες και επομένως είναι άδικο, εξαιτίας μια τέτοιας ανορθολογικής ανάπτυξης, όλοι οι Παραγωγοί όλων των τεχνολογιών να υπόκεινται σε περικοπές  χωρίς αποζημίωση.

Άρθρο 11. Θέματα κυριότητας έργων σύνδεσης

4. Για τους σταθμούς και τα έργα σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο, εφαρμόζεται αναλόγως, υπέρ του ενδιαφερομένου, η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2941/2001 (Α’ 201), περιλαμβανομένου του δικαιώματος για τη διέλευση εναέριων γραμμών μέσης τάσης ή την εγκατάσταση των πυλώνων τους που γίνονται χωρίς να απαιτείται η απόκτηση κάποιου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος.

Σχόλιο:

Προτεινόμενη προσθήκη.

Άρθρο 12. Ειδικά θέματα Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τάσης

11. Τα δίκτυα Μ.Τ. του παρόντος κατασκευάζονται κατά κανόνα υπόγεια. Η όδευσή τους εναερίως επιτρέπεται μόνο ως εξαιρετικό μέτρο, εφόσον η υπόγεια όδευση είναι αδύνατη για τεχνικούς λόγους ή έχει περισσότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με την εναέρια όδευση, ή το εναέριο δίκτυο κατασκευάζεται επί υφιστάμενων υποδομών, και με μέγιστο μήκος εναέριας όδευσης που δεν θα ξεπερνά το 25% του συνολικού μήκους του δικτύου.

Σχόλιο:

Δεν είναι κατανοητό γιατί επιβάλλεται μια τέτοια οικονομική επιβάρυνση στα ιδιωτικά δίκτυα (σε αντίθεση με την περίπτωση των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ), τη στιγμή που σε πολλές περιπτώσεις η κατασκευή του εναέριου δικτύου γίνεται επί υφιστάμενων υποδομών.

Προτείνονται οι παραπάνω τροποποιήσεις της διάταξης καθώς και το ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν θα πρέπει να ισχύσει για έργα που έχουν λάβει ήδη Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Άρθρο 17.  Άδεια Εγκατάστασης

1. Για την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), απαιτείται η έκδοση Άδειας Εγκατάστασης. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό, εφόσον πληροί σωρευτικά τα κατωτέρω:

στ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, του γηπέδου ασφαλείας, του χώρου των συνοδών έργων, εξαιρούμενων των έργων σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο και της οδοποιίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 18.

Σχόλιο:

Ειδικά για τα ΜΥΗΕ, στην παραπάνω παράγραφο θα πρέπει να διευκρινιστεί τι ισχύει στην περίπτωση που η νέα ή υπό βελτίωση υφιστάμενη οδοποιία χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για την εγκατάσταση του αγωγού και για την πρόσβαση στην υδροληψία ή/και στον ΥΗΣ.

Άρθρο 18. Τεκμηρίωση Νόμιμης Χρήσης

1. Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το παρόν και τον οικείο Κανονισμό, προσκομίζει:

αδ) Για την περίπτωση εκτάσεων της παρ. 1 του  άρθρου 9 του ν. 2664/1998, μη υπαγόμενων στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει (α) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου από το οποίο προκύπτει ότι η έκταση είναι καταχωρημένη ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και (β) την έγγραφη γνωστοποίηση προς το Υπουργείο Οικονομικών ως εκπρόσωπο του Δημοσίου για τη χρήση του γηπέδου από τον ενδιαφερόμενο. H γνωστοποίηση χρήσης προς το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης, το υπό (α) ανωτέρω έγγραφο και αίτηση του ενδιαφερόμενου περί καθορισμού ανταλλάγματος χρήσης. Στην περίπτωση που μετά την τυχόν δικαστική ή διοικητική αναγνώριση τρίτου ως ιδιοκτήτη του γηπέδου εγκατάστασης, ο νέος αναγνωριζόμενος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση του Δημοσίου ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού ως προς το αντάλλαγμα χρήσης.

Για την τεκμηρίωση της νόμιμης χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης εκτάσεων που δεν φέρουν ΚΑΕΚ, ο ενδιαφερόμενος έχοντας έννομο συμφέρον για την εκτέλεση έργων ΑΠΕ, δύναται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο για το γήπεδο, υπέρ τρίτου «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εν συνεχεία να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στο παραπάνω εδάφιο.

Σχόλιο:

Η παραπάνω προσθήκη απαιτείται για να επιλυθεί το πρόβλημα τεκμηρίωσης του δικαιώματος χρήσης σε (όπως αναγράφεται στην παρ. 1 του  άρθρου 9 του ν. 2664/1998) «Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα «άγνωστου ιδιοκτήτη» και τα οποία θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 αμάχητο τεκμήριο και ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου».

Άρθρο 27. Θέση σε λειτουργία σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής - Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

7. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρούσας και της παρ. 8, εάν η διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, επιβάλλονται κυρώσεις στον Παραγωγό, οι οποίες εξειδικεύονται στον οικείο Κανονισμό και αναστολή χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης. Η διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας δύναται να παραταθεί έως και τέσσερις (4) μήνες, με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου και του αρμόδιου Διαχειριστή.

Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού, οι χρεώσεις αποκλίσεων υπολογίζονται με την τιμή εκκαθάρισης της προημερησίας αγοράς.

Σχόλιο:

Η παραπάνω προσθήκη προτείνεται για την επίλυση των προβλημάτων προβλεψιμότητας που εμφανίζουν οι σταθμοί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής τους λειτουργίας.

Άρθρο 28. Άδεια Λειτουργίας

2. Για να είναι παραδεκτή η αίτηση για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας συνυποβάλλονται σωρευτικά τα εξής δικαιολογητικά:

δ) πιστοποιητικό από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή αποδεικτικό υποβολής Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον απαιτείται,

Σχόλιο:

Όπως πολύ σωστά καταργήθηκε η βεβαίωση του ΚΑΠΕ από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έτσι θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθεί και η συγκεκριμένη παράγραφος ως περιττή.

Άρθρο 31. Διασφάλιση υλοποίησης των έργων

1. Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων καθώς και η Άδεια Παραγωγής του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν:

β) Για τις λοιπές τεχνολογίες σταθμών Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), εάν εντός δεκαοκτώ (18) εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης δεν έχουν αιτηθεί την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης.

Σχόλιο:

Οι προθεσμίες της παραγράφου αυτής είναι μη ρεαλιστικές για την περίπτωση έργων που εγκαθίστανται σε μη δημόσιες δασικές εκτάσεις. Κατά συνέπεια, θα είναι καταστροφικό αν δεν αναστέλλονται για όσο χρόνο διαρκούν οι διαδικασίες διασφάλισης του δικαιώματος χρήσης εκτάσεων που δεν είναι δημόσιες δασικές. Για αυτό οι προτεινόμενες εδώ αλλαγές είναι εντελώς απαραίτητες. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να οριστεί ότι οι εδώ προθεσμίες ισχύουν μόνο αν το σύνολο των απαραίτητων εκτάσεων είναι δημόσιες δασικές και δεν εφαρμόζονται σε καμία άλλη περίπτωση.

Άρθρο 42. Ριζική ανανέωση

1. Ο κάτοχος σταθμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) μπορεί να προβαίνει σε ριζική ανανέωση του σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

Σχόλιο:

Απαιτείται η διάταξη να προσδιορίζει με κριτήρια το τι αφορά η έννοια της ριζικής ανανέωσης ενός σταθμού ΑΠΕ ανά τεχνολογία, πότε αυτή γίνεται, τι ισχύει με υφιστάμενες διατάξεις καθορισμού της ενιαίας της ριζικής ανανέωσης.

Επίσης, δεν είναι σαφές τι ισχύει με το πλαίσιο αποζημίωσης του έργου στην περίπτωση που η ριζική ανανέωση πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της αρχικής ΣΕΣΤ ή ΣΕΔΠ.

Άρθρο 46. Ευθύνη εξισορρόπησης - Τροποποίηση του άρθρου 5Α του ν. 4414/2016

2. Οι σταθμοί αυτοί, φέρουν την οικονομική ευθύνη για τις αποκλίσεις τους («κόστος εξισορρόπησης»). Το κόστος εξισορρόπησης υπολογίζεται στη βάση μεθοδολογίας, η οποία καθορίζεται στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης και παρακρατείται απευθείας από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασής τους. Το κόστος εξισορρόπησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις χρεώσεις και το αντικίνητρο παρατεταμένης παραμονής που επιβάλλει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος, για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της ίδιας κατηγορίας κατά την ίδια περίοδο εκκαθάρισης. Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας του προηγούμενου εδαφίου, αποτελούν έσοδα του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’179), όπως ισχύει.».

3. Οι σταθμοί της παρ. 1 επιτρέπεται να συνάπτουν σύμβαση εκπροσώπησης με Φο.Σ.Ε. της επιλογής τους σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και το άρθρο 5 του ν. 4414/2014. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου για την περίπτωση έργων με σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006.

Σχόλιο:

Η εφαρμογή της «οικονομικής ευθύνης» αποκλίσεων σε έργα που ηλεκτρίστηκαν μετά την 04.07.2019 το οποίο προβλέπεται στο Αρ. 46 του σχεδίου νόμου, είναι αρκετά περίπλοκο να εφαρμοστεί σε έργα με ΣΠΗΕ υπό σχήμα FiT τα οποία καλούνται να λάβουν μια ευθύνη χωρίς να έχουν βέβαια την δυνατότητα να μειώσουν το επίπεδο του κόστους των αποκλίσεων τους (πρόβλεψη απο ΔΑΠΕΕΠ). Μάλιστα το κόστος αυτό είναι μεταβλητό και οριοθετείται από την υψηλότερη χρέωση της αγοράς στα πλαίσια αντικίνητρού παρατεταμένης παραμονής. Θα προτείναμε να απαλειφθεί όλο το άρθρο, εναλλακτικά να προβλεφθεί η δυνατότητα ο Παραγωγός FiT να εκπροσωπηθεί από ΦΟΣΕ αντί τον ΦΟΣΕΤΕΚ, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να μειώσει το κόστος των αποκλίσεων, σύμφωνα με την παραπάνω προσθήκη.

Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει τα υπόχρεα έργα να αντιμετωπίζονται πιο ισότιμα ως προς το κόστος που αναλαμβάνουν σε σχέση με τα άλλα έργα που έχουν δικαίωμα να εκπροσωπούνται από ΦΟΣΕ. Συναφώς, δεν θα πρέπει το κόστος που του επιβάλλεται με βάση το 2ο εδάφιο της παρ. 2 να υπερβαίνει το κόστος για όμοιες υπηρεσίες που παρέχεται από άλλους ΦΟΣΕ. Όλα αυτά θα πρέπει να προβλεφθούν στη διάταξη του παρόντος και να εξειδικευθούν με την μεθοδολογία που θα πρέπει να καθορισθεί με Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 48. Αναβάθμιση ενεργειακού εξοπλισμού σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4412/2016

Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι εντελώς παράλογη και θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί στο σύνολό της, για τους κάτωθι λόγους:

 • Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 48 περί ανακαίνισης / αναβάθμισης δημιουργούν σύγχυση ως προς τα προβλεπόμενα περί ριζικής ανακαίνισης στο Άρθρο 3 – Παρ.22 του Ν. 4414/2016. Ενώ για την ριζική ανανέωση υπάρχει ορισμός της σε νομοθετική διάταξη, δεν ορίζεται σαφώς η «ενεργειακή αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού του σταθμού». Πως διαχωρίζονται οι έννοιες;
 • Δεν είναι κατανοητό ή είναι απολύτως παράλογο να ποινολογούμε την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας ενός έργου, το οποίο με την ίδια ισχύ μπορεί να παράξει περισσότερη ενέργεια; Αυτός δεν είναι και ο ενεργειακός στόχος μας ως χώρα; Η παραγωγή περισσότερης ανανεώσιμης ενέργειας;
 • Δεν είναι κατανοητό γιατί δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του εξοπλισμού ενός έργου με άλλον εξοπλισμό καλύτερης απόδοσης;
 • Τι γίνεται στην περίπτωση βλαβών που ενεργοποιούν εγγυήσεις και αντικατάσταση εξοπλισμού με καινούργιο και αποδοτικά αναβαθμισμένο; Απαγορεύεται;
 • Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας στρόβιλος ΜΥΗΕ λειτουργεί τα τελευταία χρόνια με μειωμένη απόδοση και αντικαθίσταται με νέο ίδιας ισχύος με απόδοσης +30%; Θα πρέπει ο παραγωγός να παραμείνει με τον απαρχαιομένο και φθαρμένο εξοπλισμό;
 • Ειδικότερα για τα ΜΥΗΕ:

1. Η αύξηση της ετήσια παραγωγής ενός ΜΥΗΕ είναι εξαιρετικά δύσκολο να στοιχειοθετηθεί ως προς την προέλευσή της, δηλαδή εάν οφείλεται σε αναβάθμιση παραγωγικού εξοπλισμού ή σε ενδοετήσια αφθονία του ανανεώσιμου ενεργειακού πόρου.

2. Η παραγωγή στα ΜΥΗΕ εξαρτάται από την υδρολογία κάθε έτους η οποία ακολουθεί την υδρολογική περίοδο, η οποία ανέρχεται μέχρι και σε 20 έτη. Στα ΦΒ και στα Α/Π, η περίοδος του διαθέσιμου πόρου είναι πολύ μικρότερης διάρκειας και επομένως η σύγκριση με την προηγούμενη 5ετία μπορεί να δώσει συγκριτικά αποτελέσματα.

Τα ΜΥΗΕ, παρά τη μειωμένη ενδοημερήσια στοχαστικότητα της παραγωγής τους σε σχέση με τις λοιπές ΑΠΕ, υπόκεινται σε μεγάλη διακύμανση ετήσιας παραγωγής (της τάξεως του 30-50%), η οποία εξαρτάται από την υδραυλικότητα εκάστου έτους (ξηρό, μέσο, υγρό, κλπ). Επομένως, η σύγκριση της παραγωγής ενός έτους με την παραγωγή της προηγούμενης 5ετίας θα δώσει διακυμάνσεις πολύ μεγαλύτερες του 5%.

Στον προτεινόμενο υπολογισμό των ενεργειακών μεγεθών, δεν λαμβάνεται υπόψιν η διακοπή λειτουργίας ενός έργου ΑΠΕ λόγω προβλημάτων του Διαχειριστή (Δικτύου ή Συστήματος) ή λόγω βλαβών.

7. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. ΑΕ και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ για τα Μ.Δ.Ν. επιβάλλουν στο μέρος της ετήσιας παραγωγής ενέργειας, που αποζημιώνεται στο πλαίσιο εκπροσώπησης της ενέργειας αυτής, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το ισοδύναμο κόστος εξισορρόπησης και εκπροσώπησης, όπως αντιστοιχεί και προκύπτει σε αντίστοιχες περιπτώσεις σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Το κόστος αυτό συμψηφίζεται κατά τα αναφερόμενα στα εκκαθαριστικά σημειώματα του εν λόγω σταθμού, σύμφωνα με την παρ. 4.

Σχόλιο:

Είναι παντελώς ακατανόητο και άδικο. Από την μία δεν αποζημιώνεται η ενέργεια και από την άλλη γίνεται και αναδρομική χρέωση εξισορρόπησης και εκπροσώπησης. Δεν είναι κατανοητή η εφαρμογή τέτοιου μηχανισμού, δεδομένου ότι η εκπροσώπηση των έργων ΣΕΔΠ και η διαδικασία εξισορρόπησης έργων ενδέχεται να γίνεται από ιδιωτικό ΦΟΣΕ.

 

Άρθρο 54. Μεταβατικές διατάξεις ως προς υφιστάμενες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, Άδειες Εγκατάστασης, Άδειες Λειτουργίας και Εξαιρούμενους Σταθμούς εν λειτουργία

4. Οι εν ισχύ Άδειες Εγκατάστασης για τις οποίες δεν έχει δοθεί καμία παράταση, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), καταλαμβάνονται από τις διατάξεις αυτής και οι φορείς τους επιλέγουν, με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην αδειδοτούσα αρχή εντός δύο μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, εάν για την παράτασή τους θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 ή οι σχετικές διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129).

Σχόλιο:

Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα που αναφέρεται στην παραπάνω προσθήκη, κατ’ αναλογία με τα έργα που έχουν πάρει ήδη την παράταση των 2 ετών της παραγράφου 5, τα οποία μπορούν να έχουν συνολική διάρκεια ισχύος 2έτη + 2έτη + 24 μήνες.

Επίσης, στην περίπτωση εφαρμογής της παράτασης σύμφωνα με το αρ. 19, θα πρέπει να διευκρινιστεί ποια είναι η αρχική διάρκεια ισχύος της αδείας, δύο ή τρία έτη.

Άρθρο 59. Ενσωμάτωση διατάξεων της Οδηγίας 2019/944/ΕΕ που αφορούν στην αποθήκευση….

(λια) Σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας: το σύνολο των εγκαταστάσεων που συνδέονται με το Σύστημα Μεταφοράς ή το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και επιτελούν αποκλειστικά λειτουργία Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τον ορισμό που της αποδίδεται στην περ. (λε).

Άρθρο 78. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με διατάξεις αποθήκευσης – Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 4685/2020

11Β. Σταθμός παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο: Σταθμός παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που περιλαμβάνει διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένες κατάντη του μετρητή οι οποίος δεν δεσμεύει χώρο στο δίκτυο για την μονάδα ΑΠΕ, ο οποίος έχει δυνατότητα να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια την οποία απορροφά από την Μονάδα Παραγωγής ΑΠΕ ή/και από το Σύστημα Μεταφοράς ή το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο συνδέεται, σύμφωνα με το άρθρο 19Α.

 

Άρθρο 86. Μεταβατικές διατάξεις - Προσθήκη άρθρου 25 Α στον ν. 4685/2020

 1. Ως προς τις εν ισχύ, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμών που συνδυάζουν μονάδες Α.Π.Ε. με διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν λάβει άδεια παραγωγής, σύμφωνα με τον υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/ οικ.17951/6.12.2000 Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β’ 1498) ή εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ίδιου Κανονισμού, και οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4819/2021 (Α’ 129), εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 5, 12 και 13 του άρθρου 10, 6, 8, 10 και 15 του άρθρου 11, 2, 3 και 7 του άρθρου 19 και στα άρθρα 11Β, 14, 18 και 19Α. Ειδικά για τις άδειες του προηγούμενου εδαφίου, οι προθεσμίες του άρθρου 12 άρχονται έξι (6) μήνες μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 1ης.7.2022. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ρ.Α.Ε., με ανακοίνωσή της, την οποία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αναρτά κατάλογο των αδειών του πρώτου εδαφίου.
 2. Εντός δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση της παρ. 1:

(α) Οι κάτοχοι των αδειών της παρ. 1, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην περ. (β), υποβάλλουν στη Ρ.Α.Ε. αίτηση, δυνάμει της οποίας επιλέγουν να υπαχθούν είτε:

(αα) στην περίπτωση της παρ. 11Β του άρθρου 10 για την έκδοση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, και η οποία συνοδεύεται από:

 1. αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στην περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 19 και στο Μέρος 2 του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού Βεβαιώσεων,
 2. αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στην περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 132 ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α’ 179) και
 3. εγγυητική επιστολή του άρθρου 11Α ο υπολογισμός του ύψους της οποίας θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ του Αποθηκευτικού σταθμού.

Από τη διαδικασία αυτή δεν δύναται να προκύψουν περισσότερες από μια βεβαιώσεις ειδικών έργων ανά αίτηση και δεν επιτρέπεται η κατάτμηση της αρχικής άδειας.

(αβ) στην περίπτωση των άρθρων 132Ε έως 132Ζ του ν. 4001/2011, καταργώντας τις μονάδες παραγωγής από Α.Π.Ε. και υπό τους όρους του άρθρου 132Η του ίδιου νόμου.

(β) Ειδικά οι κάτοχοι των αδειών της παρ. 1 με εγκαταστάσεις στις περιοχές όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως κορεσμένο με βάση την υπ’ αρ. 699/2012 απόφαση της Ρ.Α.Ε., καθώς και στη νήσο  Κρήτη, υποβάλλουν στη Ρ.Α.Ε. αίτηση, δυνάμει της οποίας επιλέγουν  να υπαχθούν είτε:

Σχόλιο:

Η παραπάνω διάταξη θα πρέπει να τροποποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη την παροχή εύλογου χρονικού διαστήματος για επανεκκίνηση επενδυτικών πλάνων και την αδειοδοτική προετοιμασία των σταθμών για τους οποίους έχει εφαρμοστεί μια τουλάχιστον 10-μήνη αναστολή βάση της παραγράφου 2 του Άρθρου 130 του Ν.4819/2021 όπως ισχύει.

Επιπλέον, προτείνουμε την εναρμόνιση των μεταβατικών διατάξεων στα πλαίσια συμβατότητας με την έννοια της απλοποίησης και επιτάχυνσης αδειοδότησης. Συγκεκριμένα δεν θα πρέπει να προβλέπεται επανυποβολή και επανεξέταση των ίδιων δικαιολογητικών για σταθμούς που έχουν λάβει άδεια από την ίδια Αρχή βάση των ίδιων δικαιολογητικών, πάρα μόνο μιας εγγυητικής επιστολής, η οποία θα πρέπει να υπολογίζεται βάση της ισχύος που ο σταθμός δεσμεύει στο σύστημα ή το δίκτυο.

Τέλος, θα πρέπει να εξαιρεθεί η Κρήτη από την παρακάτω παρ. 2 (β) δεδομένου ότι έχει διασυνδεθεί προσφάτως και δεν αποτελεί κορεσμένο Νησί, το οποίο θα πρέπει να το διέπουν ειδικές μεταβατικές διατάξεις.

Άρθρο 96. Αύξηση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο - Προώθηση ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμών αυτοπαραγωγής

3. Για τους υποσταθμούς όπου τα νέα περιθώρια ισχύος δεν ξεπερνούν την ισχύ των δέκα μεγαβάτ (10 MW), αυτά διατίθενται αποκλειστικά για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγών, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, αυτοπαραγωγών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες ως εξής:

α) για σταθμούς στη χαμηλή τάση (νοικοκυριά), σε ποσοστό τριάντα είκοσι τοις εκατό (20%) επί της συνολικής διαθέσιμης ισχύος του εκάστοτε μετασχηματιστή ή του Υ/Σ,

β) για σταθμούς που αφορούν τον πρωτογενή τομέα (αγρότες), σε ποσοστό τριάντα είκοσι τοις εκατό (20%) επί της συνολικής διαθέσιμης ισχύος του εκάστοτε μετασχηματιστή ή του Υ/Σ,

γ) για σταθμούς που αφορούν τον δευτερογενή τομέα σε ποσοστό τριάντα είκοσι τοις εκατό (20%) επί της συνολικής διαθέσιμης ισχύος του εκάστοτε μετασχηματιστή ή του Υ/Σ,

δ) για σταθμούς του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής διαθέσιμης ισχύος του εκάστοτε μετασχηματιστή ή του Υ/Σ.

ε) για μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί της συνολικής διαθέσιμης ισχύος του εκάστοτε μετασχηματιστή ή του Υ/Σ.

Στη περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής του δικτύου παύει να δέχεται νέες αιτήσεις, οι οποίες δεν αφορούν στις ανωτέρω κατηγορίες σταθμών, και προβαίνει σε γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης για όλες τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις σταθμών που συνδέονται στους συγκεκριμένους μετασχηματιστές ή υποσταθμούς.

4. Για τους Υ/Σ όπου τα νέα περιθώρια ξεπερνούν την ισχύ των δέκα (10) MW, η πλεονάζουσα διαθέσιμη ισχύς άνω των δέκα μεγαβάτ (10 MW) κατανέμεται μέχρι εξαντλήσεως αυτής στις κάτωθι κατηγορίες ως εξής:

α) Για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγών, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, αυτοπαραγωγών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων και ΜΥΗΕ σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί της πλεονάζουσας διαθέσιμης ισχύος του εκάστοτε μετασχηματιστή ή του Υ/Σ,

β) για την εγκατάσταση λοιπών σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί της πλεονάζουσας διαθέσιμης ισχύος του εκάστοτε μετασχηματιστή ή του Υ/Σ, εκ του οποίου ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για εγκατάσταση ΜΥΗΕ.

Στη περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής του δικτύου χορηγεί οριστικές προσφορές σύνδεσης και εξακολουθεί να αποδέχεται νέες αιτήσεις μέχρι την κάλυψη της πλεονάζουσας διαθέσιμης ισχύος του εκάστοτε μετασχηματιστή ή του Υ/Σ. Εφόσον η διαθέσιμη αυτή ισχύς εξαντληθεί, τότε ισχύει ό, τι και στην περίπτωση της παρ. 3.

8. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και μέχρι τη δημοσίευση των νέων περιθωρίων ισχύος, ο διαχειριστής του δικτύου δεν χορηγεί οριστικές προσφορές σύνδεσης και δεν δέχεται νέες αιτήσεις, εκτός αν πρόκειται για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από αυτοπαραγωγούς ή αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, είτε εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού είτε του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Σχόλια:

Είναι τουλάχιστον απογοητευτικό. Η συγκεκριμένη διάταξη επιφυλάσσει αναστολή υποβολής νέων αιτημάτων σταθμών ΑΠΕ που συνδέονται στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, όπως είναι η πλειοψηφία των ΜΥΗΕ. 

Η αναστολή μάλιστα είναι διπλή.  Η πρώτη με την παρ. 8 είναι οριζόντια και αφορά όλες τις περιοχές του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ για νέα αιτήματα ανεξάρτητων παραγωγών εκτεινόμενη χρονικά έως ότου ο διαχειριστής του δικτύου εισηγηθεί στην ΡΑΕ τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ προς τη κατεύθυνση της απελευθέρωσης ηλεκτρικού χώρου μέσω της προσεκτικότερης μελέτης των παραμέτρων του, ώστε να τις θέσει υπό διαβούλευση και εν συνεχεία οριστικοποιήσει το νέο πλαίσιο.  Αν και στο σχέδιο νόμου προβλέπονται προθεσμίες για κάποια στάδια σε ότι αφορά τον ΔΕΔΔΗΕ, όχι ωστόσο για την ΡΑΕ, στη χώρα μας δυστυχώς οι προθεσμίες από τους φορείς της Πολιτείας εν γένει δεν τηρούνται, αφού δεν υπάρχουν κυρώσεις γι’ αυτούς. Οπότε εύλογα υποθέτουμε πως η οριζόντια αναστολή υποβολής νέων αιτημάτων Προσφορών Σύνδεσης για μικρά έργα ανεξάρτητων παραγωγών στον ΔΕΔΔΗΕ, θα διαρκέσει αρκετούς μήνες ίσως και πέραν του έτους.

Η δεύτερη διάσταση αναστολής υποβολής νέων αιτημάτων μικρομεσαίων έργων ανεξάρτητων παραγωγών στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ είναι πιο μόνιμη και θα αφορά, εξατομικευμένα, αυτόματα όσες περιοχές οι Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ έχουν περιθώριο κάτω των 10 MW.  Θα εναπόκειται λοιπόν στην υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου του ΔΕΔΔΗΕ για έργα επέκτασης των υποδομών του στο κατά πόσον περιοχές που άμεσα με την ψήφιση του σχεδίου νόμου θα κλείσουν, αν και πότε θα επανέλθουν.  Την ίδια στιγμή μεγάλα έργα ΑΠΕ ή «ομάδες έργων που βαφτίζονται μικρά» που απευθύνονται στο σύστημα του ΑΔΜΗΕ, μπορούν να συνεχίζουν την υποβολή νέων αιτήσεων Προσφορών Σύνδεσης.    

Είναι ακατανόητο. Τα ΜΥΗΕ, αφού είδαν να τα προσπερνούν χιλιάδες μικρά έργα «ανεξάρτητων» παραγωγών, αγροτών, στεγών, και λοιπών «εξαιρούμενων» και προστατευμένων τεχνολογιών, περιμένοντας την ολοκλήρωση των βαρύτατων αδειοδοτικών διαδικασιών που τους έχουν επιβληθεί και την έκδοση της αντίστοιχης ΑΕΠΟ, βρίσκονται σήμερα στην κυριολεξία εκτός συστήματος, εκτός αγοράς, εκτός συμμετοχής, εκτός παραγωγής.

Οι παραπάνω διατάξεις αποτελούν κυριολεκτικά και ουσιαστικά την ταφόπλακα ενός ολόκληρου κλάδου, μιας ολόκληρης τεχνολογίας, της παλιότερης, αποδοτικότερής και αποδεδειγμένα χρησιμότερης για την εγχώρια οικονομία, της τεχνολογίας των ΜΥΗΕ.

Αν δεν θέλουμε μια τεχνολογία έργων ΑΠΕ, που έχει αναμφισβήτητα πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα για την χώρα, την περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και την ενεργειακή αγορά, κυριολεκτικά να σβήσει, προτείνεται η κατανομή ενός ποσοστού τουλάχιστον 30% της παραπάνω διαθέσιμης ισχύος των 10 ή περισσοτέρων MW εκάστου Υ/Σ να διατίθεται για την εγκατάσταση ώριμων, ενεργειακά αποδοτικών ΜΥΗΕ.

Άρθρο 97. Επιμερισμός κόστους σύνδεσης έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ του διαχειριστή του και των παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Hλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

6. Ο επιμερισμός του κόστους των αναγκαίων έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του ΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζεται και ισχύει για περιπτώσεις συμβάσεων σύνδεσης, για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που έχουν συναφθεί μετά την 1η.1.2021. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά περίπτωση:

Σχόλιο:

Πολύ θετική ρύθμιση που έρχεται να άρει στρεβλώσεις του παρελθόντος. Προτείνεται δε το ορόσημο της 01.01.2021 να αντικατασταθεί με την ημερομηνία εφαρμογής του Ν.4414/2016 κατά την οποία έγινε επανεκκίνηση και επαναρύθμιση της αγοράς ενέργειας.

Άρθρο 107. Διαφοροποίηση εσόδων εταιρείας «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» από παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ανάλογα με τον τύπο της σύμβασης και τον τρόπο συμμετοχής του σταθμού στην αγορά - Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 3 άρθρου 118Α του ν. 4001/2011

Στην παρ. 3 του άρθρου 118 Α του ν. 4001/2011 (Α’ 179) τροποποιείται η περ. γ’, με την προσθήκη πρόβλεψης διαφοροποίησης των εσόδων από τους αντισυμβαλλόμενους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ρυθμίζονται ιδίως:

γ) τα έσοδα από τους αντισυμβαλλόμενους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο της σύμβασης που έχει συνάψει ο κάτοχος του σταθμού ή τον τρόπο συμμετοχής του σταθμού στην αγορά,…

Σχόλιο:

Στην περ. γ, της παρ. 3, του άρθρου 118 Α, του ν. 4001, προβλέπεται πως το τέλος που καταβάλλουν στον ΔΑΠΕΕΠ οι παραγωγοί για την κάλυψη των εξόδων του διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο της σύμβασης που έχει συνάψει ο κάθε κάτοχος σταθμού. Ο διαχωρισμός, ωστόσο, είναι υποτυπώδης αν όχι εσφαλμένος, αφού ο ΔΑΠΕΕΠ είναι επιφορτισμένος και με πλείστα όσα άλλα καθήκοντα, ενώ θα επιφορτιστεί μέσω του σχεδίου νόμου και με νέα.  

Συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος των εξόδων του ΔΑΠΕΕΠ αφορά σε δραστηριότητες που δεν αφορούν ούτε ευθύνονται οι παραγωγοί, όπως:

 • Το κόστος του ΔΑΠΕΕΠ για τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων ρύπων παρά μόνο μέχρι του ποσοστού που αυτά εισρέουν στον ΕΛΑΠΕ.  
 • Το κόστος του ΔΑΠΕΕΠ για την λειτουργία του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, αφού όχι μόνο δεν έχει να κάνει με αυτούς, αλλά είναι οι αιμοδότες του σε πόρους.
 • Το κόστος του ΔΑΠΕΕΠ για το κόστος ανάπτυξης και  λειτουργίας του συστήματος χορήγησης μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ βάσει κριτηρίων σε επιμέρους κατηγορίες καταναλωτών σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, αλλά οι ίδιοι οι επωφελούμενοι καταναλωτές.  
 • Το κόστος του ΔΑΠΕΕΠ για την λειτουργία του συστήματος Αντιστάθμισης Ρύπων υπέρ της βιομηχανίας. 
 • Το οριζόντιο κόστος του ΔΑΠΕΕΠ για την υπογραφή συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης ή εξαιρέσεων από αυτές, ανάπτυξης και λειτουργίας του νέου συστήματος πληρωμής του Τέλους Δέσμευσης Φυσικού και Ηλεκτρικού Χώρου, στην περίπτωση που δεν είναι οι ίδιοι αιτούντες τέτοιων υπηρεσιών.
 • Το οριζόντιο κόστος μετατροπής και λειτουργίας του ΔΑΠΕΕΠ σε One Stop Shop για την αδειοδότηση νέων έργων ΑΠΕ.  Το κόστος αυτό πρέπει να επιμερίζεται αποκλειστικά σε όσους κάνουν χρήση τέτοιων υπηρεσιών αναπτύσσοντας νέα έργα.  

Για το λόγο αυτό προτείνουμε να τροποποιηθεί κατάλληλα η συγκεκριμένη διάταξη  με εμπλουτισμό και διαχωρισμό όλων των περιπτώσεων που δεν δικαιολογούν την ύπαρξη οριζόντιας κατανομής του κόστους λειτουργίας του ΔΑΠΕΕΠ στους παραγωγούς.

 

Με εκτίμηση

Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)

Κωνσταντίνος Βασιλικός

Πρόεδρος Δ.Σ.