ΥΠΕΝ: «Πράσινο» στην πρώτη επιδότηση για το «e-Astypalea»

Εκκρίθηκε η ενίσχυση για την αντικατάσταση συμβατικού οχήματος με ηλεκτρικό, με υπαγωγή στη Δράση για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο νησί- Ακολουθούν και οι επόμενες εντάξεις

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η πρώτη αίτηση υπαγωγής στη Δράση «e-Astypalea» που αφορά την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο νησί της Αστυπάλαιας, στο πλαίσιο του πρωτοποριακού project για τη μετατροπή του στο πιο πράσινο νησί της Μεσογείου, με την εφαρμογή υβριδικών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας και τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης.

Πρόκειται για μια εναρκτήρια κίνηση, η οποία ασφαλώς αποκτά συμβολικό χαρακτήρα και την οποία θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμη αντίστοιχες αποφάσεις.

Η συγκεκριμένη απόφαση, πάντως, αφορά την υπαγωγή μίας αίτησης ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 11.484 ευρώ. Πρόκειται για την αντικατάσταση συμβατικού οχήματος με ηλεκτρικό, για το οποίο το ποσό επιδότησης φτάνει τις 8.484 ευρώ, ενώ προστίθενται και 3.000 ευρώ λόγω απόσυρσης.

Όπως σημειώνεται στην σχετική απόφαση (με ημερομηνία 22/10/2021), η αίτηση θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την υπ αρ. ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/78654/257/24.08.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης της Δράσης «e-Astypalea», καθώς και ότι «ο Φορέας Διαχείρισης, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/αναρτηθεί από τον ωφελούμενο και θα προσκομισθούν/αναρτηθούν στη φάση ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος».

Υπενθυμίζεται ότι, για φυσικά πρόσωπα και για αγορά αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος λιανικής τιμής προ φόρων έως 50.000 ευρώ, η επιδότηση αντιστοιχεί στο 40% της αξίας και με μέγιστο ποσό τις 12.000 ευρώ. Για την αγορά ηλεκτρικού δικύκλου ή τρικύκλου η επιδότηση αντιστοιχεί στο 40% της αξίας με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ και για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου το ποσοστό αναλογεί στο 40% επί της αξίας και με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ.

Επίσης, προσφέρεται χρηματοδότηση 500 ευρώ για την κατασκευή έξυπνου σημείου φόρτισης.

Οι ιδιοκτήτες επιβατικών οχημάτων δημόσιας χρήσης-ταξί, μόνιμοι κάτοικοι Αστυπάλαιας, έχουν τη δυνατότητα αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής μίσθωσης ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης, λιανικής τιμής προ φόρων έως 50.000 ευρώ, με την επιδότηση να αντιστοιχεί στο 40% της αξίας και έως το ποσό των 18.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και εταιρείες, με την υποβολή έως τριών αιτήσεων για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση έως 30 συνολικά αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων έως 3,5 τόνους ή ηλεκτρικών δικύκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων.

Ο ωφελούμενος θα πρέπει να διατηρήσει το όχημα που αγόρασε ή μίσθωσε μέσω της Δράσης στην κατοχή του και με ιδία χρήση (επιβατική ή επαγγελματική) τουλάχιστον για 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του και να διαθέτει ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, τα οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της Δράσης πρέπει να παραμένουν εντός των ορίων του Δήμου Αστυπάλαιας.

Επίσης, σε περίπτωση επιδότησης σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, αυτό θα πρέπει να τοποθετείται, τεκμηριωμένα, σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη χώρο για τουλάχιστον 36 μήνες από την πληρωμή του ποσού χρηματοδότησης.

Η διάρκεια ισχύος του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα «e-Astypalea» ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου, -μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-astypalea.gov.gr-,με στόχο την πλήρη αντικατάσταση του στόλου των συμβατικών οχημάτων που κυκλοφορούν στο νησί με ηλεκτρικά. Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Το Πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, προβλέπει την επιδότηση της αγοράς ή της μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού με ταυτόχρονη απόσυρση των παλαιών οχημάτων. Η απόσυρση είναι προαιρετική, με εξαίρεση τα ταξί, για τα οποία είναι υποχρεωτική. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ.

 

 

26 Oκτωβρίου 2021

newmoney