ΑΠΕ: Ακόμα… ψήνεται το νομοσχέδιο για τη βʼ φάση αδειοδοτικής απλοποίησης – Πιο αυστηρό έλεγχο στο ιδιοκτησιακό προκρίνει το ΥΠΕΝ

Σε αυστηροποίηση του ελέγχου του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των έργων ΑΠΕ, σχεδιάζει να προχωρήσει το ΥΠΕΝ, εντάσσοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο προς νομοθέτηση δεύτερο «κύμα» απλοποίησης του αδειοδοτικού πλαισίου των νέων «πράσινων» μονάδων ηλεκτροπαραραγωγής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, στόχος του υπουργείου είναι η δεύτερη φάση απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και τις νέες ρυθμίσεις για το ιδιοκτησιακό των υποψήφιων έργων, να ενταχθούν στο ίδιο νομοσχέδιο με το πλαίσιο για την αποθήκευση. Το νομοσχέδιο αυτό εκτιμάται πως θα κατατεθεί στη Βουλή προς το τέλος του έτους, με δεδομένο ότι θα προηγηθεί η παρουσίασή του στο υπουργικό συμβούλιο, αλλά και η δημόσια διαβούλευσή του. 

Όσον αφορά τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό «φίλτρο» των υποψήφιων έργων ΑΠΕ, αν και οι ρυθμίσεις δεν έχουν ακόμη «κλειδώσει» στην οριστική μορφή τους, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα κινούνται σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτη από αυτές είναι η μεταφορά σε προγενέστερο αδειοδοτικό στάδιο του ελέγχου για το κατά πόσο μια υποψήφια μονάδα έχει κατακυρώσει με κάποιον τρόπο την έκταση γης στην οποία σχεδιάζεται να εγκατασταθεί. 

Με τον έλεγχο αυτό σε ακόμη πιο αρχική φάση, πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο των επικαλύψεων, το οποίο έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια με την «υπερθέρμανση» του κλάδου. Έτσι, στόχος είναι να δοθεί τέλος στη δέσμευση περιοχών από σταθμούς που στην πραγματικότητα είναι εντελώς στον αέρα και οι οποίοι τελικά υπονομεύουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ, με τις αντιδράσεις που προκαλεί στις τοπικές κοινωνίες η εικόνα του γεωπληροφοριακού χάρτη της ΡΑΕ και ο εξωπραγματικός αριθμός υποψήφιων έργων που κατακλύζουν όλη την επικράτεια. 

Δεύτερη κατεύθυνση των παρεμβάσεων του υπουργείου θα είναι ο περιορισμός των δικαιωμάτων του επενδυτή σε ιδιωτικές εκτάσεις, για τις οποίες δεν έχει συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη τους να του παραχωρηθούν. Υπενθυμίζεται ότι για να αντιμετωπισθεί η δέσμευση γης μέσω έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού ΑΠΕ χωρίς τη συγκατάθεση του νόμιμου κατόχου της, η ασφαλιστική δικλείδα που έχει θεσπισθεί είναι η δυνατότητα του ιδιοκτήτη να υποβάλει ο ίδιος (ή ενοικιαστής του) αίτηση στον επόμενο αδειοδοτικό κύκλο, ώστε να προκριθεί αυτός έναντι του αρχικού επενδυτή.

Αν και με αυτό τον τρόπο ανακαλείται η Βεβαίωση που έχει εκδοθεί προηγουμένως, το πρόβλημα είναι ότι για να «διεκδικήσει» την έκταση γης που του ανήκει, ο νόμιμος κάτοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτή έχει δεσμευθεί αυθαίρετα, μέσω Βεβαίωσης Παραγωγού που εξέδωσε κάποιος τρίτος. Επίσης, για να αποδεσμεύσει την ιδιοκτησία του, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για Βεβαίωση, ακόμη κι αν δεν θέλει να προχωρήσει σε εγκατάσταση ΑΠΕ. 

Υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο «κύμα» αδειοδοτικής απλοποίησης περιλαμβάνει επιμέρους παρεμβάσεις σε αρκετά από τα στάδια της διαδικασίας, με σκοπό την επιτάχυνσή της. Έτσι, όπως έχει γράψει το energypress, προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μη δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης και τη δημιουργία Κύκλων υποβολής αιτημάτων για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. 

 

 

 

12 Οκτωβρίου 2021

energypress