ΥΠΕΝ: Τον Σεπτέμβριο στη Βουλή το δεύτερο κύμα απλοποίησης των αδειοδοτήσεων ΑΠΕ μαζί με το καθεστώς αποθήκευσης

Τον Σεπτέμβριο σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να φέρει στη Βουλή το δεύτερο «κύμα» απλοποιήσεων των διαδικασιών αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ, αφού πρώτα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να καταγραφούν οι τοποθετήσεις των ανθρώπων της αγοράς. 

Όπως έγραψε χθες το energypress, το ίδιο χρονικό διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί και το νομοθετικό πλαίσιο για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέδριο η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου. Έτσι, πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι οι δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες να υποβληθούν μαζί στο Κοινοβούλιο. 

Πυλώνα του νέου «πακέτου» αδειοδοτικών παρεμβάσεων αποτελεί η πρόταση της Επιτροπής Αδειοδότησης ΑΠΕ του ΥΠΕΝ, υπό τη Γενική Γραμματέα Α. Σδούκου, η οποία παρουσιάσθηκε στους φορείς του κλάδου στα τέλη Απριλίου. Σύμφωνα με την πρόταση, πρόκειται να καταργηθεί η μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης, με τα έργα να προχωρούν απευθείας στην αίτηση για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση (για όσες μονάδες δεν απαλλάσσονται). 

Για τις αιτήσεις για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης θα δημιουργηθούν Κύκλοι υποβολής αιτημάτων στους δύο διαχειριστές, με βάση τυποποιημένα έντυπα για να απλοποιηθεί η κατάθεσή τους από τους επενδυτές. Ειδικά για τους εξαιρούμενους σταθμούς και στην περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων, κατά την εξέταση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαλλάσσεται πλέον από τον έλεγχο για τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης, ο οποίος θα γίνεται από εξωτερικό ανεξάρτητο δικηγόρο. Κάτι που σημαίνει και λιγότερο φόρτο για τον Διαχειριστή, αλλά και πιο γρήγορη διεκπεραίωση της αίτησης. 

Την ίδια στιγμή, η εγγυητική επιστολή θα κατατίθεται μαζί με την αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, έναντι της κατάθεσής της εντός δύο μηνών μετά τη χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Παράλληλα, θα θεσπισθούν ποινές στους Διαχειριστές για μη δικαιολογημένες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συνδέσεων των νέων έργων.

Έτσι, η χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης θα πρέπει να γίνεται εντός 2 μηνών, ενώ προθεσμίες προβλέπονται και για την κατασκευή των έργων σύνδεσης που αναλαμβάνει ο Διαχειριστής. Επίσης, για μεγαλύτερη διαφάνεια, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ θα αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τόσο τα αιτήματα σύνδεσης, όσο και τις χορηγήσεις. 

Για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων από τους επενδυτές, προβλέπεται επίσης η θέσπιση ενός μέγιστου «χρονικού παραθύρου» για την αίτηση χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης. Έτσι, στην περίπτωση που εκπνεύσει αυτό το «χρονικό παράθυρο», τότε η Βεβαίωση Παραγωγού ΑΠΕ για το συγκεκριμένο έργο θα εκπνέει αυτοδικαίως. Η σχετική προθεσμία θα ξεκινά να μετρά από την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και προτείνεται να είναι 12 μήνες για φωτοβολταϊκούς, χερσαίους αιολικούς και υβριδικούς σταθμούς, καθώς και 18 μήνες για τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

Σαφείς προθεσμίες προβλέπονται όμως και για τις αδειοδοτούσες αρχές, κατά την εξέταση των αιτήσεων για Άδεια Εκγατάστασης, καθώς θα έχουν διορία 20 ημερών για να ζητήσουν συμπληρωτικά στοιχεία ή διευκρινίσεις. Επίσης, η Άδεια θα εκδίδεται εντός 20 ημερών από την πληρότητα.

Από την άλλη πλευρά, για τη διασφάλιση της ωρίμανσης των έργων από τους επενδυτές, πρόκειται να  εισαχθούν χρονικές προθεσμίες και σε άλλα αδειοδοτικά στάδια, όπως με την αυτοδίκαιη παύση της Βεβαίωσης στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία λήξης της Άδειας Εγκατάστασης, δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας. 

Επίσης, η Βεβαίωση θα παύει αν ο επενδυτής έχει λάβει αδυναμία σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή και είτε δεν έχει αιτηθεί τη διατήρηση της σχετικής αίτησης σε εκκρεμότητα, είτε έχει εκπνεύσει η διορία της 5ετίας σε εκκρεμότητα, χωρίς να λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. Το ίδιο θα συμβαίνει και στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί για το έργο δύο φορές Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, χωρίς να έχει γίνει αποδεκτή από τον επενδυτή. 

 

 

22 Ιουλίου 2021

energypress