Στις πιστοποιήσεις «κολλάει» η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών – Όχι νωρίτερα από τις αρχές 2022 οι πρώτες αιτήσεις σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ

Η διάθεση στην ελληνική αγορά μοντέλων μικρών ανεμογεννητριών, ισχύος έως 60 Κιλοβάτ, που να διαθέτουν Βεβαίωση Πιστοποίησης από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) αποτελεί το μοναδικό «κενό» που απομένει, ώστε να αρχίσει να αξιοποιείται και η συγκεκριμένη τεχνολογία ΑΠΕ. Σύμφωνα πάντως με εκτιμήσεις ανθρώπων της αγοράς, είναι θέμα λίγων μηνών για να ικανοποιηθεί και αυτή τη προϋπόθεση, καθώς αρκετές εταιρείες φαίνεται να έχουν στα σκαριά τη λήψη Βεβαίωση Πιστοποίησης από το ΚΑΠΕ για μικρές ανεμογεννήτριες. 

Μάλιστα, όπως προβλέπουν τα ίδια στελέχη, έως το τέλος του έτους αναμένεται να υπάρχουν πλέον στη χώρα μας εγκεκριμένα μοντέλα ανεμογεννητριών έως 60 Κιλοβάτ. Κάτι που σημαίνει πως, με δεδομένο ότι έχει ήδη θεσπισθεί η αδειοδοτική διαδικασία αλλά και η κατακύρωση «ταρίφας» εκτός διαγωνισμών, από τις αρχές του 2022 θα μπορούν οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι να αρχίζουν να «ωριμάζουν» τέτοια έργα, προχωρώντας σε αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης. 

Η προϋπόθεση για τη Βεβαίωση Πιστοποίησης περιλαμβάνεται στην υπουργική απόφαση του περασμένου Ιουλίου, με την οποία έχει θεσπισθεί η αδειοδοτική διαδικασία για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών έως 60 Κιλοβάτ. Με την απόφαση αυτή, καθορίζονται όλα τα βήματα ώστε οποιοσδήποτε επενδυτής να προχωρήσει στην υλοποίηση μίας ανάλογης εγκατάστασης, είτε για να συμψηφίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την κατανάλωσή του (μέσω net-metering ή virtual net-metering), είτε για να την πουλά στο δίκτυο, μέσω Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής.  

Για την πώληση στο δίκτυο, η ισχύουσα ταρίφα έχει καθορισθεί με υπουργική απόφαση του Μαρτίου του 2020, με την οποία οι μικρές ανεμογεννήτριες προστέθηκαν στις κατηγορίες έργων ΑΠΕ που αποζημιώνονται με σταθερή Τιμή Αναφοράς. Επομένως, έως ότου επικαιροποιηθεί η Τιμή Αναφοράς για τα έργα αυτής της κατηγορίας, η ταρίφα έχει ορισθεί στα 157 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, η οποία θα μειώνεται κατά 3 ευρώ για κάθε 4 Μεγαβάτ μικρών ανεμογεννητριών που εγκαθίστανται στη χώρα. Παράλληλα, η συμβασιοποίηση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές ανεμογεννήτριες θα ανασταλεί, όταν θα έχουν πλέον υπογραφεί συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για έργα αυτής της κατηγορίας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ίσης με 20 Μεγαβάτ. 

Ωστόσο, όπως προβλέπει η αδειοδοτική διαδικασία, τέτοια έργα θα μπορέσουν να υλοποιηθούν μόνον με μοντέλα μικρών ανεμογεννητριών που διαθέτουν τρεις πιστοποιήσεις, ξεκινώντας από τη συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 61400-2 ή IEC 61400-1 του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης International Electrotechnical Commission, ή άλλο αντίστοιχο εθνικό πρότυπο.  Επίσης, τα μοντέλα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένες μετρήσεις εκπομπής ακουστικού θορύβου, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-11 ή το IEC 61400-2, καθώς και πιστοποιημένες μετρήσεις ποιότητας ισχύος, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3 ή το IEC 61400-21. 

Για την επιβεβαίωση των τριών παραπάνω πιστοποιήσεων για οποιοδήποτε μοντέλο, όπως προβλέπεται και πάλι στη διαδικασία αδειοδότησης, ο κατασκευαστής θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης από το ΚΑΠΕ. Η Βεβαίωση θα χορηγηθεί από το Κέντρο, το οποίο θα πραγματοποιήσει στον σχετικό έλεγχο, ενώ θα εγγράψει το αντίστοιχο μοντέλο σε έναν Κατάλογο με τις εγκεκριμένες μικρές ανεμογεννήτριες. 

Προς το παρόν, ο Κατάλογος αυτός παραμένει κενός, καθώς δεν έχει χορηγηθεί Βεβαίωση σε κανένα μοντέλο, το οποίο να έχει προσκομίσει τις τρεις πιστοποιήσεις στο ΚΑΠΕ. Σύμφωνα με τα στελέχη του κλάδου, ο σημαντικότερος λόγος είναι πως η λήψη των τριών πιστοποιήσεων είναι σχετικά χρονοβόρα διαδικασία, την οποία στον μόλις ένα χρόνο «ζωής» του αδειοδοτικού πλαισίου (από τον περασμένο Ιούλιο) δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει κανένας κατασκευαστής ή εισαγωγέας. Αντίθετα, το κόστος των πιστοποιήσεων δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο, με δεδομένο πως κάθε μία στοιχίζει ένα ποσοστό του κόστους μίας μικρής ανεμογεννήτριας. 

Όπως συμπληρώνουν τα ίδια στελέχη, οι τρεις πιστοποιήσεις κάθε άλλο παρά τυπικές είναι, καθώς διασφαλίζουν πως μία μικρή ανεμογεννήτρια δεν θα προκαλεί όχληση πάνω από συγκεκριμένα επιτρεπτά όρια, στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί. Έτσι, μέσω του ελέγχου των μετρήσεων ποιότητας ισχύος και εκπομπής ακουστικού θορύβου, αποφεύγονται τα προβλήματα ηχορύπανσης και τυχόν «παρενέργειες» στην ηλεκτροδότηση των κοντινών επιχειρήσεων ή νοικοκυριών. 

 

 

23 Iουνίου 2021

energypress