Την τροποποίηση του χαρακτηρισμού του γεωθερμικού πεδίου στην Αλεξανδρούπουλη αποφάσισε το ΥΠΕΝ – Επέκταση των δυνατοτήτων αξιοποίησης.

Την τροποποίηση της απόφασης χαρακτηρισμού του γεωθερμικού πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος περιοχής Αρίστηνου Αλεξανδρούπολης αποφάσισε το ΥΠΕΝ.

Με βάση τη νέα απόφαση του ΥΠΕΝ, που υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών Δρ. Πέτρο Τζεφέρη, η θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα στο Γεωθερμικό Πεδίο Τοπικού Ενδιαφέροντος περιοχής Αρίστηνου Αλεξανδρούπολης (πρώην βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας περιοχής Αρίστηνου Αλεξανδρούπολης) ορίζεται σε 30 - 99°C . 

Υπενθυμίζεται ότι στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης υπάρχει βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας έκτασης 20.000 στρεμμάτων, το οποίο έχει μισθώσει ο Δήμος από το ελληνικό Δημόσιο για 70 χρόνια.

Η αξιοποίηση της γεωθερμίας στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έχει ήδη αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό, λειτουργώντας εν πολλοίς και πιλοτικά για αντίστοιχα projects και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2021 αναμένεται να λειτουργήσει ένα μεγάλο έργο για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου στο Αριστήνο για αστική και αγροτική τηλεθέρμανση με γεωθερμία, με το συνολικό μήκος του δικτύου τηλεθέρμανσης να φτάνει τα 18 χιλιόμετρα. 

Το «πράσινο φως» για να πάρει μπρος το πρωτοποριακό αυτό έργο άναψε από το Συμβούλιο της Επικρατείας στα τέλη του 2019. Το έργο υλοποιείται από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και έχει προϋπολογισμό 6,2 εκατ. ευρώ.

Η διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων για τη μίσθωση γεωθερμικών πεδίων και την εκτέλεση συναφών έργων αναμένεται να δώσει μεγάλη ώθηση σε έργα γεωθερμίας, με το επενδυτικό ενδιαφέρον που ήδη συγκεντρώνεται σε διάφορες περιπτώσεις. 

Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται θετικές πρωτοβουλίες σε σχέση με την αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλών θερμοκρασιών για την λειτουργία θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.

Σήμερα, εκτός από την Αλεξανδρούπολη, μισθωμένα από δημοτικές αρχές είναι άλλα δυο σημαντικά γεωθερμικά πεδία στη Β. Ελλάδα: το γεωθερμικό πεδίου Ακροποτάμου του δήμου Παγγαίου και το γεωθερμικό πεδίο Ερατεινού στο Δήμου Νέστου.

Επίσης, υπάρχει ενδιαφέρον για μίσθωση περιοχών και διερεύνηση βαθιών γεωθερμικών συστημάτων με ενδιάμεσες θερμοκρασίες 120-150°C, καθώς και για την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμία.  

 

 

 

12 Μαϊου 2021

energypress