Η τεχνολογική και περιβαλλοντική «επανάσταση» που έφερε το νέο σύστημα βιομάζας στην Τηλεθέρμανση Αμυνταίου

10 05 2021 | 08:37

Μια μεγάλη τεχνολογική «επανάσταση» συντελείται τα τελευταία χρόνια στο Αμύνταιο. Ο λόγος φυσικά για τις δομικές αλλαγές που φέρνει το πέρας κατασκευής και η έναρξη λειτουργίας του έργου που αφορά στην τροφοδοσία κυρίως με βιομάζα, της παροχής θερμικής ενέργειας (τηλεθέρμανση) για την ευρύτερη περιοχή Αμυνταίου. Όπως έχει γίνει σαφές, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πρότζεκτ, που όμοιο του δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αφενός είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς είναι μια εφαρμογή με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που τροφοδοτεί πλέον ένα ολόκληρο δίκτυο, το οποίο στο παρελθόν τροφοδοτούσαν οι ρυπογόνοι ΑΗΣ. Από την άλλη μεριά, έρχεται και δίνει λύση στο αδιέξοδο που διαμορφώθηκε στην τροφοδοσία με το οριστικό κλείσιμο του ΑΗΣ Αμυνταίου λόγω της εξάντλησης των ωρών λειτουργίας του.

Η ταυτότητα του έργου

Το Έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο λεβήτων βιομάζας / λιγνίτη για την Τ/Θ Αμυνταίου συνολικής ισχύος 30MWth» περιλαμβάνει την εγκατάσταση δύο λεβήτων υπέρθερμου νερού (2*15 MWth) με καύσιμο βιομάζα / λιγνίτη σε παρακείμενο οικόπεδο των υφιστάμενων εγκαταστάσων της ΔΕΤΕΠΑ (αντλιοστάσιο) και τους ΑΗΣ Αμυνταίου / Φιλώτα.

Αναθέτων φορέας είναι η ΔΕΤΕΠΑ (Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου), ανάδοχος εταιρία η ΗΛΕΚΤΩΡ (ΗΛΕΚΤΩΡ Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Α.Ε.) και υπεργολάβος κατασκευής των λεβήτων η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. με την τεχνολογία της σχάρας καύσης να παρέχεται από την Δανέζικη DES (Danish Energy Systems ApS).

Η λειτουργία του έργου

Οι δύο λέβητες εγκαταστάθηκαν εντός κτιρίου από σκυρόδεμα ύψους 23 μ. Στο Έργο περιλαμβάνονται η παραλαβή και η ζύγιση των καυσίμων σε κατάλληλη διάταξη φυλακίου / γεφυροπλάστιγγας και η αποθήκευσή τους σε στεγασμένο χώρο. Η τροφοδοσία των καυσίμων επιτυγχάνεται με σύστημα κινούμενων δαπέδων τριών τμημάτων μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα τροφοδοσίας έως και 3 διαφορετικών καυσίμων προδιαγραφών του Έργου. Το σύστημα κινούμενων δαπέδων τροφοδοτεί το μείγμα καυσίμου σε δονούμενη μεταφορική ταινία μέσω της οποίας τα καύσιμα οδηγούνται στο τμήμα εξευγενισμού του προς καύση μίγματος (μαγνήτης και σύστημα απομάκρυνσης υπερμεγεθών και ξένων υλικών) και από εκεί με κατάλληλο σύστημα αλυσομεταφορέα τροφοδοτείται το σιλό τροφοδοσίας και διανομής καυσίμων πάνω από τους τροφοδότες κάθε λεβητα. Στο έργο περιλαμβάνεται και συστημα εφεδρικού σιλό τροδοφοσίας και εφεδρικού αλυσομεταφορέα. Στη συνέχεια το μείγμα καυσίμων τροφοδοτείται σε επικλίνη σχάρα καύσης και μέσω της παραγόμενης θερμότητας καύσης η οποια ανακτάται από το σύστημα αυλών των λεβήτων, παράγεται υπέρθερμο νερό το οποίο και οδηγείται μέσω κατάλληλου υδραυλικού διαχωριστή στο υδραυλικό δίκτυο της τηλεθέρμανσης για την παροχή θερμότητας στο Δήμο Αμυνταίου. Το Έργο περιλαμβάνει επίσης το σύστημα διαχείρισης αέρα και καυσαερίων (ανεμιστήρες κυκλοφορίας / ανακυκλοφορίας αέρα καύσης / καυσαερίων) και πλήρη αντιρυπαντικό εξοπλισμό που συνίσταται από πολυκυκλώνες και σακκόφιλτρα, σύστημα αποθείωσης με υδράσβεστο και σύστημα μείωσης εκπομπών οξειδίων του αζώτου με έγχυση υδατικού διαλύματος αμμωνίας.  Τέλος στο Έργο περιλαμβάνονται το σύστημα συλλογής και απομάκρυνσης τέφρας, καμινάδα, σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου, κτίριο γραφείων, περιβάλλον χώρος, οδοποιία και λοιπά περιφερειακά συστήματα (επεξεργασία νερού, εφεδρικό Η/Ζ, κινητός εξοπλισμός κ.α.)

«Ζωτικής σημασίας» για τους κατοίκους

Το έργο είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου. Τα προηγούμενα χρόνια, διαμορφώθηκε ένα αίσθημα ανασφάλειας για το πώς θα τροφοδοτείται το δίκτυο τηλεθέρμανσης μετά την  οριστική παύση λειτουργίας του λιγνιτικού ΑΗΣ Αμυνταίου της ΔΕΗ τον Απρίλιο 2020. Το γεγονός ότι βρέθηκε λύση που διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, δεν ήταν αυτονόητο, είναι όμως γεγονός. Δεν ήταν αυτονόητο, καθώς δεν υπήρξε η πρόνοια τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να βρεθεί λύση που να αντικαθιστά το 100% της προερχόμενης από τους ΑΗΣ θερμικής ισχύος, ευτυχώς όμως για τους δημότες βρέθηκε λύση η οποία αποδείχθηκε λειτουργική και ασφαλής: Οι λέβητες βιομάζας της ΗΛΕΚΤΩΡ.

Η λύση που βρέθηκε και έχει βρει εφαρμογή τους τελευταίους μήνες, επαναφέρει την κανονικότητα ως προς την παροχή ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ επιτρέπει στους κατοίκους να συνεχίσουν κανονικά τον οικογενειακό και επαγγελματικό τους προγραμματισμό. Σε μια περιοχή που η φυγή των νέων ανθρώπων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα πρωταγωνιστεί, και ζει σε περιβάλλον αποβιομηχάνισης, το εν λόγω πρόβλημα, κάθε άλλο παρά αμελητέο μπορεί να είναι. Μπορεί ο καθένας να αναλογιστεί, πόσο μεγάλο αντικίνητρο για κάποιον, να συνεχίσει να ζει σε μία περιοχή που θα έχανε το θεμελιώδες αβαντάζ της οικονομικής τηλε-θέρμανσης.

Γιατί είναι «επανάσταση»

Το έργο είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Αφενός επειδή εισάγει μια πολύ καινούργια τεχνολογία.  Αφετέρου, γιατί δείχνει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, το δρόμο για τη νέα εποχή στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας. Όπως είναι γνωστό, για καύσιμα θα γίνεται χρήση εναλλακτικών καυσίμων, και μακροπρόθεσμα θα αναπτυχθούν δίκτυα βιομάζας, δίκτυα δηλαδή εναλλακτικών καυσίμων με ανανεώσιμη χροιά και σημαντικά βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα συγκριτικά με την πρότερη κατάσταση,  προσφέροντας στην περιοχή την δυνατότητα για οικονομική και αειφόρο ανάπτυξη.

Η φιλοσοφία αυτή έρχεται από το μέλλον, καθώς είναι πλήρως συμβατή με τους ευρωπαϊκούς στόχους για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, στόχους στους οποίους οφείλουν να συνταχθούν όλοι οι φορείς και η κοινωνία των πολιτών σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η «επαναστατική» αυτή μετάβαση, γίνεται στη λογική της αειφορίας, δηλαδή της χρήσης των φυσικών οικοσυστημάτων και των πηγών ενέργειας, ώστε να εξασφαλίζεται η μελλοντική ποιότητα και ισορροπία.

Αυτή η επανάσταση ξεκινά από το Αμύνταιο. Έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα όλων των εθνικών ΜΜΕ, αλλά και των φορέων που ασχολούνται με τα ενεργειακά, οι οποίοι έχουν υποδεχθεί με ιδιαίτερη θέρμη την νέα εξέλιξη, και βλέπουν το Αμύνταιο ως το πρώτο επιτυχημένο «πείραμα», σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνικά εφαρμογή, όπως η Τηλεθέρμανση των δημοτών.

(e-ptolemeos.gr)

 

 

9 Μαϊου 2021

energypress