Προχωράει τις εργασίες για το νέο βιοκλιματικό κτήριο στη Μεσογείων η ΔΕΗ – Διαγωνισμός για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.

Επιταχύνει τις διαδικασίες για την ανέγερση του πρότυπου βιοκλιματικού κτηρίου που θα αποτελέσει το νέο κτήριο Διοίκησης η ΔΕΗ.

Το νέο εταιρικό διοικητήριο της θα στεγαστεί, ως γνωστόν, στο στρατόπεδο “Πλέσσα” στη Λεωφόρο Μεσογείων και, προκειμένου να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος συντονισμός των εργασιών που πρέπει να γίνουν, η διοίκηση της ΔΕΗ έχει ήδη συγκροτήσει ειδικό κλιμάκιο έργου για το νέο εταιρικό διοικητήριο. 

Οι απαραίτητες προεργασίες (μετεγκασταστάσεις υφιστάμενων κτηρίων σε επιλεγμένους χώρους, κατεδαφίσεις κ.λπ.) πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν και οι εργασίες για την ανέγερση του βιοκλιματικού κτηρίου. 

Εν των μεταξύ, η ΔΕΗ έχει προκηρύξει και διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό και την Πιστοποίηση Αειφορίας (σύστημα πιστοποίησης “Lead Platinum”), καθώς και πιστοποίησης όσον αφορά στην υγεία και ευεξία των ανθρώπων στα κτήρια (σύστημα πιστοποίησης “Well Platinum”).

Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη της ΔΕΗ στις διαδικασίες του ενεργειακού σχεδιασμού και των περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων. Οι υπηρεσίες του θα καλύπτουν όλες τις φάσεις του έργου (μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, παραλαβή, τελική πιστοποίηση).

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης πιστοποίησης LEED/WELL, το αντικείμενο του συμβούλου για την υποστήριξη στις περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική φάση, όσο και το σχεδιασμό, την κατασκευή και την πιστοποίηση, καθώς και την υποστήριξη των διαδικασιών λειτουργικής παραλαβής.

Το νέο εταιρικό διοικητήριο της ΔΕΗ

Ο χώρος του πρώην στρατοπέδου “Πλέσσα” είναι μια έκταση «φιλέτο» σε κομβικό σημείο της Αθήνας, δίπλα στο σταθμό του Μετρό, με συνολικό εμβαδόν οικοπέδου 18.643 τ.μ., εντός της οποίας βρίσκονται 22 κτήρια συνολικής επιφανείας 7.582 τ.μ.

Στο υπερσύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο γραφείων που θα ανεγερθεί, θα στεγαστουν οι κεντρικές και οι περισσότερες από τις υπηρεσίες της ΔΕΗ που βρίσκονται στην Αθήνα. 

Ακόμα, στο ισόγειο του κτηρίου θα λειτουργήσει πρότυπο κατάστημα εξυπηρέτησης της επιχείρησης.

Ο συνολικός συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την προκήρυξη, θα είναι 66 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 300.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση μίσθωσης που υπέγραψε τον περασμένο Σεπτέμβριο η ΔΕΗ με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας έχει διάρκεια 50 ετών (με δικαίωμα δεκαετούς παράτασης) και το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε 2,7 εκατ. ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο ανά πενταετία με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Καθότι η ΔΕΗ έχει αναλάβει το κόστος της μετεγκατάστασης και λειτουργίας των Στρατιωτικών Μονάδων και λοιπών Υπηρεσιών που εδρεύουν σήμερα στο στρατόπεδο και δεδομένου του κόστους της επένδυσης και αδειοδότησης, η σύμβαση παρέχει στη ΔΕΗ το δικαίωμα μη καταβολής του μισθώματος για τον πρώτο χρόνο, καθώς και καταβολή του 50% του μισθώματος για τα επόμενα 4 χρόνια, προκειμένου να συμψηφιστούν οι δαπάνες του μισθωτή για τη μετεγκατάσταση των μονάδων και υπηρεσιών καθώς και το όποιο κόστος επένδυσης.  

Μετά τη λήξη της σύμβασης, το κτηριακό συγκρότημα που θα αναγερθεί δύναται να να περιέλθει στην κυριότητα της ΔΕΗ.

 

 

 

6 Απριλίου 2021

energypress