Μπορεί η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική να είναι πράσινη; [video]

14 07 2018 | 10:49

Μπορεί η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική να είναι πράσινη και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ EURACTIV

Environmental pressure and climate change are some of the main challenges facing agriculture today.

The 2013 Common Agricultural Policy reform addressed these problems with “greening” measures, in an attempt to make the direct payments system more environment-friendly.

Farmers receiving an area-based payment need to make use of several practices to benefit the environment, including “Ecological focus areas” (EFAs), first implemented in 2015.

The European Commission came under fire about its proposals for the post-2020 CAP when it comes to the environment. 

Particularly, environmental NGOs strongly criticised the executive’s proposals on tackling climate change, stating that increasing member states’ decision-making powers would kill environmental goals.

EURACTIV organised this workshop to discuss how the new CAP could help tackle climate change and the way forward for a more environment-friendly agriculture.

Questions included:

- Can the new CAP proposals have tangible results in the fight against climate change? 

- Can the new delivery model respond to the rising environmental needs?

- What lessons can be learnt from the previous CAP? 

- What is the role of new technologies in the new CAP and how they can contributing to the greening of the sector?

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Tassos Haniotis, Director, DG AGRI
Volcher Koch-Achelpoehler, Head of Brussels EU Liaison Office, Bayer
Dr. Bérénice Dupeux, Policy Officer for Agriculture, European Environmental Bureau (EEB)
Paulo Gouveia, Chief Policy Advisor, COPA-COGECA

ΤΟΥ Michael Ball | EURACTIV.com

EURACTIV

13 Ιουλίου 2018