Οι «πράσινες» μεταφορές δίνουν ώθηση στη μετακίνηση, στο περιβάλλον και στις τοπικές αγορές

02 07 2018 | 09:24

Οι μεγάλες εταιρείες κατασκευής οχημάτων έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν περισσότερο σε καθαρά λεωφορεία για τις ευρωπαϊκές πόλεις, δήλωσε ο Alain Van Gaever, υπεύθυνος μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μια διάσκεψη για τις καθαρές μεταφορές στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 27 Ιουνίου.

«Πολιτική μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα λεωφορεία θα είναι διαθέσιμα για καθαρές πόλεις και ότι θα μπορέσουν πραγματικά να υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη», τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Οι βιώσιμες αστικές μετακινήσεις στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αστική ανάπτυξη, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των δημόσιων μέσων μεταφοράς αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες για έναν καθαρότερο στόλο λεωφορείων.

Ωστόσο, οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία, απαιτεί καλή γνώση της αγοράς, καθώς και των ειδικών συνθηκών που διαμορφώνουν κάθε τοπική οικονομία.

Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο να επενδύσει το 25% του συνολικού προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής της πολιτικής. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 5% σε σχέση με τον τρέχοντα πολυετή προϋπολογισμό, και δίνει προτεραιότητα σε φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές στις τοπικές οικονομίες.

Επιπλέον, στα πλαίσια του InvestEU, του νέου ολοκληρωμένου επενδυτικού ταμείου της Ένωσης, τουλάχιστον το 50% των επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής για τις βιώσιμες υποδομές θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση των κλιματικών επιδιώξεων της ΕΕ και των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης.

Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως κύριο εταίρο υλοποίησης, και σε συνεργασία με τις εθνικές τράπεζες, το InvestEU θα ενσωματώσει όλα τα μέσα κεντρικής δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ σε μία ενιαία δομή.

Στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και η υπάρχουσα γραφειοκρατία. Με συνεισφορά ύψους 15,2 δισ. Ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αναμένεται να μοχλευθούν περισσότερα από 650 δισ. Ευρώ επιπλέον επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Στόχος μας είναι να φέρουμε και άλλους στην αγορά. Είμαστε εδώ για να προωθήσουμε νέα πράγματα, να στηρίξουμε τις πολιτικές της ΕΕ», δήλωσε ο Per Als, ειδικός στις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου, η ΕΕ θα διαθέσει συνολικά 70 δισ. Ευρώ για τις μεταφορές (27%) και 12,4 δισ. Ευρώ ειδικά για την προώθηση "καθαρών αστικών μεταφορών" (18%) μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής.

Το ποσοστό αυτό καλύπτει 124 επιχειρησιακά προγράμματα σε όλη την Ευρώπη, καθώς και 25 διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα.

 

29 Ιουνίου 2018

Της Sofia Elanidou

Πηγή: Euractiv

Περισσότερα:

Clean transport   Economy & jobs    Energy & Environment    Future of mobility    Regional Policy    Transport