Η ενίσχυση του δικτύου κλειδί για την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

12 06 2018 | 14:19

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στηρίζει την ενίσχυση του Ελληνικού δικτύου ηλεκτρισμού με 170 εκ. ευρώ

  • Η ΕΤΕπ επιβεβαιώνει νέα στήριξη των ενεργειακών επενδύσεων στην Ελλάδα

  • Η ενίσχυση του εθνικού δικτύου ηλεκτρισμού είναι το κλειδί για την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

  • 3,1 δις ευρώ από την ΕΤΕπ για ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα στηρίξει το πρόγραμμα επενδύσεων στο  δίκτυο ηλεκτρισμού ύψους 170 εκ. ευρώ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), θυγατρικής εταιρείας του μεγαλύτερου προμηθευτή ενέργειας της Ελλάδας, της ΔΕΗ.

Η ΕΤΕπ και η ΔΕΗ υπέγραψαν σήμερα τη δεύτερη δανειακή σύμβαση ύψους 45 εκ. ευρώ, μέρος της συνολικής χρηματοδότησης 85 εκ. ευρώ. Η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει το 50% του νέου προγράμματος για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά και την καλύτερη παροχή ανανεώσιμης ενέργειας από το εθνικό δίκτυο.

Η σημασία της νέας ενεργειακής επένδυσης στην Ελλάδα και η επιτακτική ανάγκη για αναβάθμιση των υποδομών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη διασφάλιση αξιόπιστης παροχής, επισημάνθηκαν πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης για το μακροπρόθεσμο δάνειο της ΕΤΕπ, σήμερα στην Αθήνα.

«Η μακροπρόθεσμη επένδυση για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των υποδομών ηλεκτρισμού σε όλη την Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και για την κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών μέσα στα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι επί μακρόν εταίρος του Ελληνικού ενεργειακού τομέα και με την τεχνογνωσία και την οικονομική υποστήριξη της έχει ενισχύσει τις ενεργειακές επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα για πολλές δεκαετίες. Χαιρετίζω αυτή τη νέα στήριξη της ΕΤΕπ που θα βελτιώσει μέσα τα επόμενα χρόνια τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και η οποία αντικατοπτρίζει τη σταθερή παρουσία της ΕΤΕπ στην Ελλάδα», τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας & Περιβάλλοντος κύριος Γιώργος Σταθάκης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κύριος Μανόλης Παναγιωτάκης δήλωσε ότι «ο ρόλος του Δικτύου Διανομής, καίριος για τη λειτουργία του τομέα του ηλεκτρισμού , καθίσταται εξαιρετικά σημαντικός για την πράσινη ενέργεια και τη συμμετοχή των καταναλωτών στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών πολιτικών και σε συνάρτηση με τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής είναι πολυτιμότατο περιουσιακό στοιχείο του Ομίλου ΔΕΗ. Στα πλαίσια, αυτά η υπογραφή της σημερινής δανειακής σύμβασης αποκτά εξαιρετική σημασία και ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χαιρετίζοντας την σημερινή υπογραφή της δεύτερης δόσης της δανειακής συμφωνίας  των 45 εκ. ευρώ από το συνολικό δάνειο των 85 εκ. ευρώ, που αφορά  στην περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής σε όλη την ηπειρωτική χώρα και τα νησιά μας.. Η ΕΤΕπ είναι στρατηγικός επενδυτικός εταίρος της Επιχείρησης υποστηρίζοντας το επενδυτικό της πρόγραμμα σε σχέση με έργα μεγάλης σημασίας σχετικά με το επιχειρησιακό της πλάνο για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και το περιβάλλον.»

«Η επένδυση στις ενεργειακές υποδομές είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αντικατοπτρίζει τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει τη χαρά να διαθέσει 85 εκ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων μετασχηματισμού από το ΔΕΔΔΗΕ, που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του εθνικού δικτύου ηλεκτρισμού, στην αύξηση της κατανάλωση ενέργειας που ανατανακλά την οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση της παροχής αξιόπιστης ενέργειας σε εκατομμύρια πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η χρηματοδότηση έρχεται σε συνέχεια της μεγάλης προϊστορίας της ΕΤΕπ στη στήριξη ενεργειακών επενδύσεων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας  τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τις διασυνδέσεις στα νησιά  και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.», επισήμανε ο κ. Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, υπεύθυνος δανειοδοτήσεων στην Ελλάδα.

Το εικοσαετές δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ, Μητρική εταιρεία του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) υπέγραψαν οι κ.κ. Μανόλης Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Peter Jacobs, Επικεφαλής της Ομάδας Επενδύσεων στην Ελλάδα της ΕΤΕπ, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας & Περιβάλλοντος κυρίου Γεωργίου Σταθάκη.

Το νέο δάνειο της ΕΤΕπ για τη στήριξη των επενδύσεων του ΔΕΔΔΗΕ έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης προηγούμενης επένδυσης στις υποδομές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο επίσης υλοποιήθηκε με τη στήριξη της ΕΤΕπ, και έχει την εγγύηση του Ελληνικού Κράτους.

Ενίσχυση των υποδομών ηλεκτρισμού σε όλη τη χώρα

Με βάση το επενδυτικό πρόγραμμα που στηρίζει η ΕΤΕπ, ο ΔΕΔΔΗΕ θα αναβαθμίσει και θα ενισχύσει τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επενδύσεων στην Αθήνα, τη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη.

Αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα θα βελτιώσει επίσης τους υποσταθμούς και το δίκτυο υψηλής τάσης, με στόχο τη διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους 7,2 εκ. πελάτες της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα και την τηλεποπτεία του δικτύου διανομής.

Το πρόγραμμα επενδύσεων διανομής θα ενισχύσει περαιτέρω τις συνδέσεις με νέα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα μειώσει τις απώλειες ενέργειας λόγω ρευματοκλοπών.

Η αναβάθμιση του εθνικού Δικτύου Διανομής θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να επιτύχει πολλαπλούς στόχους ενεργειακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων και της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας.

Μεγάλη προϊστορία στην υποστήριξη επενδύσεων στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από το 1964 έχει διαθέσει περισσότερα από 5,9 δις ευρώ σε ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανόμενων 3,1 δις ευρώ την τελευταία δεκαετία.

Μέσα σε αυτά συγκαταλέγεται και η στήριξη νέων επενδύσεων στην αιολική ενέργεια, τη διανομή και τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και έργα ασφάλειας εφοδιασμού και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανταλλαγή εμπειριών που αποκτήθηκαν από παρόμοια προγράμματα σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12 ιουνιου 2018

Σχετικά με την ΕΤΕπ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο οργανισμός μακροπρόθεσμης δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκει στα κράτη μέλη της. Χορηγεί μακροχρόνιες χρηματοδοτήσεις σε υγιείς επενδύσεις, προκειμένου να συμβάλλει στους στόχους πολιτικής της ΕΕ.

Σχετικά με το Επενδυτικό Πρόγραμμα για την Ευρώπη:

Το Επενδυτικό Πρόγραμμα για την Ευρώπη -Πρόγραμμα Γιουνκέρ-  εστιάζει στην προώθηση των επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης μέσω της εξυπνότερης χρήσης νέων και υφιστάμενων οικονομικών πόρων, της άρσης των εμποδίων για επενδύσεις και της παροχής προβολής και τεχνικής βοήθειας σε θέματα επενδυτικών έργων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του Προγράμματος Γιουνκέρ, παρέχοντας εγγυήσεις  και επιτρέποντας στον όμιλο ΕΤΕπ να επενδύει σε περισσότερα, και συχνά πιο υψηλού κινδύνου, προγράμματα.

Σχετικά με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. :

Ο Όμιλος ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στους τομείς των ορυχείων, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της διαχείρισης του δικτύου διανομής και της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Η ΔΕΗ έχει θυγατρικές εταιρείες στα Βαλκάνια, οι οποίες έχουν συνάψει πολυεπίπεδες συνεργασίες με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις διεθνούς κύρους. Ο Όμιλος ΔΕΗ επεκτείνει τις δραστηριότητές του μέσω περαιτέρω επενδύσεων σε τομείς όπως οι ΑΠΕ και οι Ενεργειακές Υπηρεσίες, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία μετασχηματισμού προς την κατεύθυνση μιας πιο σύγχρονης εταιρείας. Ο Όμιλος με την πάροδο του χρόνου ανέπτυξε ικανότητες και δεξιότητες αιχμής στις προαναφερόμενες υπηρεσίες και είναι πρόθυμος να εμπλουτίσει αυτή τη συνεργασία με όλα του τα περιουσιακά στοιχεία. Όλα τα προαναφερόμενα υλοποιούνται ενώ η εταιρεία παραμένει πελατοκεντρική και προσανατολισμένη στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στους πελάτες με ευέλικτα οικονομικά προγράμματα.

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 2001.

 

·