Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - σημαντικές πρωτοβουλίες στο κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς

21 03 2018 | 09:44

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ως βασικό άξονα της επιχειρηματικής του δράσης στοχευμένες δράσεις στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

 Από τους βασικούς άξονες αυτής αποτελεί η στοχευμένη κοινωνική προσφορά, με αιχμή:

 • Τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 • Την άμεση παρέμβαση και υποστήριξη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (φυσικές καταστροφές).

 • Την ουσιαστική ανταπόδοση της φιλοξενίας των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, με έργα και δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων τους και αναδεικνύουν την πολιτιστική τους κληρονομιά.

 • Την παροχή ευκαιριών σε νέους ανθρώπους μέσα από την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας.

Ενδεικτικά παραδείγματα της κοινωνικής δράσης του ομίλου είναι τα εξής:

 • Οικονομική στήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Κρατικών Φορέων που επικεντρώνουν τη δράση τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Το Χαμόγελο του Παιδιού, η Κιβωτός του Κόσμου, UNICEF, Βρεφοκομείο Αθηνών, Προγράμματα Σίτισης του Δήμου Αθηναίων, Γηροκομεία κ.ά.).

 • Δωρεάν κατασκευή έργων υποδομής και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων στις περιοχές που μας φιλοξενούν (συντηρήσεις σχολείων, κέντρων υγείας, δημοτικών κτηρίων, δρόμων, γεωτρήσεις, έργα δημοτικού φωτισμού κλπ.).

 • Καθαρισμοί ρεμάτων κι αντιπλημμυρικά έργα, ειδικά μετά από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες).

 • Παρεμβάσεις σε σχολεία, νοσοκομεία κλπ. υποδομές μετά από σεισμούς.

 • Χορηγικά προγράμματα προς αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους σε περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Χρηματοδότηση δράσεων για τον πολιτισμό και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.

 • Παροχή υποτροφιών σε νέους και νέες, υποστήριξη επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων και συνεδρίων κ.ά

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπορείτε να βρείτε εδώ.  

 

Πηγή: (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)