12,6 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι ετησίως από ακραίες καιρικές συνθήκες, κλιματική αλλαγή και ατμοσφαιρική ρύπανση.

31 05 2018 | 15:31

Λόγω των αυξανόμενων επιπτώσεων στην υγεία και στην ζωή από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, την κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συμφώνησαν να εντείνουν την κοινή δράση τους για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία, που προκαλούν κάθε χρόνο 12,6 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους.


Ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας για το κλίμα, το περιβάλλον και την υγεία υπογράφηκε στις 30 Μαΐου από τον Γενικό Γραμματέα του WMO Petteri Taalas και τον Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ, σε συνέχεια της δημιουργίας ενός παγκόσμιου συνασπισμού μεταξύ της WMO, της ΠΟΥ και του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας στις 24 Μαΐου.

που
Η συμφωνία δεσμεύει το WMO και τον ΠΟΥ να επιταχύνουν τις ενέργειες τους για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην υγεία, μέσω της ανάπτυξης και της χρήσης «συναφών και έγκυρων καιρικών, κλιματικών, ατμοσφαιρικών συνθέσεων, της επιστήμης της υδρολογίας και επιχειρησιακών υπηρεσιών». Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της κατανόησης και διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με ακραία καιρικά και κλιματικά γεγονότα καθώς και την μακροπρόθεσμη κλιματική αλλαγή. Αυτό περιλαμβάνει τον προγραμματισμό της προσαρμογής και την ανάπτυξη υπηρεσιών προσαρμοσμένων κατά περίπτωση, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης και της χρήσης των καιρικών και κλιματικών δεδομένων για την εκτίμηση του κινδύνου..

Δίνει επίσης προτεραιότητα στη βελτιωμένη παρακολούθηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία, όπως η ακτινοβολία UV και κακής και βλαβερής ποιότητας αέρας, καθώς και το νερό.

 

Η συμφωνία θα διευκολύνει τον στενότερο συντονισμό μεταξύ αφενός των μετεωρολογικών υπηρεσιών που παρακολουθούν και προβλέπουν την ποιότητα του αέρα και αφετέρου των υγειονομικών αρχών που ασχολούνται με τον αντίκτυπο της έκθεσης του ανθρώπου σε ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Ένας πρωταρχικός στόχος τηε συμφωνίας είναι η προώθηση πολιτικών και πρακτικών που είναι επωφελείς τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.


Η νέα συμφωνία ευθυγραμμίζεται με τη διεθνή ατζέντα για την αειφόρο ανάπτυξη, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση των πιο ευάλωτων πληθυσμών στις αναπτυσσόμενες χώρες, στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και στις αστικές περιοχές.


Η ΠΟΥ και η WMO έχουν ήδη ένα Κοινό Γραφείο για το Κλίμα και την Υγεία (Joint Office for Climate and Health.)


«Κάθε χρόνο, πάνω από 12 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από τους κρυμμένους κινδύνους στο περιβάλλον μας, που μεταφέρονται από τον αέρα που αναπνέουμε, από το νερό που πίνουμε ή από τις αόρατες χημικές ουσίες στις οποίες είμαστε πολύ συχνά εκτεθειμένοι. Επιπρόσθετα το μεταβαλλόμενο κλίμα μας εκθέτει σε πιο ακραίες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των καταιγίδων, των ξηρασιών αλλά και των μετατοπιζόμενων μορφών μολυσματικών ασθενειών », δήλωσε ο Δρ Tedros.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ενώνουμε τις δυνάμεις μας με άλλους κορυφαίους οργανισμούς του ΟΗΕ για να εντείνουμε τις ενέργειές μας για την αντιμετώπιση των βασικών περιβαλλοντικών αιτιών πο επιβαρύνουν την υγεία».


Ο Δρ Ταλάς ανέφερε το παράδειγμα του τυφώνα Μαρία, που προκάλεσε επίσημα μόλις 64 θανάτους στο Πουέρτο Ρίκο. Σύμφωνα, όμως, με μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ο τυφώνας συνδέθηκε στην πραγματικότητα με 4.645 επιπλέον θανάτους - πάνω από 70 φορές την επίσημη εκτίμηση - λόγω καταστροφής της υποδομής υγειονομικής περίθαλψης, της ηλεκτρικής ενέργειας και των υποδομών γενικότερα.


«Αυτό αποδεικνύει ότι, εκτός από τον άμεσο θάνατο, οι καταστροφές έχουν σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία», δήλωσε ο Δρ Taalas. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο WMO προωθεί τις υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλών κινδύνων για γεγονότα που έχουν μεγάλο αντίκτυπο, όπως οι τροπικοί κυκλώνες που φέρνουν πολλαπλούς, αλυσιδωτούς κινδύνους».


Ένα από τα πιο άμεσα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής θα είναι μια παγκόσμια διάσκεψη για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την υγεία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2018.
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, συμπεριλαμβανομένων εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιακών παθήσεων, αναπνευστικών ασθενειών και καρκίνου. Η ατμοσφαιρική ρύπανση στις περισσότερες μεγάλες πόλεις υπερβαίνει τα ανώτατα όρια των προτύπων ποιότητας του αέρα του ΠΟΥ.

 

31 Μαΐου 2018


Πηγή: WMO


περισσότερα:

Atmosphere

Climate

Climate change

Disasters

Environment

GFCS

Hurricanes

Pollution

Public health