Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοινώνει νέο ομόλογο για τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης

02 05 2018 | 09:12

Η επίσημη τράπεζα της ΕΕ παρουσίασε ένα νέο δάνειο για την χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε τη δημιουργία του Ομολόγου Ευαισθητοποίησης για την Αειφορία (Sustainability Awareness Bond), ένα νέο προϊόν δανειοδότησης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη σχεδίων που σχετίζονται με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το νέο ομόλογο αναμένεται να διατεθεί το φθινόπωρο και θα επικεντρωθεί αρχικά σε έργα στον τομέα του νερού, λόγω και της προηγούμενης εμπειρίας της ΕΤΕπ στο αντικείμενο αυτό. Αυτό θα διευκολύνει τη μέτρηση του αντίκτυπου του ομολόγου στους στόχους, εκ των οποίων δύο σχετίζονται άμεσα με το νερό.

Η καινούργια αυτή εξέλιξη από το κύριο δανειοδοτικό ίδρυμα της Ε.Ε., το οποίο ανήκει στα κράτη μέλη, είναι η τελευταία μιας σειράς κινήσεων προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της βιώσιμης χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ένα σχέδιο δράσης της για να καταστήσει τη βιωσιμότητα μια βασική συνιστώσα του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Τα πράσινα ομόλογα είναι ένας από τους βασικούς τομείς ανάπτυξης στον τομέα αυτό, με την ελπίδα ότι η συγκεκριμένη αγορά θα μπορούσε να φτάσει τα 1 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2020. Το σημερινό της ύψος βρίσκεται σε $ 150 - $ 200 δισεκατομμύρια.

 

proe
Ο πρόεδρος της ΕΤΕπ, Werner Hoyer, δήλωσε ότι ελπίζει ότι το ομόλογο θα «ξεκινήσει νέο διάλογο για βιώσιμες επενδύσεις».

«Θέλουμε να συζητήσουμε πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην συγκέντρωση των τρισεκατομμυρίων που γνωρίζουμε ότι χρειάζονται για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της αύξησης του βιοτικού επιπέδου και της καταπολέμησης των ασθενειών σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται επίσης για μια συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο, τη διαφάνεια και την προσέλκυση νέων επενδυτών.»


Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 6 τρις ​​δολάρια ετησίως από τώρα έως το 2030 για να επιτευχθούν οι 17 στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG’s) και ότι περίπου τα μισά από αυτά είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά.

 

antipr
Ο κ. Valdis Dombrovskis, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχολίασε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στη δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος για πράσινη και βιώσιμη χρηματοδότηση. Η ΕΤΕπ είναι πρωτοπόρος στην κατηγορία αυτή. Η τράπεζα ξεκίνησε το πρώτο πράσινο ομόλογο παγκοσμίως το 2007 και παραμένει ένας από τους πιο δραστήριους εκδότες πράσινων ομολόγων. "

 

30 Απριλίου 2018

Πηγή: ClimateAction

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

·  EBRD issues $250 million “Green Bond”

·  ADB confirms first climate bond in Asia

·  EBRD launches €200m clean energy facility in Poland