Η Πορτογαλία κάλυψε όλες τις ηλεκτρικές της ανάγκες με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ολόκληρο το Μάρτιο.

25 04 2018 | 14:46

Η Πορτογαλία παρήγαγε τόση ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που ξεπέρασε την κατανάλωση ολόκληρης της χώρας για όλο το μήνα Μάρτιο.

Ο εθνικός λειτουργός του δικτύου REN ανακοίνωσε ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας παρήγαγαν 4.812 GWh κατά τη διάρκεια του μήνα, ενώ η ζήτηση από την ηπειρωτική Πορτογαλία ανήλθε σε 4.647 GWh, πράγμα που σημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιστοιχούσαν στο 103,6% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό είναι το υψηλότερο ρεκόρ παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ εδώ και 40 χρόνια, σύμφωνα με την APREN, την Πορτογαλική Ένωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το επόμενο πλησιέστερο ρεκόρ ήταν 99,2% τον Φεβρουάριο του 2014.

Τα υψηλά επίπεδα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επίσης οδήγησαν στην αποφυγή εκπομπών συνολικά 1,8 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα, ένα σημαντικό επίτευγμα δεδομένου του στόχου της Πορτογαλίας να καταστεί εξ ολοκλήρου ανθρακικά ουδέτερη.

Είχε επίσης σημαντικά θετικό αντίκτυπο στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μέση τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς για τον Μάρτιο ήταν € 39,75 ανά MWH, δηλαδή 4 ευρώ φθηνότερα από ό, τι την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Πορτογαλία είναι από τις πρώτες χώρες που έχει υιοθετήσει τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ευρώπη, μια και έχει υψηλό δυναμικό αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας. Το 2016, μάλιστα, έγινε πρωτοσέλιδο όταν μόνο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τροφοδοτούσαν όλη τη χώρα για τέσσερις ημέρες αδιαλείπτως.

Η περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με έναν βροχερό και ανεμώδη Μάρτιο, οδήγησαν σε αυτό το τελευταίο ορόσημο. Οι αιολικοί και υδροηλεκτρικοί σταθμοί συνέβαλαν στην κάλυψη του 97% του ηλεκτρικού ρεύματος για όλο το μήνα.

Η APREN δήλωσε ότι τα επιτεύγματα του περασμένου μήνα θα γίνουν σύντομα ο κανόνας στη χώρα:

«Αναμένεται ότι μέχρι το 2040 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα είναι σε θέση να εγγυηθεί, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής Πορτογαλίας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τη χρήση σταθμών παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο, διασυνοριακών διασυνδέσεων και αποθήκευσης.»

 

ΠΗΓΗ: Climate Action