Η άνοδος της θερμοκρασίας στην Αρκτική, απειλή για τη θαλάσσια ζωή.

09 02 2019 | 08:13

How warmer waters threaten Arctic Ocean life

The Barents Sea is shifting from an Arctic climate to an Atlantic climate, and is now said to be at tipping point as its waters heat up.

Roger Harrabin reports in the video.

 

24 January 2019

d