Η αιολική ενέργεια ουσιαστικό εργαλείο στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Ανεμόπλοιων (International Windship Association)

14 04 2018 | 17:55

Η Διεθνής Ένωση Ανεμόπλοιων (International Windship Association), μαζί με τα 40 και πλέον εταιρικά της μέλη και οργανισμούς, είναι σε θέση να βοηθήσει την Ναυτιλία να ικανοποιήσει τους επείγοντες και φιλόδοξους στόχους για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που θα καθορίσει ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO) στo MEPC72 αυτήν την εβδομάδα.

wind ship 1

Υπάρχει μια τεράστια γκάμα τεχνολογικών λύσεων υποβοήθησης της κίνησης των πλοίων με την δύναμη του ανέμου, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν από 10 έως και 30% εξοικονόμηση ενέργειας σε μετασκευασμένα πλοία και περισσότερο από 50% σε νέα, μικρότερα, πλήρως εξοπλισμένα πλοία.

Ο άνεμος αποτελεί μια κύρια πηγή ανανεώσιμης ενέργειας η οποία είναι δωρεάν στη χρήση της, διαθέσιμη εν αφθονία και μπορεί να προσφέρει στα πλοία καλύτερη εμπορική και λειτουργική αυτονομία.

Τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Ανεμόπλοιων  (IWSA) έχουν ένα ξεκάθαρο μήνυμά, ότι υπάρχει μια εργαλειοθήκη καθαρών τεχνολογιών, διαθέσιμων για την ναυτιλία, η οποία  μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης της, για διατήρηση της παγκόσμιας υπερθέρμανσης του πλανήτη όσο πιο κοντά στους 1.5C, γίνεται, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία του Παρισιού.

wind ship2

Ο Gavin Allwright, Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Ανεμόπλοιων δήλωσε:

« Έχουμε συνεργαστεί με αρκετούς προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων, με πρωτοπόρους πλοιοκτήτες, με εξειδικευμένους σχεδιαστές και ερευνητές καθώς επίσης με φορείς χάραξης πολιτικής, και όλοι ασπαζόμαστε τον στόχο για συνεχή και σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη βιομηχανία της ναυτιλίας. Η συζήτηση έχει ήδη μετατοπιστεί σημαντικά από το σημείο όπου υπήρχε αμφιβολία κατά πόσο διαθέτουμε τα εργαλεία για να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, στο σημείο όπου πια κάτι τέτοιο θεωρείται εφικτό, όμως είναι πλέον θέμα επιλογής η κλίμακα εφαρμογής των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των επιλογών σε καύσιμα.»

windship logo

Περισσότερα για την Διεθνή Ένωση Ανεμόπλοιων - International WindShip Association (IWSA)