Θέση εργασίας στη Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών.

21 12 2018 | 10:15

Νέα θέση εργασίας, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (Δευτέρα έως Παρασκευή), προσφέρεται στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) και αφορά Συνεργάτη του Τμήματος Επικοινωνίας.

Ο απασχολούμενος θα εργάζεται στα γραφεία της ΕΠΠ στον Λαιμό Πρεσπών, ενώ η διάρκεια σύμβασης εργασίας ορίζεται σε ένα έτος, με προοπτική μετατροπής σε αορίστου.

Σκοπός της θέσης είναι η στελέχωση του Τμήματος Επικοινωνίας, για την υποστήριξη των σχετικών δράσεων της Εταιρίας.

Κύριες αρμοδιότητες:

⦁ Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού (π.χ. έντυπα, ενημερωτικά γράμματα, δελτία τύπου, ψηφιακό υλικό, video) σε συνεννόηση με την υπεύθυνη του τμήματος επικοινωνίας της ΕΠΠ
⦁ Συμμετοχή στη δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου της ιστοσελίδας της ΕΠΠ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
⦁ Προώθηση των δράσεων της ΕΠΠ σε εθνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης
⦁ Συντονισμός και συμμετοχή σε δράσεις ερμηνείας περιβάλλοντος για τους επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής, σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
⦁ Συμβολή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΕΠΠ, σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
⦁ Οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις επικοινωνίας σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο (Ελλάδα, Αλβανία, πΓΔΜ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση (δείτε παρακάτω) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση spp@line.gr έως και τις 21/01/2019.

Δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση βιογραφικού σημειώματος. Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από την αίτηση δεν θα γίνονται δεκτά, σύμφωνα με την Εταιρία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή της αίτησης στο τηλ. 23850 51211.

Διαβάστε αναλυτικά για τα απαιτούμενα προσόντα και δείτε την αίτηση που επισυνάπτεται.

 

19 Δεκεμβρίου 2018

Πηγή: greenagenda