Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

06 11 2018 | 08:40

Τις επόμενες ημέρες δημοσιοποιείται η πρώτη ολοκληρωμένη μορφή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που εκπονείται µε ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής, σε εντατική διαβούλευση µε τους φορείς και την κοινωνία.

Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά μακροχρόνιο σχεδιασμό για την ενεργειακή της πολιτική. Θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο κύκλοι συζήτησης στη Βουλή, ώστε στο τέλος του έτους να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πλήρες περίγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί ενεργειακά η χώρα τα επόμενα χρόνια.

Αυτά ανακοίνωσε ο υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης, με άρθρο του  στην εφημερίδα «Κεφάλαιο» τονίζοντας ότι «ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται σε φάση ιστορικής μετάβασης, µε οδηγούς την οικουμενική προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και την εξέλιξη της τεχνολογίας, που αλλάζει το επενδυτικό τοπίο και τις προτεραιότητες». Ειδικότερα για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα ο ΥΠΕΝ σημείωσε ότι:

Ο∆ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Το ΕΣΕΚ αποτελεί έναν οδικό χάρτη, ο οποίος προσδιορίζει τον τρόπο, τα μέτρα πολιτικής και το χρονοδιάγραμμα µε τα οποία προβλέπεται να επιτευχθούν οι στόχοι της χώρας αναφορικά µε τη συμβολή της στους ευρωπαϊκούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τη μεγαλύτερη συμμετοχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην εγχώρια κατανάλωση ενέργειας και την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας:

 • Επίτευξη μεριδίου συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας τουλάχιστον στο 30%.
 • Επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%.
 • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 1 6% για τους τομείς εκτός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Αυτοί οι στόχοι μεταφράζονται σε ριζική αναδιάρθρωση του ενεργειακού μείγματος, ποσοτικά και ποιοτικά.

Ιδιαίτερα στον τομέα του ηλεκτρισμού θα απαιτηθεί ένας μετασχηματισμός ώστε οι ΑΠΕ να γίνουν πλέον η κύρια πηγή ενέργειας, η συμβολή του λιγνίτη να αποκλιμακώνεται σταδιακά αλλά να παραμένει µια σημαντική παραγωγική πηγή και το φυσικό αέριο να παίξει τον ρόλο του «καυσίμου- γέφυρα». µε σημαντική διείσδυση κυρίως στη θέρμανση τα επόμενα χρόνια.

Το ΕΣΕΚ περιλαμβάνει, όμως, και ειδικούς εθνικούς στόχους, οι οποίοι διακρίνονται σε:

 • Στόχους εξέλιξης και λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος, όπως η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, η διασύνδεση της πλειοψηφίας των αυτόνομων νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων κ.ά.
 • Στόχους προστασίας και ενδυνάμωσης των πολιτών, όπως η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγορών ενέργειας, η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και η προώθηση σχημάτων ενεργειακών κοινοτήτων.
 • Στόχους αλλαγής προτύπου κατανάλωσης και χρήσης καυσίμου στους τελικούς τομείς κατανάλωσης, όπως η ριζική βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος και η προώθηση εξηλεκτρισμού τομέων τελικής κατανάλωσης σε μεταφορές και θέρμανση/ψύξη.
 • Στόχους ανταγωνιστικότητας εθνικής οικονομίας, όπως η συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, αναπτυξιακά σχέδια για τις μετα-λιγνιτικές περιοχές, αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας του ενεργειακού τομέα, καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής έντασης, δηλαδή η σταδιακή αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προωθεί ένα πλέγμα θεσμικών παρεμβάσεων οι οποίες διαμορφώνουν ένα νέο, ξεκάθαρο και διαφανές τοπίο για την προσέλκυση επενδύσεων στην κατεύθυνση του μετασχηματισμού του ενεργειακού συστήματος:

 • Εισαγωγή ανταγωνιστικών διαδικασιών για τις ΑΠΕ, µια διαδικασία που οδήγησε σε μεγάλες μειώσεις των τιμών αποζημίωσης.
 • Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των ΑΠΕ, ώστε η χωροθέτηση να γίνεται µε σεβασμό στο περιβάλλον.
 • Θεσμοθέτηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων, ένα εργαλείο που προωθεί την κοινωνική οικονομία και τη συμμετοχή των καταναλωτών στον τομέα της ενέργειας.
 • Διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ώστε από το 2019 να ενεργοποιηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας και οι διασυνδέσεις που προβλέπει το Μοντέλο Στόχος (Target Model) για µια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Σημαντικές είναι, επίσης, οι πρωτοβουλίες στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, όπως τα προγράμματα «Εξοικονομώ» για κατοικίες και δημόσια κτίρια, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία ενεργειακής αναβάθμισης, µε πολλαπλασιαστικά οφέλη. Συνολικά στον ενεργειακό τομέα έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες ώστε τα επόμενα 12 χρόνια να γίνουν σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 33 δισ. ευρώ, στους βασικούς τομείς του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, που μπορούν να προσθέσουν αξία στην οικονομία και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

 

5 Νοεμβρίου 2018

Πηγή: ecopress