Κανιέτε «να αρθούν τα εμπόδια για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων και να προαχθούν η ιδιοπαραγωγή και η ιδιοκατανάλωση από ΑΠΕ»

28 08 2018 | 12:39

Απάντηση της Κομισιόν στον Δημήτρη Παπαδημούλη: «Διάθεση 25% των δαπανών της ΕΕ σε στόχους για το κλίμα και για μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια, με σταδιακή κατάργηση επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα».

Δημ. Παπαδημούλης: «Η ΕΕ να δώσει κίνητρα στους πολίτες για την ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας των Παρισίων».


Απάντηση έδωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Μιγκέλ Κανιέτε, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την μείωση δαπανών των κρατών για την χρήση ορυκτών καυσίμων.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν υπογραμμίζει την θέση της για τις ανανώσιμες πηγές ενέργειας και της προτεραιότητας που δίνει αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση. Ο Επίτροπος Κανιέτε στην απάντησή του υπενθυμίζει πως ήδη «στη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και στην ασφάλεια του εφοδιασμού συμβάλλουν προγράμματα χρηματοδότησης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το ταμείο InvestEU, το ενισχυμένο πρόγραμμα LIFE, ο μηχανισμός “Συνδέοντας την Ευρώπη” και το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη».
Παράλληλα η Κομισιόν σημειώνει πως η πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 θέτει τον φιλόδοξο στόχο της διάθεσης 25% των δαπανών της ΕΕ «σε στόχους για το κλίμα, μεταξύ άλλων και για τη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια» ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζεται η σταδιακή κατάργηση επιδοτήσεων αναφορικά με τα ορυκτά καύσιμα.

Τέλος, απευθυνόμενος στα κράτη-μέλη της ΕΕ, ο Επίτροπος Κανιέτε, ζητά «να άρουν τα εμπόδια για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων και να προαγάγουν ενεργά την ιδιοπαραγωγή και την ιδιοκατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».

Σε ερώτησή που είχε καταθέσει προς τη Κομισιόν ο Αντιπροεδρος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης, επικαλούμενος έρευνα του Overseas Development Institute, σύμφωνα με την οποία οι 7 ισχυρότερες χώρες του πλανήτη δαπάνησαν το 2015 και το 2016 τουλάχιστον 100 δισ δολαρια για ορυκτα καυσιμα, είχε ζητήσει, μεταξύ άλλων, «να περιορίσει η ΕΕ την εξαγωγή μη εναλλακτικών μορφών ενέργειας από χώρες της ΕΕ προς τρίτες χώρες».

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημ. Παπαδημούλης επικαλούμενος τις δεσμεύσεις που προκύπτουν για την ΕΕ από την Συμφωνία των Παρισίων, είχε ζητήσει από τη Κομισιόν να τις υλοποιήσει καθώς και «να δώσει κίνητρα στους πολίτες για την ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας».

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003371/2018 προς την Επιτροπή
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Μείωση των δαπανών και της χρήσης ορυκτών καυσίμων

Σε έρευνα του Overseas Development Institute σε συνεργασία με άλλους φορείς ενόψει της επικείμενης συνάντησης των επτά ισχυρότερων χωρών του πλανήτη, αποκαλύφθηκε ότι οι χώρες αυτές δαπάνησαν το 2015 και το 2016 τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια για ορυκτά καύσιμα εντός και εκτός των συνόρων τους,. Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν δείκτες αξιολόγησης με βάση την διαφάνεια, τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της κάθε χώρας.

Οι 4 εκ των 7 ισχυρότερων χωρών του κόσμου είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξίζει δε να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε την Συμφωνία των Παρισίων και δεσμεύθηκε για περικοπή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για διατήρηση της παγκόσμιας αύξησης των θερμοκρασιών «αρκετά κάτω» από τους 2 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Οδηγίας για την Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης κινείται σε παρόμοια κατεύθυνση. 
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Μέσω ποιων χρηματοδοτικών προγραμμάτων θα διασφαλίσει την ομαλή μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού; 
2. Μέσω ποιων εργαλείων, όπως είναι οι Ενεργειακές Κοινότητες, θα δώσει κίνητρα στους πολίτες για την ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας; 
3. Πώς θα περιορίσει την εξαγωγή μη εναλλακτικών μορφών ενέργειας από χώρες της ΕΕ προς τρίτες χώρες;

E-003371/2018


Απάντηση του κ. Arias Cañete εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(10.8.2018)

Η απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και η πρωτοπορία σε παγκόσμιο επίπεδο στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης αποτελούν βασικές προτεραιότητες της ΕΕ. Στη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και στην ασφάλεια του εφοδιασμού συμβάλλουν προγράμματα χρηματοδότησης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το ταμείο InvestEU, το ενισχυμένο πρόγραμμα LIFE, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη. Το προτεινόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 θέτει έναν φιλόδοξο στόχο: τη διάθεση του 25 % των δαπανών της ΕΕ σε στόχους για το κλίμα, μεταξύ άλλων και για τη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια. Η ΕΕ έχει επίσης αναλάβει δράση για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της. Οι επιδοτήσεις του τομέα του άνθρακα επιτρέπονται μόνο για την παύση λειτουργίας ανθρακωρυχείων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 . 

Η δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» είναι εν προκειμένω ιδιαίτερα σημαντική. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων και να προαγάγουν ενεργά την ιδιοπαραγωγή και την ιδιοκατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό θα βοηθήσει τους πολίτες να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Επιπλέον, στις πρόσφατα συμφωνηθείσες οδηγίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την ενεργειακή απόδοση τίθενται φιλόδοξοι στόχοι για το 2030, που θα συμβάλουν στη σημαντική μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Ο κανονισμός σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης που έχει συμφωνηθεί θα διασφαλίσει τη στενή παρακολούθηση των πολιτικών που ακολουθούν τα κράτη μέλη για τη μείωση των επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας, ιδίως στα ορυκτά καύσιμα, ενώ ο προτεινόμενος κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια απαγορεύει επιδοτήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο μηχανισμών δυναμικότητας σε νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα και εκπέμπουν περισσότερο από 550 g CO2/kWh. Τέλος, η ΕΕ προωθεί τη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στους διαλόγους και τη συνεργασία της με τρίτες χώρες.
 

28 Αυγούστου 2018

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ