ΕΕΣΔΑ: Οδικός Χάρτης για μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία.

22 10 2018 | 09:36

Η ΕΕΔΣΑ παρουσίασε στο Ecocity Forum – «Κυκλική Οικονομία στις Έξυπνες Πόλεις» που πραγματοποιήθηκε 3-5 Οκτωβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη  τις θέσεις της και αντάλλαξε απόψεις με τους συμμετέχοντες σε ένα συνεργατικό πνεύμα διαμόρφωσης ενός φιλόδοξου αλλά και συγχρόνως ρεαλιστικού οδικού χάρτη ενεργειών της χώρας.

Ειδικότερα παρουσιάζοντας τις θέσεις της ΕΕΔΣΑ  ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ κ. Γ. Ηλιόπουλος επισήμανε ότι  σημείο εκκίνησης αποτελεί η σημερινή πραγματικότητα, που διακρίνεται από πολλά και σημαντικά ανοιχτά θέματα, ενώ την κατεύθυνση δείχνουν οι τέσσερις αναθεωρημένες Οδηγίες της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία.

Γνωρίζουμε πολύ καλά την τρομερή καθυστέρηση της Ελλάδας σε όλα τα θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Η πραγματικότητα της χώρας στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων είναι η εκτεταμένη ταφή 82% με τα πρόσφατα στοιχεία (3η χειρότερη στην ΕΕ) και τα πρόστιμα για τους ΧΑΔΑ, τόνισε ο Γ. Ηλιόπουλος και επισήμανε ότι:.

«Ως ΕΕΔΣΑ εκτιμούμε ότι για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα χρειάζονται περαιτέρω τολμηρά και άμεσα βήματα».

Ειδικότερα όπως επισημάνθηκε σήμερα  είναι ανοιχτά ακόμη τα θέματα των ΧΑΔΑ , με απειλούμενα  πρόστιμα, ενώ όσον αφορά την ανεξέλεγκτη διαχείριση των απορριμμάτων υπάρχουν περιοχές σε έκτακτη ανάγκη (Αττική, Αίγιο, Κέρκυρα κοκ). Το  ΕΣΔΑ και το  Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης μαζί με τους αναθεωρημένους ΠΕΣΔΑ , ΤΣΔΑ συναντούν  δυσκολία εφαρμογής .

Στην κατεύθυνση της Εθνικής Στρατηγικής για την  Κυκλική Οικονομία προβλέπεται:

Σταδιακή μετάβαση από ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ με υπό κατασκευή / εν λειτουργία 7 νέων ΜΕΑ/ΜΕΒ και υπό δημοπράτηση 6 επιπλέον ΜΕΑ/ΜΕΒ, στο μεταξύ όμως παρατηρείται:

  • Σχεδόν κανένα Μεγάλο Πράσινο Σημείο σε λειτουργία
  • Αδυναμία εκκίνησης καφέ κάδου όπου δεν υπάρχει ΜΕΒ εν λειτουργία
  • Επιτυχία Τέλους Πλαστικής Σακούλας

Τα βασικά στοιχεία νέων Οδηγιών  της ΕΕ για το 2035 (με ενδιάμεσους  στόχους 2020) προβλέπουν:

  • -65% κ.β. προετοιμασία για επαν/ανακύκλωση των ΑΣΑ
  • -Ταφή των ΑΣΑ έως 10%  κ.β. των παραγόμενων ΑΣΑ
  • -Ταφή μόνο υπολειμμάτων
  • -CLO υλικό σε  ελάχιστες απαραίτητες  ποσότητες για επίχωση , αποτελεί ανάκτηση μη προσμετρούμενη στους στόχους επαν/ανακύκλωσης

Ενδιάμεσοι Στόχοι 2020-2025-2030 με δεσμευτικά μεγέθη. Βασικά στοιχεία νέων Οδηγιών 2035 (ενδιάμεσοι στόχοι 2020):

-Υποχρεωτική χωριστή συλλογή επιπλέον υλικών (εκτός από χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) à βιοαποβλήτων & υφασμάτων

-Η χωριστή συλλογή θα πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά ρεύματα

Παρεκκλίσεις θα επιτρέπονται μόνο σε απόλυτα τεκμηριωμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. για απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές με πολύ υψηλό κόστος.

d

 

nuuk

Οι εκδηλώσεις και οι συμμετοχές

Στο μεταξύ με δελτίο Τύπου ανακοινώθηκε ότι μεγάλο ενδιαφέρον προσέλκυσε η συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στο Ecocity Forum – «Κυκλική Οικονομία στις Έξυπνες Πόλεις» που πραγματοποιήθηκε 3-5 Οκτωβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη. Η ΕΕΔΣΑ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της κ. Α.Κατσιάμπουλα, στη συνεδρία με τίτλο: “Ενέργεια από τα Απορρίμματα & Κυκλική Οικονομία”.

Συντονιστής της συνεδρίας, ο καθηγητής ΕΜΠ κ. Κ. Αραβώσης ενώ παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τον καθηγητή ΑΠΘ κ. Ν. Μουσιόπουλο και τον εκπρόσωπο του European Environmental Bureau κ. Piotr Barczak.

Την τρίτη μέρα η ΕΕΔΣΑ οργάνωσε και συντόνισε Workshop με τίτλο: “Η πρόληψη και η διαχείριση αποβλήτων ως συμπληρωματικοί πυλώνες της κυκλικής οικονομίας στην ΕΕ” με συντονιστή τον Εντεταλμένο Αντιπρόεδρο για θέματα Βιομηχανικής Συμβίωσης της ΕΕΔΣΑ κ. Α. Λουκάτο.

Τις θέσεις της ΕΕΔΣΑ παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ κ. Γ. Ηλιόπουλος ενώ ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η παρουσίαση του οράματος του Πρόεδρου του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και μέλος του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ κ. Μ. Γεράνη για ένα νέο σύγχρονο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής με σχεδόν μηδενική ταφή.

Στον ισορροπημένο διάλογο συμμετείχε ο κ. Piotr Barczak, εκπρόσωπος του European Environmental  Bureau αλλά και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικού κ. Δ. Σύρμoς.

Η ΕΕΔΣΑ παρουσίασε τις θέσεις της και αντάλλαξε απόψεις με τους συμμετέχοντες σε ένα συνεργατικό πνεύμα διαμόρφωσης ενός φιλόδοξου αλλά και συγχρόνως ρεαλιστικού οδικού χάρτη ενεργειών της χώρας. Παρόντες στο workshop μεταξύ άλλων ο καθηγητής κ. Σκούλος και η Αντιπρόεδρος της EEB κ. Χ. Κονταξή (Δίκτυο Μεσόγειος SOS). Τα συμπεράσματα του συνεδρίου και οι παρουσιάσεις θα ανακοινωθούν από τους διοργανωτές του συνεδρίου Ecocity Forum 2018 https://www.ecocityforum.eu/

 

22 Οκτωβρίου 2018

Πηγή: ecopress