Οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα έφτασαν τα $373 δισ. το 2015!

Οι κρατικές χρηματοδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο μελέτης του ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2018. Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να αναδείξει τα προβλήματα που δημιουργούνται στα πλαίσια των ευρύτερων πολιτικών προσπαθειών που στόχο έχουν να μετριάσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η ανάδειξη αποτελεσματικών νομοθετικών εργαλείων και μεθόδων βρίσκεται επισης στις στοχεύσεις της μελέτης αυτής.

Σημαντικό στοιχείο της έκθεσης είναι ότι για πρώτη φορά αξιοποιούνται συνδυαστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) σχετικά με την επιδότηση του κλάδου των ορυκτών καυσίμων. Στον πρόλογο της έκδοσης ο ΟΟΣΑ εξηγεί πως ο συνδυασμός των δύο βάσεων δεδομένων μπορεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν την υποστήριξη των ορυκτών καυσίμων στο φόντο επίτευξης των στόχων για την κλιματική αλλαγή.

Η συνεργασία των δύο Οργανισμών επέτρεψε τον συνδυασμό δεδομένων που αφορούν συνολικά 76 χώρες του πλανήτη για τις οποίες εκτιμάται στην έκθεση πως αντιπροσωπεύουν το 94% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Συγκεκριμένα εκτιμάται πως η οικονομική στήριξη κυμαινόταν από $373 δις. μέχρι $617 δις. το χρόνο, την περίοδο 2010-2015, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. Προκύπτει ακόμη πως κατά την περίοδο αυτή η στήριξη προς το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ήταν μόνιμα μεγαλύτερη από τον άνθρακα. Επιπλέον όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η οικονομική στήριξη το 2015 ήταν η χαμηλότερη της πενταετίας.

επιδοτήσεις σε ορυκτά καύσιμα, σε δισεκατομμύρια, 2010-2015

Στη μελέτη του ΟΟΣΑ τονίζεται πως η σταδιακή κατάργηση των χρηματοδοτήσεων σε ορυκτά καύσιμα είναι ευεργετική τόσο για τους στόχους της κλιματικής πολιτικής όσο και για τα δημόσια έσοδα.

Το 'πάντρεμα' δεδομένων του ΟΟΣΑ και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) καλύπτει προς το παρόν τις επιδοτήσεις σε άνθρακα, φυσικό αέριο και πετρελαϊκά προϊόντα και όχι σε ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από ορυκτά καύσιμα. Ο IEA έχει εκτιμήσει το συγκεκριμένο ποσό περίπου στα $100 δισεκατομμύρια για το 2015. 

Η έκθεση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα τόσο από άποψη επεξεργασίας δεδομένων όσο και από άποψη μεθοδολογίας στην κατεύθυνση να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα, η ‘εικόνα’ των ενισχύσεων προς τον κλάδο των ορυκτών καυσίμων. Δυσκολίες στην προσπάθεια αυτή παραμένουν όπως μπορεί κανείς να διαβάσει αναλυτικότερα στο άρθρο της η Jocelyn Timperley στο Carbon Brief. «Όμως αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα στην σωστή κατεύθυνση, επομένως είναι βεβαίως καλοδεχούμενο», όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο Ivetta Gerasimchuk, ερευνητής από το Διεθνές Ινστιτούτο για την Αειφόρο Ανάπτυξη (IISD).

Πηγή: (Carbon Brief)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Fossil Fuels With $550 Billion Subsidies Hurt Renewables

COP 21 Event—Fossil Fuel Subsidies and Climate Change: National action and international phase out

Fossil fuel firms risk wasting billions by ignoring climate change, says IEA

IMF's Lagarde eyes subsidies, simple things to tackle climate change