5ο Συνέδριο Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 2-3 Νοεμβρίου 2018

05 09 2018 | 09:12

Το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσε με επιτυχία στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 και του έργου με τίτλο «Σενάρια εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και πολιτικές καταπολέμησής τους μέχρι το έτος 2030, στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Βιομηχανίας στην Ελλάδα» τα δύο πρώτα Πανελλήνια Συνέδρια Οικονομικής των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιματική Αλλαγή στις 26-27 Μαρτίου 2014 και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2014.

Ακολούθησε η επιτυχής διοργάνωση του 3ου και 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 30-31 Οκτωβρίου 2015 και 4-5 Νοεμβρίου 2016 αντίστοιχα τα οποία ήταν διευρυμένο αποσκοπώντας στην παρουσίαση των βασικών θεμάτων που απασχολούν σήμερα την Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια αυτή  διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο στις 2-3 Νοεμβρίου 2018 στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος (νέο κτήριο 28ης Οκτωβρίου 78 αλλά και στο πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο, Γ. Καρτάλη 72).  Το Συνέδριο αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τα βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα την Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος με έμφαση στα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα και στις πολιτικές διαχείρισης και επίλυσής τους τόσο σε επίπεδο Ελλάδος όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος του είναι η ανάδειξη της διεπιστημονικότητας που διέπει την έρευνα περιβαλλοντικών θεμάτων με την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών των ερευνητών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και την εύρεση κοινών συνιστωσών ερευνητικών προσεγγίσεων. 

Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου με επικέντρωση στη διαχείριση και στις πολιτικές επίλυσης των διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι οι ακόλουθες:

• Οικονομική Μεγέθυνση και Περιβάλλον: Περιβαλλοντικά Προβλήματα

• Οικονομική Αξιολόγηση Περιβάλλοντος

• Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Ενέργειας

• Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής

• Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

• Κλιματική Αλλαγή, Τρύπα Όζοντος, Όξινη Βροχή, Βιοποικιλότητα, Ερημοποίηση

• Υγρά και στερεά απόβλητα - Θαλάσσια Ρύπανση

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

• Πράσινη Οικονομία, Βιωσιμότητα, Καινοτομία

• Επιχειρήσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη

• Εμπόριο και Περιβάλλον

• Ποιότητα Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Πολιτική, Νομοθεσία, Θεσμικές

Πολιτικές

• Τεχνολογία, Βιομηχανία και Περιβάλλον

• Φυσική Περιβάλλοντος

• Βιώσιμες Μεταφορές, Βιώσιμος Τουρισμός

• Εκτίμηση και διαχείριση (περιβαλλοντικού) κινδύνου, εκτίμηση

περιβαλλοντικών επιπτώσεων

• Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση και Περιβάλλον (Οικονομική Υγείας,

Εργασίας, κ.ά.)

• Περιβαλλοντική Χρηματοδότηση και Επενδύσεις

• Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

 

Σημαντικές Ημερομηνίες 5ου Συνεδρίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:      30 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:      7 Οκτωβρίου 2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ:        29 Οκτωβρίου 2018

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:    Παρασκευή 2 - Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

 

5 Σεπτεμβρίου 2018

Πηγή: ENVECON