Ιρλανδία: Ελκυστικές επιδοτήσεις για οικιακά φωτοβολταϊκά.

28 08 2018 | 10:26

Το νέο πρόγραμμα μικροπαραγωγής της Ιρλανδίας προσφέρει στους ιδιοκτήτες σπιτιών επιχορηγήσεις ύψους € 700 για κάθε kW εγκατεστημένου οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος.

Πρόσθετες επιχορηγήσεις ύψους 1.000 ευρώ προσφέρονται για ηλιακά συστήματα μεγαλύτερα από 2 kW που συνδυάζονται με σύστημα αποθήκευσης μπαταριών.

Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στα τέλη Ιουλίου από την κυβέρνηση της Ιρλανδίας, στα πλαίσιο του εθνικού προγράμματος ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Renewable Energy Support Scheme RESS), καθιστά τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε οικιακές στέγες επιλέξιμες για γενναιόδωρες επιχορηγήσεις.

Οι επιχορηγήσεις θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Επικοινωνιών, Κλιματικής Δράσης και Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας, με αρμόδια για τη διαχείριση του προγράμματος την Υπηρεσία Αειφόρου Ενέργειας της Ιρλανδίας (Sustainable Energy Authority of Ireland SEAI).

Μέγιστο μέγεθος εγκατάστασης 4 kW

Οι ιδιοκτήτες σπιτιού που κατοικούν σε ακίνητα που χτίστηκαν και κατοικήθηκαν πριν από το 2011 μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην SEAI για επιχορήγηση, η οποία αντιστοιχεί με € 700 για κάθε εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό kW με μέγιστη ισχύ επιδότησης έως 4 kW κατ ανώτατο όριο.

Όμως στην περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης σπιτιού επιλέξει μια ηλιακή συστοιχία μεγαλύτερη από 2 kW, τότε για να λάβει επιδότηση, το σύστημα πρέπει να συνδυαστεί με ένα σύστημα αποθήκευσης μπαταριών, για το οποίο όμως υπάρχει επιπρόσθετη επιχορήγηση ύψους 1.000 €.

Οι ιδιοκτήτες σπιτιών που ενδιαφέρονται να λάβουν αυτές τις επιχορηγήσεις πρέπει πρώτα να έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση από πιστοποιημένο εγκαταστάτη στην Ιρλανδία,  πριν διεκδικήσουν την αποζημίωση.

Το πρόγραμμα RESS θα διαθέσει τα πρώτα κεφάλαια τον Οκτώβριο και αναμένεται να αναθεωρείται κάθε εξάμηνο μέχρι το 2020.

Ενίσχυση της μικροπαραγωγής για επιτάχυνση επίτευξης του καθαρού ενεργειακού μέλλοντος της Ιρλανδίας

Η πολιτική της ιρλανδικής κυβέρνησης για τη δημιουργία μιας ομάδας οικιακών καταναλωτών/παραγωγών (prosumers) στοχεύει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση του μέλλοντος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ιρλανδία.

Παρόλο που η Ιρλανδία δεν είναι γνωστή για τον ήλιο της, τα Φ/Β μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στο καθαρό ενεργειακό τοπίο της Ιρλανδίας και σε συνδυασμό με την αποθήκευση μπορεί να αποτελέσουν βασικό συστατικό του μίγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σημερινή ηλιακή εγκατεστημένη ισχύς της Ιρλανδίας είναι μόλις 10 MW, κυρίως σε στέγες ιδιωτών – ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα αν αναλογιστεί κανείς την απουσία τιμολογίου αποζημίωσης (FeedInTarrif).

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το σύστημα RESS έχει ήδη προσελκύσει περισσότερες από 1.700 αιτήσεις για επιχορηγήσεις, πράγμα που υποδηλώνει ισχυρό ενδιαφέρον για οικιακά φωτοβολταϊκά στην Ιρλανδία.

Η δημόσια διαβούλευση της ιρλανδικής κυβέρνησης διαπίστωσε ότι, με βάση τις αιτήσεις για σύνδεση στο δίκτυο, η Ιρλανδία διαθέτει φωτοβολταϊκό χαρτοφυλάκιο 6 GW - εκ των οποίων πάνω από 1 GW αφορά κατανεμημένη παραγωγή σε στέγες.

27 Αυγούστου 2018

Πηγή PV Europe