Υπερψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο ο νέος στόχος της Ε.Ε. για τους ρύπους.

25 06 2021 | 08:54

Το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε τη συμφωνία με το Ευρ. Συμβούλιο για τους ανανεωμένους στόχους εκπομπών ρύπων του 2030 και του 2050.

Πλέον οι στόχοι αυτοί γίνονται δεσμευτικοί και ανοίγει ο δρόμος για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κομισιόν με έναρξη τις 14 Ιουλίου, ώστε να υλοποιηθούν στην πράξη.

Σημειώνεται ότι ο στόχος μείωσης CO2 επεκτείνεται σε τουλάχιστον 55% ως το 2030 έναντι 40% προηγουμένως.

Τέλος, ως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2023 και κάθε πέντε χρόνια μετέπειτα, η Κομισιόν πρόκειται να αξιολογεί τη συλλογική πρόοδο των κρατών-μελών, καθώς και των μέτρων που αυτά εφαρμόζουν.

 

 

24 Iουνίου 2021

energypress