Το υλικό που κατέθεσε η ΡΑΕ στον Υπουργό ΠΕΝ και κοινοποιήθηκε στη Βουλή για την κερδοφορία των εταιριών στις αγορές ηλεκτρισμού και αερίου.

14 05 2022 | 06:37

Για την πλήρη ενημέρωση της αγοράς, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιοποιεί:

  • Το «Ενημερωτικό σημείωμα για την κερδοφορία καθετοποιημένων εταιριών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου» που κατατέθηκε στις 6 Μαΐου 2022 στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κοινοποιήθηκε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων

Ενημερωτικό Σημείωμα

  • Το Υπόμνημα που υπέβαλε στην Επιτροπή ενόψει της ακρόασης της 12ης Μαΐου 2022

Υπόμνημα

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙV

 

  • Την παρουσίαση του Προέδρου της Αρχής Αναπλ. Καθηγητή Αθανάσιου Δαγούμα στην Επιτροπή

Παρουσίαση