Στις συνεδριάσεις ACER και CEER η ΡΑΕ την επόμενη εβδομάδα, με πρόταση για «δυναμικό» μοντέλο επιστροφής των windfall profits

Με φυσική παρουσία του προέδρου Αθανάσιου Δαγούμα και του μέλους της ολομέλειας Κωνσταντίνου Τσιμάρα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα συμμετάσχει στις 5 και 6 Απριλίου στο Παρίσι στις συνεδριάσεις του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ευρωπαίων Ρυθμιστών (ACER) και του Συμβουλίου των Ρυθμιστικών Αρχών (CEER).

Τον Απρίλιο, ο ACER πρόκειται να εκδώσει την τελική του έκθεση για τις υψηλές τιμές ενέργειας της Ευρώπης και τον υφιστάμενο σχεδιασμό της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην τελική έκθεση θα αναλύει τα οφέλη και τα μειονεκτήματα του υφιστάμενου σχεδιασμού και την επαρκή ασφάλεια εσόδων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, ενόψει των τεράστιων επενδυτικών αναγκών που απαιτούνται στο μέλλον.

Επίσης, θα εξετάζει τις επιλογές για την προστασία των τελικών καταναλωτών από το μη προσιτό ενεργειακό κόστος, το οποίο προκύπτει από την υπερβολική μεταβλητότητα των τιμών. 

Η έκθεση καταρτίζεται έπειτα από σχετική ανάθεση της Κομισιόν, η οποία περιλαμβανόταν στην «εργαλειοθήκη» που εξέδωσε η Επιτροπή τον περασμένο Οκτώβριο. Ο ACER έχει ήδη υποβάλει την προκαταρκτική του ανάλυση, όπου μεταξύ άλλων δείχνει με ποιον τρόπο τα κράτη-μέλη με υψηλή εξάρτηση από το φυσικό αέριο και λίγες διασυνδέσεις ήταν περισσότερο εκτεθειμένα στις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στο πλαίσιο των συναντήσεων που θα γίνουν στο Παρίσι, η ΡΑΕ διαμορφώνει και θα παρουσιάσει πρόταση προς τον ACER για ex-ante ρύθμιση για δυναμικό τρόπο επιστροφής “ουρανοκατέβατων” κερδών και εισαγωγής ex-ante ρύθμισης για power mitigation, στα πρότυπα των ώριμων Αμερικάνικων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Θοδωρής Παναγούλης | energypress

Στις συνεδριάσεις ACER και CEER η ΡΑΕ την επόμενη εβδομάδα, με πρόταση για «δυναμικό» μοντέλο επιστροφής των windfall profits