Ξεμπλοκάρουν και στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδος οι απαλλαγές ΑΕΠΟ για φωτοβολταϊκά σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.

10 07 2020 | 09:28

Την ικανοποίηση του εκφράζει ο ΣΠΕΦ για την ανταπόκριση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο αίτημα του συνδέσμου για απεμπλοκή των αιτήσεων για απαλλαγές από ΑΕΠΟ στα φωτοβολταϊκά έργα εγκατεστημένης ισχύος έως 1 MW σε Γεωργικές Γαίες Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ). 

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια σχετικής επιστολής του ΣΠΕΦ στις 11 Ιουνίου προς την Περιφέρεια και το ΥΠΕΝ, ο Αντιπεριφερειάρχης Στ. Ελλάδας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία, όπως συμβαίνει και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας, απεμπλέκει τις αιτήσεις απαλλαγής από ΑΕΠΟ των πάρκων αυτών, οι οποίες πλέον, υπό την επιφύλαξη της τήρησης του κριτηρίου του 1%, θα μπορούν κανονικά να πρωτοκολλούνται στον ΔΕΔΔΗΕ, και συνεπώς να «παίρνουν σειρά», και όταν έρθει η στιγμή να εξεταστούν για όρους σύνδεσης θα ελέγχει ο ΔΕΔΔΗΕ το κριτήριο αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέχεια του ν. 4643/2019 τον περασμένο Δεκέμβριο, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος έως 1 MW επετράπη μεν σε ΓΓΥΠ υπό την επιφύλαξη ωστόσο πως το σύνολο των εκτάσεων που καταλαμβάνουν οι εν λόγω σταθμοί δεν θα υπερβαίνει το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων καθε Περιφερειακής Ενότητας. 

Η εφαρμογή του νόμου προβλέπει ωστόσο την έκδοση ΚΥΑ μεταξύ των Υπουργείων Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία αν και θα έπρεπε να έχει εκδοθεί ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου, ακόμη αγνοείται. 

Το ΥΠΕΝ με επιστολή του προς τις Περιφέρειες τον περασμένο Μάρτιο κατέστησε σαφές πως θεματοφύλακας της τήρησης του κριτηρίου του 1% δεν θα είναι οι Περιφέρειες αλλά ο ΔΕΔΔΗΕ.  Έτσι αρκετές Περιφέρειες με γνώμονα την διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού στη κατοχύρωση πρωτοκόλλου και συνεπώς ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησαν να εκδίδουν απαλλαγές από ΑΕΠΟ για τέτοια φωτοβολταϊκά έργα, με αναφορά επιφύλαξης του ελέγχου και τήρησης του κριτηρίου του 1% από τον ΔΕΔΔΗΕ πάνω στο σώμα των απαλλακτικών.   

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ωστόσο δεν είχε ακολουθήσει την πρακτική αυτή, οπότε οι σχετικοί φάκελοι περιβαλλοντικής αδειοδότησης στοιβάζονταν.  Τελικά εδώ και μερικές ημέρες και σε συνέχεια της παρέμβασης του ΣΠΕΦ η διαδικασία έκδοσης των Απαλλαγών από ΑΕΠΟ ξεκίνησε, οπότε τα σχετικά αιτήματα, πλήρη πλέον, μπορούν να κατατεθούν στον ΔΕΔΔΗΕ για Όρους Σύνδεσης. Ο ΣΠΕΦ εκφράζει την ικανοποίηση του για την αποδοχή του αιτήματος του.  

 

 

 

10 Iουλίου 2020

energypress