Windeurope: Οι παρεμβάσεις στην αγορά ρεύματος για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν πρέπει να ανατρέπουν την ενεργειακή μετάβαση

05 05 2022 | 18:41

Πριν λίγες μέρες ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της ΕΕ (ACER), εξέδωσε την τελική του αξιολόγηση για το σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, που έρχεται σε μια περίοδο αστάθειας των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και πρωτοφανούς ανασφάλειας του εφοδιασμού, που συνδέεται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το βασικό της μήνυμα είναι ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τον μηχανισμό καθορισμού των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και να διαφυλάξει την εσωτερική αγορά ενέργειας, ως κύριο πλεονέκτημα για την αντιμετώπιση της κρίσης.  

Η ΕΕ επχειρεί να διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό της με φυσικό αέριο και επιδιώκει τη μαζική αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να βελτιώσει την ενεργειακή της ασφάλεια. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να εισάγει το 58% της ενέργειάς της, κυρίως ορυκτά καύσιμα και συχνά από χώρες που ενέχουν σοβαρούς γεωπολιτικούς κινδύνους, η Ένωση θέλει να το αλλάξει. Η νέα ατζέντα REPowerEU στοχεύει στον τερματισμό όλων των ρωσικών ενεργειακών εισαγωγών έως το 2027.

Σ' αυτό το πλαίσιο αυξάνει τον στόχο της Ευρώπης για την αιολική ενέργεια έως το 2030. Συγκεκριμένα επιδιώκει να επεκτείνει την αιολική της ικανότητα από 190 GW σήμερα σε 480 GW έως το 2030. Πίσω από αυτό η Κομισιόν προβλέπει 1000 GW χερσαίας αιολικής ενέργειας και 300 GW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας μέχρι το 2050.

Αυτή η τεράστια επέκταση της αιολικής ενέργειας θα είναι δυνατή μόνο εάν η Ευρώπη έχει τον κατάλληλο σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας. Αυτό απαιτεί, κυρίως, σταδιακές βελτιώσεις - και όχι ριζικές αλλαγές - στους ισχύοντες κανόνες για τον καθορισμό των χονδρικών τιμών ενέργειας, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της WindEurope, Giles Dickson.

Η αξιολόγηση του ACER συνιστά τη διατήρηση των υφιστάμενων μηχανισμών καθορισμού τιμών

Την προηγούμενη βδομάδα ο ACER παρουσίασε την τελική του αξιολόγηση για τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, στην οποία προσδιορίζει τρόπους για να διασφαλιστεί μελλοντικά ο σχεδιασμός της αγοράς, να παραμείνει η ηλεκτρική ενέργεια οικονομικά προσιτή και να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση ενός ολοένα αυξανόμενου μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η έκθεση του οργανισμού διαπιστώνει ότι ο σημερινός σχεδιασμός της αγοράς της ΕΕ "αξίζει να διατηρηθεί",  αναφέροντας ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει πρώτα να εφαρμόσουν στοχευμένη, άμεση στήριξη στους ευάλωτους πελάτες, όπως μεταβιβάσεις μετρητών και μειώσεις του ΦΠΑ, ενώ θα πρέπει να αποφύγουν τη στρέβλωση της αγοράς με μέτρα όπως τα ανώτατα όρια τιμών, όπως προτείνουν η Ισπανία και η Πορτογαλία. Ο λόγος για τις σημερινές υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι η τιμή του φυσικού αερίου και όχι ο σχεδιασμός της αγοράς, καταλήγει η έκθεση.

Η έκθεση παράλληλα δείχνει ότι το διασυνοριακό εμπόριο ενέργειας και η ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας απέφεραν οφέλη ύψους 34 δισ. ευρώ ετησίως κατά την τελευταία δεκαετία. Μια πιο ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας είναι πιο ανθεκτική και μπορεί να  βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια.

Η αξιολόγηση υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να βελτιωθεί η αδειοδότηση, να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και να αυξηθούν οι επιλογές ευελιξίας, ιδίως της εποχικής ευελιξίας.

Η θέση της WindEurope για το σχεδιασμό της αγοράς

Η WindEurope επικροτεί την αξιολόγηση του ACER και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η συνεισφορά αυτή θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη στις μελλοντικές αποφάσεις. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα δεν πρέπει να υπονομεύουν τον μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Μη συντονισμένα και κακοσχεδιασμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης θα μπορούσαν να ανατρέψουν την ολοκλήρωση της αγοράς της ΕΕ, να αυξήσουν το συνολικό κόστος της ενεργειακής μετάβασης και να παρεμποδίσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Σε έγγραφο που δημοσίσυεσε νωρίτερα αυτό το μήνα η WindEurope σχετικά με το σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζεται ότι η ασφάλεια των επενδυτών είναι απαραίτητη για την κινητοποίηση των μαζικών επενδύσεων που απαιτούνται για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Η Ευρώπη πρέπει να κατασκευάζει 35 GW ετησίως νέας αιολικής ενέργειας για να επιτύχει τους στόχους της για την ενεργειακή ασφάλεια και το κλίμα, διορθώνοντας τις υπερβολικά πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό αν η Ευρώπη αρχίσει τώρα να πειράζει τους βασικούς κανόνες για τον καθορισμό των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας", ανέφερε ο Giles Dickson.

Windeurope: Οι παρεμβάσεις στην αγορά ρεύματος για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν πρέπει να ανατρέπουν την ενεργειακή μετάβαση