Ταμείο Ανάκαμψης: Μηχανισμό αυτόματης αναπροσαρμογής του ΕΤΜΕΑΡ «δείχνουν» οι μεταρρυθμίσεις του ΕΛΑΠΕ – Τι θα γίνει με τις Εγγυήσεις Προέλευσης.

18 06 2021 | 08:47

Πέρα από τον διαχωρισμό του ΕΛΑΠΕ σε «παλιό» και «νέο», οι μεταρρυθμίσεις στον Ειδικό Λογαριασμό για την οικονομική «ένεση» των 202 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, προβλέπουν επίσης τη εισαγωγή μίας δικλείδας ασφαλείας, η οποία θα αναπροσαρμόζει τα ρυθμιζόμενα τέλη που μετακυλίονται στους πελάτες, ώστε να καλύπτεται η όποια τυχόν «τρύπα» δημιουργηθεί σε κάποιο από τα δύο σκέλη του.  

Αυτό αναφέρεται στο παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του ελληνικού Σχεδίου, δείχνοντας να «φωτογραφίζει» έναν μηχανισμό αυτόματης αναπροσαρμογής του ΕΤΜΕΑΡ, όποτε χρειαστεί να καλυφθεί ενδεχόμενο έλλειμμα που μπορεί να προκύψει στην πορεία στο «παλιό» ή το «νέο» σκέλος του ΕΛΑΠΕ. Ένας μηχανισμός που, κατά συνέπεια, θα αυξάνει σε αυτή την περίπτωση τα έσοδα από τους καταναλωτές, ώστε να κλείνει το έλλειμμα. 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, οι παρεμβάσεις στις πηγές εσόδων «παλιού» και «νέου» ΕΛΑΠΕ, όπως υποβλήθηκαν στην Κομισιόν, αποτελούν περισσότερο κατευθυντήριες γραμμές για την αναδιάρθρωση του Ειδικού Λογαριασμού, και όχι προτάσεις έτοιμες προς εφαρμογή. Επομένως, κατά την περαιτέρω επεξεργασία τους, είναι πιθανό να υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες ίσως στην πράξη να αλλάξουν δραστικά τον τρόπο λειτουργίας του παραπάνω μηχανισμού ή να «απομακρύνουν» την τυχόν ενεργοποίησή του. 

Αυτό που ωστόσο είναι βέβαιο είναι πως η μεταρρύθμιση θα συνοδευθεί με τη δημιουργία ενός συστήματος εμπορίας εγγυήσεων προέλευσης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα, το οποίο θα επιτρέπει στους καταναλωτές να υποστηρίζουν εθελοντικά την ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ. Επομένως, το σύστημα αυτό θα επιφέρει επιπλέον έσοδα στον ΕΛΑΠΕ («παλιό» ή «νέο»), καθώς ο ΔΑΠΕΕΠ ο οποίος θα λειτουργεί το σύστημα θα πραγματοποιεί πλειστηριασμούς, μέσω των οποίων κάθε προμηθευτής ρεύματος θα αποκτά εγγυήσεις προέλευσης, για να προσφέρει «πράσινα» τιμολόγια. 

Ο Διαχειριστής θα πιστοποιεί επίσης τα «πράσινα» τιμολόγια, ώστε να είναι βέβαιο πως καλύπτονται στο σύνολό τους από εγγυήσεις προέλευσης. Παράλληλα, θα διαπιστεύει πρότυπες «πράσινες» επιχειρήσεις, για να εγγυάται ότι όντως ηλεκτροδοτούνται από ρεύμα αποκλειστικά από ΑΠΕ. 

Την ίδια στιγμή, στις μεταρρυθμίσεις του ΕΛΑΠΕ έχουν ενταχθεί τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή τον προηγούμενο Νοέμβριο, για την εξυγίανση του ΕΛΑΠΕ. Μεταξύ αυτών, ο μόνιμος «φόρος άνθρακα» για το πετρέλαιο κίνησης, καθώς και το έκτακτο «τέλος Covid-19» για τους παραγωγούς και προμηθευτές ΑΠΕ, το οποίο εφαρμόσθηκε για ένα έτος.  

Όπως έχει γράψει το energypress, στον υπάρχοντα («παλιό» πλέον) ΕΛΑΠΕ θα παραμείνουν τα έργα που τέθηκαν σε λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ενώ στο «νέο» σκέλος του θα ενταχθούν οι μονάδες σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης που τέθηκαν εφεξής σε λειτουργία. Η καινούρια «αρχιτεκτονική» επελέγη γιατί η επιδότηση δεν θα ήταν επιλέξιμη για το Ταμείο Ανάκαμψης, υπό το πρίσμα κάλυψης της οικονομικής «τρύπας» που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας, με την πτώση τόσο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και των χονδρεμπορικών τιμών. Αντίθετα, ο δρόμος για τη χρηματοδότηση άνοιξε με την προοπτική αξιοποίησής της αποκλειστικά για να στηρίξει την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, δηλαδή για την ενίσχυση του «ταμείου αποζημίωσης» καινούριων έργων. 

Η «ένεση» αυτή των 202 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσει στον «νέο» ΕΛΑΠΕ τμηματικά μέσα στην επόμενη 4ετία. Με αυτό τον τρόπο, θα στηριχθούν οικονομικά για ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 3 Γιγαβάτ με λειτουργική ενίσχυση, τα οποία σύμφωνα με το παράρτημα της πρότασης, αναμένεται να ενταχθούν στο σύστημα έως τον Ιούνιο του 2015. 

 

 

18 Iουνίου 2021

energypress