Τα ΣΔΙΤ στην εξοικονόμηση ενέργειας και πως μπορούν να μειώσουν τα ελλείμματα των ΟΤΑ.

12 07 2019 | 09:06

Η κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων σε συνεργασία με το Δημόσιο με στόχο την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας θα μπει στο προσκήνιο το επόμενο διαστημα, με δεδομένο ότι οι στόχοι για μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων απλά “δε βγαίνουν” χωρίς τη συνεισφορά της μείωσης κατανάλωσης του κτιριακού τομέα. 

Το θέμα βεβαίως που προκύπτει είναι ότι όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν ξεκινήσει τα σχετικά προγράμματα με κινητοποίηση δημόσιων πόρων μέσω των ΕΣΠΑ, που είναι δεδομένα περιορισμένοι και δεν επαρκούν για τις ανάγκες μείωσης των ρύπων που προέρχονται από την κατανάλωση του κτιριακού τομέα. 

Επομένως ο μοναδικός τρόπος είναι η συγχρηματοδότηση με τον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα όταν οι επενδύσεις στα κτίρια μπορούν να έχουν απόδοση και να αυτοχρηματοδοτηθούν. 

Υπάρχουν μάλιστα σε αυτήν την κατεύθυνση αρκετές πρωτοβουλίες με χαρακτηριστικότερη εκείνη της European Mortgage Bank Federation μαζί με 45 τράπεζες, οι οποίες έφτιαξαν προϊόντα στεγαστικών δανείων που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. 

Το σκεπτικό πίσω από τα προϊόντα αυτά είναι ότι με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα άρα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια για το στεγαστικό ενώ και η μεταπωλητική αξία του ακινήτου αυξάνεται. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία τα ενεργειακά πιστοποιητικά, τα οποία και θα αξιοποιούνται κατά τη διαδικασία χορήγησης δανείου. Σε αυτήν την πρωτοβουλία σημειώνεται ότι δε συμμετέχουν ελληνικές τράπεζες. 

Σε ό,τι αφορά τα δημόσια κτίρια, εδώ πρέπει να σημειωθεί η σημαντική συμφωνία που επετεύχθη πρόσφατα με τη Eurostat. Τι προβλέπει αυτή η συμφωνία; Μέχρι σήμερα  όταν ένας δήμος ή περιφέρεια αποφάσιζε να προχωρήσει στην ανακαίνιση όλων των κτιρίων του, αυτή η δαπάνη αύξανε το έλλειμμα και το χρέος του δήμου. Επομένως όταν ένας δήμος είναι ήδη χρεωμένος δεν μπορούσε να δανειστεί και να προχωρήσει τις επενδύσεις. Πλέον με τη νέα συμφωνία υπό όρους όταν ο εκσυγχρονισμός των κτιρίων γίνεται με ΣΔΙΤ, δηλαδή με σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα τότε η δαπάνη μπορεί να μην μπαίνει στο έλλειμμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν οι ανάγκες για ανακαινίσεις κτιρίων στην Ευρώπη ανέρχονται σε 170 δις ετησίως μέχρι το 2030 προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων. 

* του Χρήστου Στεφάνου

 

12 Iουλίου 2019

energypress