Ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός είναι ο πιο αναλυτικός πανευρωπαϊκά σε ΑΠΕ-εξοικονόμηση, αλλά πάσχει στη φιλοδοξία μείωσης των ρύπων.

20 05 2019 | 07:49

Ούτε ένα από τα εθνικά σχέδια σχέδια δράσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή δεν θεωρείται επαρκές για να θέσει τη χώρα του σε τροχιά μηδενικών εκπομπών ως το 2050, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Οικολογικό Ινστιτούτο της Γερμανίας και η βελγική Climact εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Ιδρύματος.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, μόλις μια χώρα, η Ισπανία, ξεπερνά το 50% στη βαθμολογία (συγκεντρώνει 52%), η οποία λαμβάνει υπόψη μια πληθώρα από παράγοντες και μεταβλητές, όπως ο βαθμος λεπτομέρειας, ο γενικός στόχος απανθρακοποίησης και η φιλοδοξία.

Επόμενες χώρες είναι η Γαλλία με 47%, η Ελλάδα με 44% και η Σουηδία με 43%. Τελευταία στην κατάταξη είναι η Σλοβενία με 3%, η Σλοβακία με 12% και η Γερμανία με 12%. Ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 29%.

Όσον αφορά τη χώρα μας, έλαβε βαθμολογία 3,1/45 όσον αφορά την επάρκεια του στόχου (19η), 33,3/45 στη λεπτομέρεια των πολιτικών (1η) και 7,8/10 στην ποιότητα της διαδικασίας και τις καλές πρακτικές (3η).

Οι ερευνητές παρατηρούν σχετικά ότι “το ελληνικό σχέδιο περιλαμβάνει μια καλή περιγραφή των πολιτικών και των μέτρων. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για την αναμενόμενη επίδραση των πολιτικών. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει αναλάβει μια διαδικασία διαβούλευσης με παίκτες της αγοράς και φορείς”.

Όσον αφορά τα αρνητικά, σημειώνεται ότι “αν και η Ελλάδα έχει υψηλή βαθμολογία στη διαδικασία και την λεπτομέρεια, είναι πολύ ασθενής όσον αφορά τη φιλοδοξία. Ο στόχος για τις εκπομπές ρύπων πλην του ETS για το 2030 εμφανίζεται τεχνητά χαμηλός και κάτω από τις ίδιες τις προβλέψεις της χώρας στο σενάριο των υφιστάμενων πολιτικών. Τέλος, το σχέδιο δεν παρέχει πληροφορίες μακροπρόθεσμα για το 2050”.

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης, ότι διεισδύοντας στις επιμέρους αυτές κατηγορίες βαθμολογίας, η Ελλάδα αναδεικνύεται πρώτη στη λεπτομέρεια των πολιτικών για την επίτευξη του στόχου μείωσης των ρύπων σε τομείς πλην του ETS, πρώτη στις πολιτικές διείσδυσης των ΑΠΕ και πρώτη στις πολιτικές για το στόχο εξοικονόμησης ενέργειας.

Η έρευνα αναφέρει σχετικά πως “η Ελλάδα παρουσίασε τις υπάρχουσες πολιτικές με μεγάλη λεπτομέρεια, περιλαμβάνοντας πληροφορίες για το ρυθμιστικό πλαίσιο, την επίδραση και την περαιτέρων ανάπτυξη. Επίσης, συνέδεσε τις προβλέψεις και τις μελλοντικές πολιτικές με τους στόχους”.

 

του Χάρη Αποσπόρη

 

 

 

17 Μαϊου 2019

energypress