Συνθήκη για την Ανοικτή Θάλασσα,

Δήλωση της Ειδικής Απεσταλμένης του Πρωθυπουργού για τους Ωκεανούς, Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, για την απόφαση του Συμβουλίου επί της κύρωσης της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα πέραν των εθνικών δικαιοδοσιών (BBNJ)

«Η απόφαση του Συμβουλίου επί της κύρωσης της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα πέραν των εθνικών δικαιοδοσιών (BBNJ), γνωστής και ως Συνθήκης για την Ανοικτή Θάλασσα, είναι ένα καθοριστικό βήμα που θα συμβάλει στη δημιουργία προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών στην ανοικτή θάλασσα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Πλέον, η Ε.Ε προχωρά στην επίσημη κατάθεση του εγγράφου κύρωσης, ικανοποιώντας τη σχετική δέσμευση πριν από την επόμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς τον Ιούνιο του 2025. Η κύρωση από όλες τις χώρες θα δημιουργήσει ουσιαστικά το πλαίσιο προστασίας των ωκεανών από τις ανθρωπογενείς πιέσεις, καλύπτοντας το κενό που υπάρχει σήμερα καθώς, επί του παρόντος, προστατεύεται μόνο το 1% περίπου της ανοικτής θάλασσας. Η εφαρμογή της θα γίνει με την αρωγή της Ε.Ε, με κονδύλια προερχόμενα από το παγκόσμιο πρόγραμμα της ΕΕ για τους ωκεανούς.

Η συμφωνία για τη βιοποικιλότητα πέραν των εθνικών δικαιοδοσιών βρέθηκε, άλλωστε, και στο επίκεντρο της 9ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους Ωκεανούς OOC, που φιλοξένησε η Ελλάδα τον Απρίλιο, υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και θεωρείται καθοριστικής σημασίας σε ό,τι αφορά την επίτευξη του στόχου, να τεθεί υπό καθεστώς προστασίας το 30% των εδαφών και των ωκεανών του πλανήτη έως το 2030. Μάλιστα, η 9η OOC ήταν η πρώτη Διάσκεψη μετά την υιοθέτηση της Συμφωνίας για τη Διατήρηση και Αειφόρο Χρήση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας, Περιοχών Πέραν της Εθνικής Δικαιοδοσίας, βάσει της Συμφωνίας του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Αποτελεί δέσμευση της χώρας μας η υπογραφή της σε εθνικό επίπεδο και ταυτόχρονα είναι μια ιστορική στιγμή για τους ωκεανούς μας, μετά από πολύχρονες διεθνείς διαπραγματεύσεις και προπαρασκευαστικές εργασίες, στις οποίες η ΕΕ διαδραμάτισε καίριο ρόλο. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής και της βιοποικιλότητας, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες για εμάς και για τις επερχόμενες γενεές, καθώς προβλέπει κοινή διακυβέρνηση της μισής περίπου επιφάνειας της Γης και του 95% του όγκου των ωκεανών».

Μέσω της συνεργασίας σε παγκόσμια κλίμακα, η Ελλάδα φιλοδοξεί να συμβάλλει σε ένα μέλλον, όπου οι ωκεανοί θα αποτελούν ανθεκτικά και ζωντανά οικοσυστήματα, ικανά να διασφαλίζουν την ευημερία για το σήμερα και το αύριο».