Συνεδρίαση σήμερα της Επιτροπής του ΥΠΕΝ για τα offshore αιολικά – Αναζητείται φόρμουλα για την διασύνδεση των πάρκων με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ

Το μοντέλο διασύνδεσης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να απασχολήσει, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων.

Αν και ακόμη, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, απέχουμε από οριστικές αποφάσεις, καθώς θα πρέπει πρώτα να οριστούν οι ακριβείς θέσεις των έργων που θα αναπτυχθούν, ωστόσο, απασχολεί το «μοντέλο» που θα επιλεχθεί με την συζήτηση να κινείται σε δύο «φόρμουλες», γνωστές ως shallow και super shallow.

Στην πρώτη περίπτωση, η διασύνδεση του πάρκου με τον κοντινότερο υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ επιβαρύνει εξολοκλήρου τον επενδυτή ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο ΑΔΜΗΕ φτάνει ως την «πόρτα του πάρκου» δηλαδή αναπτύσσει εξολοκλήρου το έργο της διασύνδεσης μέχρι και το αιολικό πάρκο. Επιπρόσθετα, υπό συζήτηση είναι ο τύπος του υποσταθμού που θα αξιοποιηθεί με τις επιλογές να αφορούν ανάμεσα σε υποσταθμό 33 kV ή μεγαλύτερο της τάξης των 66 kV.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος 4964/2022 που προσδιορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών αναφέρει στο άρθρο 74 ότι «έκαστος επενδυτής ΥΑΠ επιβαρύνεται με το κόστος της κατασκευής των Έργων Διασύνδεσης Επενδυτή ΥΑΠ, όπως προσδιορίζεται στην οριστική προσφορά σύνδεσης που εκδίδεται από τον ΑΔΜΗΕ». Παρακάτω το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι «μετά την έκδοση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης του Έργου ΥΑΠ, ο ΑΔΜΗΕ και ο επενδυτής ΥΑΠ υπογράφουν Σύμβασης Σύνδεσης, στην οποία εξειδικεύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών».

Οι παραπάνω διατάξεις, όπως μεταφέρουν παράγοντες του κλάδου, αν και κάνουν αναφορά στο κόστος διασύνδεσης και ποιος το επωμίζεται, εντούτοις δεν προσδιορίζουν με σαφήνεια πως ακριβώς θα γίνει αυτό στις λεπτομέρειες του, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται διασαφήνιση προς την πορεία υλοποίησης των έργων. Επιπρόσθετα, να σημειωθεί ότι η επιλογή του μοντέλου διασύνδεσης και πως τελικά θα γίνει αυτή, έπεται της ακριβής οριοθέτησης χωρικά των πάρκων, καθώς αυτή την στιγμή έχουν προσδιοριστεί κάποιες ευρύτερες περιοχές με μια σειρά τεχνικές λεπτομέρειες να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερε και κατά την πρόσφατη ομιλία του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης στο 27ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια + Ανάπτυξη», ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των offshore αιολικών στις ελληνικές θάλασσες είναι ακριβώς το χαμηλό -συγκριτικά με άλλες περιοχές – κόστος δικτύου, καθώς η πυκνότητα των νησιών επιτρέπει την σχετική εγγύτητα των πάρκων με τις υποδομές του ΑΔΜΗΕ, δεδομένων και των διασυνδέσεων που αναπτύσσονται.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) συστάθηκε βάσει του νόμου 4964/2022 από το ΥΠΕΝ και έχει ως αποστολή της την υποστήριξη του Φορέα ΥΑΠ και τη διευκόλυνση της συνεργασίας του με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο του νόμου, η Επιτροπή συμβάλει για:

Το μοντέλο διασύνδεσης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να απασχολήσει, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων.

Αν και ακόμη, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, απέχουμε από οριστικές αποφάσεις, καθώς θα πρέπει πρώτα να οριστούν οι ακριβείς θέσεις των έργων που θα αναπτυχθούν, ωστόσο, απασχολεί το «μοντέλο» που θα επιλεχθεί με την συζήτηση να κινείται σε δύο «φόρμουλες», γνωστές ως shallow και super shallow.

Στην πρώτη περίπτωση, η διασύνδεση του πάρκου με τον κοντινότερο υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ επιβαρύνει εξολοκλήρου τον επενδυτή ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο ΑΔΜΗΕ φτάνει ως την «πόρτα του πάρκου» δηλαδή αναπτύσσει εξολοκλήρου το έργο της διασύνδεσης μέχρι και το αιολικό πάρκο. Επιπρόσθετα, υπό συζήτηση είναι ο τύπος του υποσταθμού που θα αξιοποιηθεί με τις επιλογές να αφορούν ανάμεσα σε υποσταθμό 33 kV ή μεγαλύτερο της τάξης των 66 kV.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος 4964/2022 που προσδιορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών αναφέρει στο άρθρο 74 ότι «έκαστος επενδυτής ΥΑΠ επιβαρύνεται με το κόστος της κατασκευής των Έργων Διασύνδεσης Επενδυτή ΥΑΠ, όπως προσδιορίζεται στην οριστική προσφορά σύνδεσης που εκδίδεται από τον ΑΔΜΗΕ». Παρακάτω το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι «μετά την έκδοση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης του Έργου ΥΑΠ, ο ΑΔΜΗΕ και ο επενδυτής ΥΑΠ υπογράφουν Σύμβασης Σύνδεσης, στην οποία εξειδικεύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών».

Οι παραπάνω διατάξεις, όπως μεταφέρουν παράγοντες του κλάδου, αν και κάνουν αναφορά στο κόστος διασύνδεσης και ποιος το επωμίζεται, εντούτοις δεν προσδιορίζουν με σαφήνεια πως ακριβώς θα γίνει αυτό στις λεπτομέρειες του, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται διασαφήνιση προς την πορεία υλοποίησης των έργων. Επιπρόσθετα, να σημειωθεί ότι η επιλογή του μοντέλου διασύνδεσης και πως τελικά θα γίνει αυτή, έπεται της ακριβής οριοθέτησης χωρικά των πάρκων, καθώς αυτή την στιγμή έχουν προσδιοριστεί κάποιες ευρύτερες περιοχές με μια σειρά τεχνικές λεπτομέρειες να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερε και κατά την πρόσφατη ομιλία του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης στο 27ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια + Ανάπτυξη», ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των offshore αιολικών στις ελληνικές θάλασσες είναι ακριβώς το χαμηλό -συγκριτικά με άλλες περιοχές – κόστος δικτύου, καθώς η πυκνότητα των νησιών επιτρέπει την σχετική εγγύτητα των πάρκων με τις υποδομές του ΑΔΜΗΕ, δεδομένων και των διασυνδέσεων που αναπτύσσονται.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) συστάθηκε βάσει του νόμου 4964/2022 από το ΥΠΕΝ και έχει ως αποστολή της την υποστήριξη του Φορέα ΥΑΠ και τη διευκόλυνση της συνεργασίας του με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο του νόμου, η Επιτροπή συμβάλει για:

α) τον προσδιορισμό της μέγιστης δυνατότητας απορρόφησης αιολικής ισχύος από κάθε θαλάσσια περιοχή που περιγράφεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ,

β) τον προσδιορισμό ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος και ενδεικτικού κόστους της διασύνδεσης των περιοχών αυτών με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ),

γ) τον προσδιορισμό διασυνδετικών λύσεων για την ισχύ των ΥΑΠ, κατά τον τεχνικά και οικονομικά βέλτιστο τρόπο,

δ) την επίτευξη συνεργειών με τα δίκτυα υποθαλάσσιων διασυνδέσεων για τη διασύνδεση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

ε) την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιωτικά ηλεκτρικά συστήματα και την απορρόφηση της παραγωγής των τοπικά εγκατεστημένων σταθμών,

στ) τη διερεύνηση της συμβατότητας με τις τεχνικές δυνατότητες των υποδομών του ηπειρωτικού συστήματος και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής τους,

ζ) τη διερεύνηση της συμβατότητας και συνέργειας με μεγάλης κλίμακας διασυνδετικά έργα, όπως οι διασυνοριακές διασυνδέσεις,

η) την εκτίμηση της αναγκαίας δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο του ΕΣΜΗΕ, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του παρόντα και η ανάπτυξη και λειτουργία των Έργων ΥΑΠ, σύμφωνα με τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, Β’ 4893/2019).

 

 

 

σ